Language
56

ബിഷപ്പ്: "ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയുടെ നാസ്തികവാദം ഔദ്യോഗികമാണ്"

"ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയുടെ നാസ്തികവാദം ഔദ്യോഗികമാണ്", കോർപ്പസ് ക്രിസ്തി, ടെക്സസ്, അമേരിക്കയിലെ വിരമിച്ച ബിഷപ്പ് റെനെ ഹെൻറി ഗ്രസീദ, 94, തന്റെ …
Write a comment …
57

Askofu: "Uzushi Wa Francis Umekuwa Rasmi"

"Uzushi wa Francis umekuwa rasmi", amesema aksofu mstaafu Rene Henry Gracida, mwenye umri wa miaka 94, wa Corpus Christi, mjininTexas, nchini Marekani, katika blogu lake abyssum.org (Desemba 4). …
Write a comment …
122

Bispo: "A Heterodoxia de Francisco É Agora Oficial"

"A heterodoxia de Francisco é agora oficial", afirmou o bispo René Henry Gracida, de 94 anos, de Corpus Christi, Texas - EUA, em seu blog abyssum.org (4 de dezembro). Gracida escreveu essa única …
Write a comment …
55

Bishọp: “Heterodoxy Francis dịzị Ire”

“Heterodoxy Francis dịzị ire”, n'olu Bishọp ochie Rene Henry Gracida, 94, nke Corpus Christi, Texas, USA, na blog ya abyssum.org (December 4). Gracida dere ahịrịokwu a ka okwu ọ tupụrụ maka akụkọ …
Write a comment …
454

Biskup: "Franjina heterodoksija je sada službena"

"Franjina heterodoksija je sada službena", izjavio je umirovljeni biskup Rene Henry Gracida (94) iz Corpus Christi, Teksas, SAD, na svom blogu Abyssum.org (4. prosinca). Gracida je ovu jedinu rečen…
Write a comment …
52

Obispo: "Opisyal na Ngayon ang Erehiya ni Francis"

"Opisyal na ngayon ang erehiya ni Francis", sinabi ng retiradong si Obispo Rene Henry Gracida, 94, ng Corpus Christi, Texas, USA, sa kanyang blog na abyssum.org (Disyembre 4). Isinulat ni Gracida …
Write a comment …
79

Епископ: "Неортодоксальность Франциска признана официально"

По мнению отставного епископа из техасского города Корпус-Кристи, 94-летнего Генри Грасида: "Неортодоксальность Франциска признана официально". Об этом он написал 4 декабря в своем …
Write a comment …

"L'hétérodoxie de François est désormais officielle"

"L'hétérodoxie de François est désormais officielle", déclare l'évêque à le retraite René Henry Gracida, 94 ans, de Corpus Christi, au Texas, sur son blog abyssum.org. Gracida a écrit cette seule …
Write a comment …
GChevalier
@Sylvanus Au fait, camarade-citoyen, as-tu au moins lu la brève au-dessus ? Qu'en penses-tu ?
Sylvanus
@GChevalier Oui, l'ordre est une chose positive, pas les choses désordonnées, qui semblent fleurir chez vous.
56

बिशप: "फ्रांसिस का विधर्म अब आधिकारिक है"

अपने ब्लॉग abyssum.org (4 दिसंबर) पर, कॉरपस क्रिस्टी, टेक्सास, अमेरिका के 94 वर्षीय सेवानिवृत्त बिशप रेने हेनरी ग्रैसीडा ने कहा "फ्रांसिस का विधर्म अब आधिकारिक है"। ग्रेसीडा ने वाक्य को इस टिप्पणी …
Write a comment …
48

主教:“方济各的异端邪说现在是官方的”

94岁的退休主教Rene Henry Gracida在他的博客abyssum.org(12月4日)上说,“方济各的异端邪说现在是官方的”。 Gracida写了这句话作为对这…
Write a comment …
88

Bisschop: "Franciscus' heterodoxie is nu officieel."

De "heterodoxie van Franciscus is nu officieel", aldus de gepensioneerde bisschop Rene Henry Gracida, 94 van Corpus Christi, Texas, USA, op zijn blog abyssum.org (4 december). Gracida schreef deze …
Write a comment …

Püspök: Ferenc pápa tévhite hivatalos

"Ferenc pápa tévhite hivatalos" - jelentette ki a nyugdíjba vonult püspök , a 94 éves Rene Henry Gracida, abyssum.org blogján. Gracida ezt a megjegyzést arra a hírre írta, Ferenc pápa publikálta a …
Write a comment …
Gratia copiosa
Amit Ferenc pápa kimond, leír az mind hivatalos. Tudjuk ni hangzott el a család szinóduson? Mindenki elolvasta a bulletinokat? Voltak egyáltalán? … More

Biskup: "innowierstwo Franciszka jest już oficjalne"

"Innowierstwo Franciszka jest już oficjalne", stwierdził emerytowany biskup Rene Henry Gracida (94) związany z Corpus Christi, pochodzący z Teksasu, na swoim blogu abyssum.org we wpisie z 4 grudnia…
Write a comment …
Weronika.S
...czyli nie wszyscy biskupi się zgadzają na Franciszkową korektę Bożych przykazań ?
78

Piskopos: "Francis'in Sapkınlığı Artık Resmiyet Kazandı"

ABD'nin Texas eyaletinin Corpus Christi kentinde yaşayan 94 yaşındaki Piskopos Rene Henry Gracida, 4 Aralık tarihinde, abyssum.org adlı blogunda yazdığı yazıda, "Francis'in sapkınlığı artık resmiye…
Write a comment …
56

أسقف: "هرطقات فرانسيس أصبحت الآن رسمية"

قال أسقف كوربوس كريستي، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية المتقاعد رينيه هنري جراسيدا، 94 عاما، على مدونته abyssum.org (4 ديسمبر/كانون الأول)، "هرطقات فرانسيس أصبحت الآن رسمي…
Write a comment …
56

Vyskupas: „Pranciškaus heterodoksija jau oficiali“

„Pranciškaus heterodoksija jau oficiali“, savo internetiniame tinklalapyje abyssum.org (gruodžio 4) teigia atsistatydęs 94-erių vyskupas Rene Henry Gracida iš Corpus Christi, Teksaso valstijos JAV. …
Write a comment …

Bischof: „Die Irrlehre von Franziskus ist jetzt offiziell”

„Die Irrlehre von Franziskus ist jetzt offiziell.“ Das erklärte der emeritierte Bischof Rene Henry Gracida (94) von Corpus Christi im US-Bundesstaat Texas auf seinem Blog abyssum.org (4. Dezember). …
Write a comment …
Eugenia-Sarto
Trotz allem feiern wir morgen das schöne und erhabene Fest Mariä Unbefleckte Empfängnis. More
SvataHora
Anathema sit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vescovo: "L'eterodossia di Francesco ora è ufficiale"

"L'eterodossia di Francesco ora è ufficiale", dichiara il vescovo emerito Rene Henry Gracida, 94 anni, di Corpus Christi, Texas, USA, sul suo blog abyssum.org (4 dicembre). Gracida ha scritto quest…
Write a comment …
Diodoro
@Acchiappaladri Ho letto la bella intervista di don Minutella in inglese - grazie per la segnalazione. Apprendo (dall'intervistatore) che è stata … More
Acchiappaladri
La Bibbia e la Storia della Chiesa sono piene di esempi di uomini e donne che sono stati chiamati (e hanno ben risposto!) dal Signore a farsi suoi … More

Obispo: “la heterodoxia de Francisco es ahora oficial”

“La heterodoxia de Francisco es ahora oficial”, afirma el Obispo jubilado René Henry Gracida, de 94 años, de Corpus Christi (Texas/Estados Unidos), en su blog abyssum.org el 4 de diciembre. Gracida…
Write a comment …
apostolesdemaria
Iglesia del hombre inicuo que ahora ocupa el Trono de Pedro no es la Iglesia de los Cristianos Católicos fieles a Jesucristo, Hijo de Dios, Él Mismo … More
duxcunctator
@apostolesdemaria @Atanasio de Trento www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_index.html LA QUIEBRA DE LOS VALORES MORALES EN MÉXICO, LA CRIMINALID… More
64

Єпископ: «Гетеродоксія Франциска тепер є офіційною»

«Гетеродоксія Франциска тепер є офіційною» - заявив у своєму блозі abyssum.org (4 грудня) єпископ у відставці Рене Генрі Грацида, 94 роки, Корпус-Крісті, штат Техас, США. Грацида написав це …
Write a comment …
61

Bīskaps: Franciska heterodoksija tagad ir oficiāla

"Franciska heterodoksija tagad ir oficiāla," pensioniētais bīskaps Renē Henrijs Grasida (94) no Corpus Christi, Teksasas (ASV), ziņojis savā blogā abyssum.org (4. decembrī). Gracida uzrakstījis šo …
Write a comment …

Bishop: “Francis’ Heterodoxy Is Now Official”

“Francis’ heterodoxy is now official”, states retired Bishop Rene Henry Gracida, 94, of Corpus Christi, Texas, USA, on his blog abyssum.org (December 4). Gracida wrote this single sentence as comme…
Write a comment …