ml.news
31

കർദ്ദിനാൾ സാറ: കുർബ്ബാന കർത്താവിന് അഭിമുഖമായി നിന്നുകൊണ്ടാകണം - എന്നിരുന…

സഭ എക്കാലവും കർത്താവിന് (അഡ് ഓറിയെൻ്റം) അഭിമുഖമായി നിന്നുകൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നതെന്നും മറ്റ് മതങ്ങളും അപ്രകാരമാണെന്നും കർദ്ദിനാൾ സാറ (74), …
sl.news
41

Kardinal Sarah: Maša naj se sooči z Gospodom - kljub temu v povezavi s tem obstajajo nasprotovanja

Cerkev je vedno molila tako, da je obrnjena proti Gospodu (ad orientem), to velja tudi za vse druge religije, je dejal 74-letni kardinal Robert Sarah na predstavitvi knjige 21. novembra v opatiji …
vi.news
45

Hồng Y Sarah: Thánh lễ nên đối mặt với Chúa - Tuy nhiên, có những sự đối lập chống lại điều này

Giáo hội luôn luôn cầu nguyện đối diện với Chúa (ad orientem) và tất cả các tôn giáo khác cũng vậy, Hồng Y Robert Sarah, 74 tuổi, nói trong buổi giới thiệu sách ngày 21 tháng 11 tại Weltenburg Abbey,…
pt.news
94

Bispo de Maasin publicou decreto: missas ad orientem começarão no Advento

O bispo de Maasin - Filipinas, Precioso D. Cantillas, de 66 anos, publicou um decreto (imagem) anunciando que "dando início a este Ano Litúrgico, no Primeiro Domingo do Advento, 1º de dezembro de …
uk.news
55

Єпископ міста Маасін опублікував указ, згідно з яким меси Ad Orientem почнуться в Різдвяний піст

66-річний єпископ Пресьосо Кантільяс з міста Маасін на Філіппінах опублікував наказ (на фото), згідно з яким "з початку нового літургійного року, 1 грудня 2019 року, в єпархії Маасіна всі меси …
hu.news
13579

Maasin püspöke publikálta a rendeletet: Ad Orientem misék kezdődnek adventtől

A fülöp-szigeteki Maasin 66 éves püspöke, Percioso D. Cantillas publikált egy rendeletet (kép), mely bejelentette, hogy "az idei, új liturgikus évtől kezdve, 2019. december 1-je lesz advent első …
PLjuba
Nagyon sokat mondó a karikatúra!!!
Kisuff and 2 more users like this.
lt.news
49

Maasino vyskupas paskelbė dekretą: ad orientem mišios prasidės advento metu

Maasino miesto Filipinuose vyskupas Percioso D. Kantilas (Percioso D. Cantillas), 66 m., paskelbė dekretą (nuotraukoje), kuriame skelbiama, kad „šių naujų liturginių metų pradžia, pirmasis advento …
hr.news
469

Biskup Maasina objavio dekret: mise ad orientem započet će tokom adventa

Biskup Percioso D. Cantillas (66) iz Maasina u Filipinima objavio je dekret (na slici) kojim najavljuje da će "počevši s ovom novom liturgijskom godinom, prvom nedjeljom došašća, 1. prosinca u …
ar.news
33

أسقف ماسن ينشر المرسوم: قداسات آد أوريونتيم ستبدأ في الميلاد

قام أسقف ماسن بالفليبين بريسيوسو كانتياس، 66 عامًا، بنشر مرسوم (في الصورة) يعلن فيه أن "ابتداء من هذه السنة الليتورجية الجديدة، الأحد الأول من أعياد الميلاد، 1 ديسمبر 2019، …
ru.news
113

Епископ города Маасин опубликовал указ, согласно которому мессы Ad Orientem начнутся в …

66-летний епископ Пресьосо Кантильяс из города Маасин на Филиппинах опубликовал приказ (на фото), согласно которому "с начала нового литургического года, 1 декабря 2019 года, в епархии …
tr.news
134

Maasin Piskoposu Kararname Yayınladı: Ad Orientem Ayinleri Advent Döneminde Başlayacak

Filipinler'in Maasin kentinin 66 yaşındaki Psikoposu Percioso D. Cantillas, yeni Litürjik Yılın başlangıcında, 1 Aralık 2019 günü Advent döneminin ilk Pazar gününde, 'Ad orientem' Ayini kutlamaları …
BroDomain likes this.
it.news
12980

Vescovo di Maasin pubblica decreto: Messe Ad Orientem a partire dall'Avvento

Il vescovo Percioso D. Cantillas, 66, di Maasin, Filippine, ha pubblicato un decreto (immagine) per anununciare che "con l'inizio di questo nuovo anno liturgico, la prima domenica di Avvento, 1° …
N.S.dellaGuardia
Stupendo! Avercene diocesi così in Italia! Tutte le tavole che fungono da "altare del popolo" tornino ad essere semplici tavole! Magari da regalare …More
Stupendo! Avercene diocesi così in Italia! Tutte le tavole che fungono da "altare del popolo" tornino ad essere semplici tavole! Magari da regalare alle chiese protestanti o alla comunità di sant'egidio per le loro cene.
Veritasanteomnia and one more user like this.
pl.news
1K

Biskup Maasin publikuje dekret: w Adwencie msze Ad Orientem

Biskup Percioso D. Cantillas (66) z Maasin (Filipiny) opublikował dekret (na zdjęciu), w którym ogłasza, że "z początkiem nowego Roku Liturgicznego, od Pierwszej Niedzieli Adwentu 1 grudnia 2019, w …
csk.news
421.1K

Biskup z Maasin zverejnil dekrét: Omše Ad Orientem začnú v adventnom období

Biskup Percioso D. Cantillas, 66, z Maasinu na Filipínach, vydal dekrét (na obrázku), v ktorom oznamuje, že „na začiatku tohto nového liturgického roka, prvej adventnej nedele 1. decembra 2019, sa …
ľubica
kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregácie pre bohoslužby už v roku 2016 požiadal o slávenie omše tvárou k Pánovi, v tom čase ju však František …More
kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregácie pre bohoslužby už v roku 2016 požiadal o slávenie omše tvárou k Pánovi, v tom čase ju však František nepodporil----
........................................................
smutné, no dakujme Bohu, že v SR sú farnosti kde sa slúžia omše všetkých vekov / TLO = tradičné latinske omše ad orientem / a prosme, aby aj další biskupi neprekážali sláveniu týchto sv. omší!
View 2 more comments.
lv.news
35

Masinas bīskaps publicēja dekrētu: Ad Orientem mises sāksies adventes laikā

Bīskaps Percioso D. Kantillas, kuram ir 66 gadi, no Maasinas, Filipīnās, publicēja dekrētu (attēlā), kurā paziņoja, ka “šī jaunā liturģiskā gada sākums, Adventa pirmā svētdiena, 2019. gada 1. …
fr.news
11571

L'évêque de Maasin a publié le décret : Les messes Ad orientem commenceront à l'Avent

Mgr Percioso D. Cantillas, 66 ans, évêque de Maasin, Philippines, a publié un décret (photo) annonçant que " la célébration de la messe Ad orientem commencera dans le diocèse de Maasin au début de …
GChevalier
Je vais vous dire une fois de plus un truc qui vous fera l'effet d'un tremblement de terre : célébrez tant que vous voudrez le nouvel ordo en latin …More
Je vais vous dire une fois de plus un truc qui vous fera l'effet d'un tremblement de terre : célébrez tant que vous voudrez le nouvel ordo en latin et ad orientem, je vous le dis clair et net, cet ordo déplaît souverainement à Dieu et lui fait horreur. Revenez à la Messe de Saint Pie V, point barre !
Bocage likes this.
ro.news
139

Episcopul Maasin a publicat Decretul: Slujbele Ad Orientem vor începe în Postul Crăciunului

Episcopul Percioso D. Cantillas, în vârstă de 66 de ani, din Maasin, Filipine, a publicat un decret (în imagine) prin care anunța că „începând cu acest nou An Liturgic, Prima Duminică a Postului …
es.news
21273

Obispo de Maasin publicó el decreto: las Misas Ad Orientem comenzarán en Adviento

Monseñor Precioso D. Cantillas, de 66 años, obispo de Maasin (Filipinas), publicó un decreto (fotografiado) en el que anuncia que “al comenzar este nuevo año litúrgico, el primer domingo de Adviento,…
bear
Y en México, cuando?
View one more comment.
de.news
171.7K

Bischof von Maasin veröffentlicht das Dekret: Ad Orientem Messen werden im Advent beginnen

Bischof Percioso D. Cantillas von Maasin, Philippinen, hat ein Dekret (im Bild) veröffentlicht, das besagt, dass "mit Beginn dieses neuen liturgischen Jahres, dem ersten Adventssonntag, dem 1. …
Eugenia-Sarto
Ein erfreulicher Anfang. Vielleicht werden dann auch bald die Gläubigen zur überlieferten Messe geführt. Das kann in Schulungen für Priester und Gläu…More
Ein erfreulicher Anfang.
Vielleicht werden dann auch bald die Gläubigen zur überlieferten Messe geführt.
Das kann in Schulungen für Priester und Gläubige langsam eingeübt werden.
Susi 47 and 6 more users like this.
en.news
11976

Maasin Bishop Published The Decree: Ad Orientem Masses Will Start In Advent

Bishop Percioso D. Cantillas, 66, of Maasin, Philippines, published a decree (pictured) announcing that “beginning this new Liturgical Year, the First Sunday of Advent, December 1, 2019 the …
Sometimes a hidden intention comes to light: Pope Francis is not in favor of "reforming the reform" of the liturgy.
advoluntas@aol.com likes this.