Language
18

വത്തിക്കാന്റെ സാമ്പത്തിക നവീകരണങ്ങൾ "നിർജ്ജീവമായിരിക്കുന്നു"

വത്തിക്കാന്റെ സാമ്പത്തിക നവീകരണങ്ങൾ "നിർജ്ജീവമാണ്, കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു". അവ "തടയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു", ഒരു അജ്ഞാതനായ അത്മായ …
47

Reformas financeiras do Vaticano estão "mortas"

As reformas financeiras do Vaticano "estão mortas, acabadas, terminadas". Elas foram "bloqueadas", conforme uma importante fonte anônima laica teria relatado a Edward Pentin, que escreve em ncregist…
21

Marekebisho Ya Vatikani Ya Kifedha "Yamekufa"

Marekebisho ya Vatikani "yamekufa, yamekoma, yameisha". "Yamezuiliwa", msemaji mlei ambaye hakujitambulisha alimwambia Edward Pentin akiandika kwenye mtandao wa ncregister.com (Machi 12). Kuling…
92

Vatikanske financijske reforme su "mrtve"

Vatikanske financijske reforme "su mrtve, završene". One su "blokirane", anonimni ključni laički dužnosnik poručio je Edwardu Pentinu na ncregister.com (12. ožujka). Prema izvoru, protivnici reformi…
19

Фінансові реформи Ватикану «поховані заживо»

Фінансові реформи Ватикану «мертві, але остаточно завершені». 12 березня Едвард Пентін написав на порталі ncregister.com про те, що за інформацією, отриманою від одного з високопоставлених …
16

Vatikāna finanšu reformas ir "mirušas"

Vatikāna finanšu reformas "ir beigtas, galā, mirušas". Tās ir bloķētas, anonīma persona pastāstījusi Edvardam Pentinam, rakstot ncregister.com12. (marts). Saskaņā ar avotu, reformu pretinieki "ir …
31

Pinansyal na Reporma ng Vatican "Patay" Na

Ang pinansyal na reporma ng Vatican "ay patay na, higit pa sa tapos na". Ito ay "hinarangan", sinabi ng isang hindi pinangalanang susi na lay kay Edward Pentin na isinulat sa ncregister.com (Marso …
45

Финансовые реформы Ватикана "похоронены заживо"

Финансовая реформа Ватикана "похоронена заживо, мертва и окончательно завершена". 12 марта Эдвард Пентин написал на портале ncregister.com о том, что по информации, полученной от одног…
26

梵蒂冈的金融改革“已死”

梵蒂冈的金融改革“已经被废除,成为过去,结束了”。他们被“封锁”了,一位匿名的关键官员告诉Edward Pentin,ncregister.com(3月12日…

Vatikánske finančné reformy sú "mŕtve"

Vatikánske finančné reformy sú "mŕtve, ukončené", boli "zablokované", anonymný kľúčový laik povedal Edwardovi Pentinovi v správe na ncregister.com (12. marca). Podľa zdroja odporcovia reforiem "ich …
Segal
IP borec 👿
Hoki
Jezuité, to jsou borci: catholica.cz
21

Vatikano finansinės reformos „mirė“

Vatikano finansinės reformos yra „mirusios ir pribaigtos“. Jos buvo „užblokuotos“, anoniminis pasaulietis pareigūnas teigė Edvardui Pentinui, rašo ncregister.com (kovo 12). Pasak šaltinio, oponentų …
52

Các cải cách tài chính của Vatican coi như là "chết"

Các cuộc cải cách tài chính của Tòa thánh Vatican "đã chết, chếm hết, kết thúc". Chúng đã bị "chặn", theo thông tin từ một giáo chức nặc danh mà Edward Pentin đã viết trên necregister.com (ngày 12 …

Die Finanzreformen des Vatikans sind Geschichte

Die Finanzreformen des Vatikans sind „tot, vorbei, beendet“. Sie seien „blockiert“ worden. Das sagte ein anonymer Informant, ein Laie in einer Schlüsselposition, zu Edward Pentin für den ncregister.…
Natürlich muss die Geldwäsche weitergehen, um seine Amici zu bezahlen.
@niclaas Die Schließung von Klöstern ist gleich der üblichen Räuberei, die Sozialisten aller Couleur immer betrieben haben; ja, betreiben mußten: … More
199

A Vatikán pénzügyi reformjai "halottak"

A Vatikán pénzügyi reformjai "halottak, vége, ennyi volt". "Blokkolva vannak" - mondta egy névtelen, fontos pozíciót betöltő laikus Edward Pentinnek - írja az ncregister.com. A forrás szerint a refo…
16

바티칸 금융적 개혁은 "사망"

바티칸 금융 개혁은 "사망, 종료, 완료". 이들은 "막혀져" 왔다고 한 익명의 중요 일반 공직인이 ncregister.com에 Edward Pentin에게 얘기했다 (…
20

Vatikanskim finančnim reformam je "odklenkalo"

Vatikanske finančne reforme so "mrtve, končane, zaključene". Blokirani so jih, je nek ključni anonimni uradnik je povedal Edwardu Pentinu, ki je sledeče zapisal za ncregister.com (12. marca). Po …
11

Vatikan'ın Mali Reformları "Çıkmaza Düştü"

Vatikan'ın mali reformları "öldü, bitti, ortadan kalktı". İsmini vermek istemeyen kilit roldeki bağımsız bir papaz, 12 Mart tarihinde ncregister.com internet sitesinde yazan Edward Pentin'e, "reform…

Watykańskie reformy finansów są "martwe"

Watykańskie reformy finansów "są martwe, skończone, zamknięte". Zostały "zablokowane" - powiedział anonimowy urzędnik świecki wysokiego szczebla Edwardowi Pentinowi, a ten informuje o tym na ncregis…

Les réformes financières du Vatican sont "mortes"

Les réformes financières du Vatican "sont mortes, terminées, kaputt", elles ont été "bloquées", a déclaré un officiel laïc anonyme à Edward Pentin, qui rapporte ces propos le 12 mars sur ncregister.…
Stephane77 2
Et si j'étais paranoïaque : et si la loge P2 et détenaient des documents de quoi faire chanter Rome V2 ? . François va être obligé de faire davantage… More
GChevalier
Les finances du Vatican Sont dans une certaine sacoche ! Je te défie de trouver le coche ! Mais c'est la poche du Grand-Chaman : Je parle de François… More
24

වතිකානුවේ මූල්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ "මැරී ඈත"

වතිකානු මූල්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ "මිය ගොස් ඇත, අවසන් ය, නිමාවට පත්ව ඇත". ඒවා "අවහිර කර ඇත" වශයෙන් නිර්නාමික ප්‍රධාන ගිහි නිලධාරියෙකු වන එඩ්වඩ් පෙන්ටින් ලිවූ …

Reformas financieras del Vaticano están “muertas”

Las reformas financieras vaticanas “están muertas, concluidas, terminadas”. Ellas han sido “bloqueadas”, dijo un anónimo funcionario laico clave a Edward Pentin, al escribir el 12 de marzo en ncregi…
jamacor
Pero como van a cambiar, si por intentar hacerlo de verdad el sacerdote de Astorga(España), nombrado para este fin por Benedicto XVI, en los 3 … More

Riforme finanziarie in Vaticano "Defunte"

Le riforme finanziare in vaticano "sono morte, chiuse, finite". Sono state "bloccate", come ha detto una importante fonte anonima laica a Edward Pentin, che lo ha scritto su ncregister.com (12 marzo…
19

إصلاحات مالية الفاتيكان " في خبر كان"

إن إصلاحات الفاتيكان المالية قد " انتهت، وماتت وأصبحت في خبر كان" ، وقد تم "اعتراضها" ، حسب أقوال منسوبة إلى مسؤول رفض ذكر اسمه، أخبر إدوارد بينتين كاتبا على موقع ncregister.com (…

Vatican's Financial Reforms Are “Dead”

The Vatican financial reforms “are dead, over, finished". They have been "blocked”, an anonymous key lay official told Edward Pentin writing on ncregister.com (March 12). According to the source …
Dr Bobus
Amoris Laetitia killed financial reform. The pope needed the support of the conservatives for the reform, and AL killed that support. The opponents … More