ml.news
30

അവ്യക്തമായ കുറ്റാരോപണ വിധിക്കെതിരെ ആർച്ചുബിഷപ്പ് അപ്പീൽ ചെയ്തു

ഗുവാമിലെ അഗാന്യ അതിരൂപതയിൽ വെച്ച് പ്രായപൂർത്തിയാവാത്തവരെ സ്വവർഗ്ഗലൈംഗിക ദുരുപയോഗത്തിന് ഇരയാക്കിയെന്നതടക്കമുള്ള "ചില ആരോപണങ്ങളിൽ" …
nl.news
44

Aartsbisschop in beroep tegen vaag schuldverdict

Guam-aartsbisschop Anthony S. Apuron heeft beroep aangetekend tegen een uitspraak van de rechtbank van het Vaticaan waarin hij schuldig werd bevonden aan "bepaalde beschuldigingen" met betrekking …
pt.news
28

Arcebispo apelou contra vago veredito de culpa

Em 14 de junho, a diocese de Agaña - Guam, declarou que arcebispo de Guam, Anthony S. Apuron, fez apelo contra a decisão de um tribunal do Vaticano que o considerou culpado de "certas acusações" …
de.news
11.3K

Erzbischof geht gegen vages Urteil in Berufung

Erzbischof Anthony S. Apuron ging gegen seine Verurteilung durch den vatikanischen Gerichtshof in Berufung. Das gab die Erzdiözese von Agaña auf Guam am 14. Juni bekannt. Der Erzbischof wurde wegen …
Plaisch
Auf www.catholic-hierarchy.org ist er immer noch im Amt.
fil.news
33

Arsobispo Umapela Laban sa Malabong Hatol na Nagkasala

Umapela si Arsobispo Anthony S. Apuron ng Guam sa desisyon ng hukuman ng Vatican na hinatulan siyang nagkasala sa "ilang akusasyon" kasama ang homoseksuwal na pang-aabuso sa mga bata, inanunsyo …
vi.news
47

Đức Tổng Giám mục đã kháng cáo phán quyết có tội

Tổng giám mục Guam Anthony S. Apuron đã kháng cáo phán quyết của tòa án Vatican rằng ông có tội về "một số cáo buộc" liên quan đến việc lạm dụng tình dục đồng giới của trẻ vị thành niên, Tổng …
hr.news
81

Nadbiskup se žali na nejasnu presudu

Guamski nadbiskup Anthony S. Apuron apelirao je na odluku Vatikanskog suda da je kriv za "određene optužbe" koje uključuju homoseksualno zlostavljanje maloljetnika, kako je objavila nadbiskupija …
ro.news
28

Arhiepiscopul a făcut apel împotriva vagului verdict de vinovăție

Arhiepiscopul din Guam, Anthony S. Apuron a făcut apel la o hotărâre a tribunalului de la Vatican care l-a găsit vinovat de "anumite acuzații" care implică abuzul homosexual al minorilor, a anunțat …
lv.news
24

Arhibīskaps ir pārsūdzējis neprecīzo un apvainojošo spriedumu

Guamas arhibīskaps Antonijs Apurons ir pārsūdzējis Vatikāna tribunāla spriedumu, kas viņu atzina par vainīgu "dažās apsūdzībās", kas saistītas ar vardarbību pret nepilngadīgiem homoseksuāļiem; tā …
hi.news
12

आर्कबिशप ने अस्पष्ट अपराधिक फैसले के खिलाफ अपील की है

गुआम आर्कबिशप एंथनी एस. अपूरन ने वेटिकन ट्रिब्यूनल के फैसले पर अपील की है जिसने उन्हें "कुछ आरोप" के लिए दोषीपाया गया है जो नाबालिगों के समलैंगिक दुर्व्यवहार में शामिल था गुआन, अगाना के आर्कडियोसिस …
csk.news
1402

Arcibiskup sa odvolal proti rozsudku viny

Guamský Arcibiskup Anthony S. Apuron podal odvolanie proti rozsudku Vatikánskeho súdu, ktorý ho považuje za vynného z "určitých obvinení" týkajúcich sa homosexuálneho zneužívania maloletých, Arcidi…
Segal likes this.
lt.news
23

Arkivyskupas apskundė neapibrėžta kaltumo nuosprendį

Guamo arkivyskupas Anthonis S. Apuronas apskundė Vatikano tribunolo nutarimą dėl jo nuteisimo už „tam tikrus kaltinimus“ dėl įsitraukimo į nepilnamečių homoseksualinio išnaudojimą, praneša Aganos …
ko.news
15

대주교, 뿌연 유죄 판결에 반대하여 재심요청

괌 대주교 Athony S. Apuron가 그에게 미성년자 동성애 학대에 연관된 "특정 혐의들"의 유죄선고를 내린 바티칸 법원의 판결에 재심요청…
uk.news
24

Архієпископ подав апеляцію на туманні звинувачення від Ватикану

Архієпископ Гуаму Ентоні С. Апурон подав скаргу на рішення трибуналу в Ватикані, згідно з яким він був визнаний винним в "цілої низки випадків", серед яких - спокушання малолітніх хлопчиків. 14 …
ru.news
50

Архиепископ подал апелляцию на туманные обвинения от Ватикана

Архиепископ Гуама Энтони С. Апурон подал жалобу на решение трибунала в Ватикане, согласно которому он был признан виновным по "целому ряду случаев", включая совращение малолетних …
hu.news
210

Az érsek fellebezett a bizonytalan bűnös ítélet ügyében

A guami Anthony S. Apuron érsek fellebezett a vatikáni bíróság bűnös ítélete ügyében. "Bizonyos vádak" érték az érseket, ezekben kiskorúak homoszexuális bántalmazásával vádolják - mondta a guami …
ar.news
27

رئيس أساقفة يطعن ضد حكم غامض بالإدانة

استأنف رئيس الأساقفة غوام أنطوني إس. أبورون حكم محكمة الفاتيكان الذي يقضي بإدانته "باتهامات معينة" تتضمن تحرشات مثلية على القاصرين، وفق ما أعلنته أبرشية أغانيا بغوام …
es.news
3320

Arzobispo apeló contra vago veredicto de culpabilidad

El arzobispo de Guam, monseñor Anthony S. Apuron, apeló la sentencia de un tribunal vaticano que lo encontró culpable de “ciertas acusaciones” que lo involucraron en abuso sexual de menores, anunció…
Gesù è con noi
Ningún fiel católico puede apoyar económicamente ni de ninguna manera a esta anti iglesia.
View one more comment.
sl.news
22

Nadškof se je pritožil zaradi nejasne krivične sodbe

Guamski nadškof Anthony S. Apuron je vložil pritožbo zoper odločitev Vatikanskega sodišča, ki je ugotovilo, da je kriv "določenih obtožb", ki vključujejo homoseksualno zlorabo mladoletnikov, je …
fr.news
1452

L'archevêque de Guam fait appel de son jugement

L'archevêque de Guam, Anthony S. Apuron, a fait appel de la décision du tribunal du Vatican qui l'a déclaré coupable de "certaines accusations" impliquant des violences homosexuelles sur des mineur…
GChevalier
Comme tout le monde depuis Vatican II est atteint de la peste, que Bergoglio nettoie d'abord devant sa porte. N'oublions pas qu'il y a un dossier de …More
Comme tout le monde depuis Vatican II est atteint de la peste, que Bergoglio nettoie d'abord devant sa porte. N'oublions pas qu'il y a un dossier de plus de mille pages l'accusant des agissements qu'il reproche aux autres... Qui va donc se lever contre lui et le dénoncer ? Personne bien entendu ! Donc, il peut aller de l'avant et ne vous plaignez pas de la suite.
it.news
1758

Arcivescovo si appella contro vago verdetto di colpevolezza

L'arcivescovo di Guam, Anthony S. Apuron, ha fatto appello contro la decisione di un tribunale vaticano che lo ha ritenuto colpevole di "talune accuse" che includono abuso sessuale su minori, ha …
luca78 likes this.
en.news
818

Archbishop Has Appealed Against Vague Guilty Verdict

Guam Archbishop Anthony S. Apuron has appealed a Vatican tribunal's ruling that found him guilty of "certain accusations" involving the homosexual abuse of minors, the Archdiocese of Agaña, Guam, …