Language
61

താൻ നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് കർദ്ദിനാൾ കഫാറയ്ക്ക് …

ബൊലോഞ്ഞയിലെ സെമിനാരിയുടെ അടുത്തുള്ള തന്റെ ചെറിയ വസതിയിൽ, മരിക്കുന്നതിന് ഏതാനം മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, താൻ നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്…
Write a comment …
77

Kadinali Caffarra Alikuwa Na Habari Kuwa Alikuwa Akifuatiliwa

Miezi kadhaa kabla ya kifo chake, Kadinali Carlo Caffarra alihisi, kuwa alikuwa akifuatiliwa katika nyumba yake ndogo na nzee iliyoko katika Seminari ya Bologna. Alimfichulia Gabriel Ariza wa …
Write a comment …
68

Kardinal Caffara je imel informacije, da ga opazujejo

Nekaj mesecev pred njegovim umorom je kardinal Carlo Caffarra čutil, da je ga nekdo opazuje v njegovem malem, starem stanovanju v prostorih bolonjske bolnišnice. Gabrielju Arizi je dejal, da ima …
Write a comment …
100

红衣主教Caffarra被监视

在他去世前几个月,红衣主教Carlo Caffarra感觉到,他在Bologna神学院建筑物的老旧的小公寓内被监控了。他向透露,infovaticana.…
Write a comment …
69

Kardinolas Caffarra turėjo informacijos, kad buvo stebimas

Keli mėnesiai prieš jo mirtį, kardinolas Carlo Caffarra pajuto, kad savo mažame, sename bute jis buvo stebimas nuo pat Bolognos seminarijos patalpų. Tai jis atskleidė Gabrieliui Ariza iš infovaticana…
Write a comment …
96

Đức Hồng y Caffarra có thông tin rằng ngài đang bị theo dõi

Một vài tháng trước khi qua đời, Đức Hồng Y Carlo Caffarra cảm thấy ngài đang bị theo dõi trong căn hộ nhỏ, cũ kỹ của mình tại khuôn viên của Đại Chủng viện Bologna. Ngài tiết lộ với Gabriel Ariza …
Write a comment …
104

Cardeal Caffarra Sabia que Estava Sendo Observado

Alguns meses antes de falecer, o cardeal Carlo Caffarra sentiu que estava sendo observado em seu pequeno e velho apartamento nas instalações do Seminário de Bolonha. Ele revelou a Gabriel Ariza, de …
Write a comment …
65

Kadịnal Caffarra nwere ama na a na-enyo ya enyo

Ọnwa isii tupu ọ nwụọ, Kadịnal Carlo Caffarra bu n'uche, na a na enyo ya enyo n'obere, ụlọ ochie ya na Seminary nke Bologna. Ọ gwara Gabriel Ariza nke infovaticana.com na ọ nwetara ama na okwu bụzi …
Write a comment …
57

Cardinalul Caffarra avea informaţii despre faptul că este ţinut sub observaţie

Cu câteva luni înainte de a muri, cardinalul Carlo Caffarra a simţit, că este ţinut sub observaţie în micul, vechiul său apartament pe baza premiselor seminarului din Bologna. I-a dezvăluit lui …
Write a comment …
65

कार्डिनल कैफार्रा के पास सूचना थी कि उन पर नजर रखी जा रही थी

उनके मरने के कुछ महीने पहले, कार्डिनल कार्लो कैफार्रा ने महसूस किया कि उन पर बोलोग्ना के सेमिनरी के परिसर में छोटे और पुराने अपार्टमेंट में नजर रखी गई थी। उन्होंने infovaticana.com के गेब्रियल एरिजा …
Write a comment …
143

Kardinal Caffarra imao je informaciju da je praćen

Nekoliko mjeseci prije nego što je preminuo, kardinal Carlo Caffarra osjećao se kako ga promatraju u njegovom malom, starom stanu u prostorijama Bolonjskog sjemeništa. Rekao je Gabrielu Arizi sa …
Write a comment …
75

Карло Каффарра знал, что за ним следили

За несколько месяцев до своей смерти кардинал Карло Каффарра заметил, что за его небольшой и старой квартирой, расположенной в помещениях Семинарии Болоньи, установлена слежка. В …
Write a comment …
1 2 1.3K

Le cardinal Caffarra se savait surveillé

Quelque mois avant sa mort, le cardinal Carlo Caffarra se sentait surveillé dans son petit et vieil appartement dans les locaux du séminaire de Bologne. Il a révélé à Gabriel Ariza d'infovaticana.…
Write a comment …
GChevalier
Tout vrai catholique aujourd'hui est surveillé, surtout s'il vadrouille sur internet : j'en suis témoin et victime et j'en rigole parce qu'après … More
81

Kardinal Caffara Mayroong Impormasyon na Siya ay Minamanmanan

Ilang buwan bago siya mamatay, nararamdaman ni Kardinal Carlo Caffarra na siya ay minamanmanan sa kanyang maliit at lumang apartamento sa loob ng Seminaryo ng Bologna. Ibinunyag niya kay Gabriel …
Write a comment …
54 2 2.1K

Kard. Caffarra wiedział, że jest obserwowany

Kilka miesięcy przed śmiercią kard. Carlo Caffarra czuł się obserwowany w swoim małym i starym mieszkaniu na ternie Seminarium w Bolonii. Gabriel Ariza z infovaticana.com przekazuje, że kardynał …
Write a comment …
MATKA BOŻA W QUITO: Popełnione zostaną wszystkie rodzaje zbrodni pociągając za sobą wszelki rodzaj kary: zaraza, głód, konflikty społeczne wewnętr… More
Benedykt XVI zachęcał kardynała Caffarra do Dubiów Carlo Caffarra był głęboko zaniepokojony prałatami, którzy tworzyli argumenty przeciwko nierozwią… More
55

কার্ডিনাল ক্যাফারা জানিয়ে ছিলেন যে তার উপর নজরদারি করা হচ্ছে

মৃত্যুর কয়েক মাস আগে, কার্ডিনাল কার্লো ক্যাফাররা অনুভব করেছিলেন যে বলগনাতে অবস্থিত স্কুল প্রাঙ্গনের তার ছোট পুরোনো বাসাটিতে তাকে অনুসরন করা হচ্ছে ৷ তিনি infovaticana.com এর গ্যাব্রিয়েল …
Write a comment …
56

Cardinal Caffarra Mempunyai Infomasi bahawa Dia telah Diawasi

Beberapa bulan sebelum pemergiannya, Cardinal Carlo Caffarra merasakan bahawa beliau diawasi dalam pangsapuri lama yang bersaiz kecilnya di Seminari dalam Bologna. Beliau mendedahkan kepada Gabriel …
Write a comment …
7 1 1.7K

Kardinál Caffarra vedel, že ho sledujú

Pár mesiacov pred svojou smrťou mal kardinál Carlo Caffarra pociot, že ho sledujú a jeho malý byt v budove semináru v Bogote je odpočúvaný. Zveril sa s tým Gabrielovi Arizovi z infovaticana.com, …
Write a comment …
Beno
Odposlouchávaní jsou dnes všichni.
alica111
kardinálovi JE UŽ LEPŠIE. ..a napĺňa nás nádejou prísľub Pána: Lebo nič nie je skryté, čo by sa nevyjavilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo a … More
83

У Кардинала Кафарра Була Інформація, Що За Ним Стежили

За місяць до своєї смерті кардинал Карло Каффарра відчував, що в його маленькій старій квартирі в приміщенні Болонської семінарії за ним велося спостереження. Він казав Габріелу Арізі з infovatican…
Write a comment …
44

Kardinālam Kafaram bija informācija, ka viņš tiek novērots

Apmēram mēnesi pirms savas nāves, Kardināls Karlo Kafara juta, ka tiek novērots savā mazajā, vecajā dzīvoklītī Boloņas semināra teritorijā. Viņš atklāja Gabriēlam Arizam no infovaticana.com, ka …
Write a comment …
9 1.2K

Cardenal Caffarra tenía información que estaba vigilado

Algunos meses antes de fallecer, el cardenal Carlo Caffarra sintió que estaba vigilado en su pequeño y viejo departamento en las instalaciones del seminario de Boloña. Le reveló a Gabriel Ariza, de …
Write a comment …
Libreverdad
Sea como sea, estos cardenales de las dubias ahora son grandes intercesores de nuestra verdadera iglesia catolica y como dijo padre Pio. Haran mas … More
309

الكاردينال كافارا كانت لديه معلومات بأنه كان مراقبا

قبل شهر من وفاته، شعر الكاردينال كارلو كافارا، أنه كان مراقبا في شقته الصغيرة، القديمة في مبنى مدرسة بولونيا. وكشف لغابرييل أريزا من infovaticana.com أنه كانت لديه معلومات عن …
Write a comment …
4.3K

Il cardinale Caffarra sapeva di essere osservato

Alcuni mesi prima di morire, il cardinale Carlo Caffarra sentiva di essere osservato nel suo piccolo, vecchio appartamento, nella sede del seminario di Bologna. Caffarra rivelò a Gabriel Ariza di …
Write a comment …
20 3 2.5K

Kardinal Caffarra verfügte über Informationen, überwacht zu werden

Einige Monate vor seinem Tod hatte Kardinal Carlo Caffarra in seiner kleinen, alten Wohnung im Priesterseminar von Bologna das Gefühl, überwacht zu werden. Er sagte dem Journalisten Gabriel Ariza …
Write a comment …
Usambara
IST DAS nicht der 2. Kardinal der besagten Dubia-Kardinäle, der nun verstorben ist??? -> Äußerst bedenklich würd ich sagen oder wirklich Zufall bzw. … More
Sunamis 46
bestimmt hatte er eine vorahnung das er eines tages umgebracht wird
1 1 2.3K

Cardinal Caffarra Had Information That He Was Monitored

Some month before he died, Cardinal Carlo Caffarra felt, that he was monitored in his small, old apartment on the premises of the Seminary of Bologna. He revealed to Gabriel Ariza of infovaticana.…
Write a comment …