ml.news
213

ഇറ്റലിയിൽ മാത്രം 300 “ദർശകർ“

ഇറ്റലിയിൽ മാത്രം നിലവിൽ 300 “ദർശകരുണ്ടെന്ന്“ ഇറ്റാലിയൻ മാദ്ധ്യമപ്രവർത്തകൻ ദാവിദ് മുർജ, 47, LaFedeQuotidiana.it-യോട് (ഫെബ്രുവരി 12) പറഞ്ഞു. ഇറ്റാലിയൻ …
pt.news
78

300 "videntes" somente na Itália

O jornalista italiano David Murgia, de 47 anos, disse ao site LaFedeQuotidiana.it (12 de fevereiro) que atualmente existem 300 supostos videntes somente na Itália. Ele trabalha para a TV2000, uma …
uk.news
22

300 "провидців" знайдено тільки в Італії

12 лютого 47-річний італійський журналіст Давид Мурхія повідомив LaFedeQuotidiana.it, що тільки на території Італії працює близько 300 так званих провидців. Він працює на телеканалі TV2000, який …
ru.news
77

300 "провидцев" обнаружено только в Италии

12 февраля 47-летний итальянский журналист Давид Мурхия сообщил LaFedeQuotidiana.it, что только на территории Италии работает около 300 так называемых провидцев. Он работает на …
lt.news
27

300 Aiškiaregių vien tik Italijoje

Italijos žurnalistas David'as Murgia (47-erių metų) tinklalapyje LaFedeQuotidiana.it teigė (vasario 12), jog vien Italijoje gyvena per tris šimtus aiškiaregių ar pranašų. Žurnalistas dirba …
fr.news
1926

300 "voyants" en Italie seule

Le journaliste italien David Murgia, âgé de 47 ans, a déclaré à LaFedeQuotidiana.it (12 février) qu'il y a actuellement 300 voyants présumés dans la seule Italie. Il travaille pour TV2000, un …
Et allez s'y , qui peut croire ces fadaises ,le malin vous vend sa marchandise ,réfléchissez entre ceci et ce qui se passe dans leurs "Église" qui n'…More
Et allez s'y , qui peut croire ces fadaises ,le malin vous vend sa marchandise ,réfléchissez entre ceci et ce qui se passe dans leurs "Église" qui n'a plu rien à voir avec l'église CATHOLIQUE réel . vous ne pouvez pas vous vautré dans la gadoue et être béni de saintes d'apparition . Il n'y à que le malin pour faire cela .
hr.news
350

300 "vidjelaca" samo u Italiji

Talijanski novinar David Murgia (47) izjavio je za LaFedeQuotidiana.it (12. veljače) kako trenutno u Italiji ima 300 navodnih vidjelaca. On radi za TV2000, televiziju koja pripada talijanskim …
csk.news
1.2K

300 "prorokov" len v Taliansku

Taliansky novinár David Murgia, 47, povedal pre LaFedeQuotidiana.it (12. februára), že v súčasnosti existuje len v Taliansku 300 údajných prorokov. Pracuje v televízii TV2000, vysielateľovi …
ar.news
22

300 "عرافا" في إيطاليا وحدها

ذكر الصحافي الإيطالي ديفيد مورجيا، البالغ من العمر 47 عاما، لموقع LaFedeQuotidiana.it (12 فبراير/شباط) أن هناك حاليا 300 من العرافين المزعومين في إيطاليا وحدها. ومورجيا يعمل لصالح …
vi.news
38

300 "tiên tri" ở một mình Ý

Nhà báo người Ý, David Murgia, 47 tuổi, nói với LaFedeQuotidiana.it (ngày 12 tháng 2) rằng hiện tại có 300 nhà tiên tri tin đồn ở Ý. Ông làm việc cho TV2000, một kênh truyền hình thuộc về các giám …
lv.news
14

300 “Dieva redzētāji” Itālijā vien

Itālijas žurnālists Deivids Murgia (47 gadi) pastāstīja LaFedeQuotidiana.it (12. februārī), ka pašlaik Itālijā ir 300 cilveku, kuri it kā ir redzējuši Dievu. Viņš strādā TV2000, raidorganizācijā, …
hu.news
545

300 "látnok" egyedül Olaszországban

A 47 éves olasz David Murgia újságíró azt mondta a LaFedeQuotidiana.it oldalnak, hogy jelenleg 300 látnok él egyedül Olaszországban. Ő a TV2000 dolgozója, a csatorna pedig az olasz püspökök …
pl.news
12.9K

300 "świadków" w samych Włoszech

Włoski dziennikarz, David Murgia (47), powiedział 12 lutego LaFedeQuotidiana.it, że obecnie tylko w samych Włoszech żyje 300 rzekomych świadków objawień. Sam pracuje dla TV2000, nadawcy sterowanego …
NIE ROZUMIEM. CZASY SA ZLE. CZAS NAGLI DO NAWROCEN , ZRESZTA KAZDY CZAS..... JEDNAJ WRACAJAC DOPIERWSZEJ CZESCI ZDANIA - DLACZEGO BOG NIE …More
NIE ROZUMIEM. CZASY SA ZLE. CZAS NAGLI DO NAWROCEN , ZRESZTA KAZDY CZAS..... JEDNAJ WRACAJAC DOPIERWSZEJ CZESCI ZDANIA - DLACZEGO BOG NIE MIALBY OBJAWIAC SIE I POWODOWAC WZROST WIARY W NIEGO.TEGO NIE MOZNA MU ZABRONIC I TO ON BEDZIE WYBIERAL SPOSOBY JAK DOTRZEC CZY UMOCNIC CZLOWIEKA.OCZYWISCIE TRZEBA BYC UWAZNYM I MODLIC SIE O ROZEZNANIE JEDNAK JESLI SA DOBRE OWOCE ... TO NIE MY BEDZIEMY STEROWAC BOGIEM.
sl.news
20

300 “vidcev” zgolj v Italiji

Italijanski novinar David Murgia, star 47 let, je za LaFedeQuotidiana.it (12. februarja) povedal, da je v Italiji trenutno prisotnih 300 domnevnih vidcev. David Murgia dela za TV2000, televizijsko …
es.news
1477

300 “videntes” solo en Italia

El periodista italiano David Murgia, de 47 años, dijo el 12 de febrero a LaFedeQuotidiana.it que hay actualmente 300 presuntos videntes solo en Italia. Él trabaja para TV2000, una televisora que …
kalebrio
apareceran muchos falsos profetas.

300 "Seher" allein in Italien

Der italienische Journalist David Murgia (47) erwähnte vor LaFedeQuotidiana.it (12. Februar), dass es derzeit allein in Italien 300 angebliche Seher gibt. Er arbeitet für TV2000, einem Fernsehsender …
Oh, hier ist ja ein richtiges "Wespennest"! -CIO2- und Anhang! Na Sie - habe ich in Ihnen einen NEUEN ALTEN "Freund" wiedergefunden, obwohl ich Sie …More
Oh, hier ist ja ein richtiges "Wespennest"!
-CIO2- und Anhang!
Na Sie - habe ich in Ihnen einen NEUEN ALTEN "Freund" wiedergefunden, obwohl ich Sie erst gar nicht gesucht habe? Offensichtlich habe ich Sie mit meiner Anwesenheit hier so sehr verärgert, sodass Sie aus lauter Verzweiflung nun mit Pauken und Trompeten meine leise Stimme zu übertönen versuchen?
Es ist zwecklos, mein "Guter", der Sie allen Anschein nicht sind (ein guter Mensch).
Sie können/wollen Ihren "entzückenden" aber leider auch sehr verleumderischen und vorlauten Mund nicht halten? Hey, das ist Ihre Sache, doch bedenken Sie bitte:
Das Evangelium nach Matthäus 12, 36-37
36
Ich sage euch aber: Über jedes unnütze Wort, das die Menschen reden, werden sie am Tage des Gerichtes Rechenschaft geben müssen. 37 Denn auf Grund deiner Worte wirst du freigesprochen werden, und auf Grund deiner Worte wirst du verdammt werden.

Es ist nur schade, dass ausgerechnet ich, eine liebe und unbescholtene Userin, der Auslöser Ihrer … More
Aquila
Ich bin auch ein Seher: Ich sehe ROT, wenn ich die vielen falschen Seher betrachte. Und ich sehe SCHWARZ für sie, wenn sie sich nicht bekehren …More
Ich bin auch ein Seher: Ich sehe ROT, wenn ich die vielen falschen Seher betrachte. Und ich sehe SCHWARZ für sie, wenn sie sich nicht bekehren und nicht aufhören, Erfundenes als vom Himmel kommend auszugeben!
View 57 more comments.
ko.news
14

이탈리아에만 "목격자" 300명

이탈리아 저널리스트 David Murgia (47)가 LaFedeQuotidiana.it에게 현재 주장에 의하면 이탈리아에서만 300명의 목격자들이 있다고 말했다 (2월 …

300 "veggenti" solo in Italia

Il giornalista italiano David Murgia (47) ha detto a LaFedeQuotidiana.it (12 febbraio) che al momento ci sono 300 presunti veggenti solo in Italia. Murgia lavora per TV2000, una emittente che …
giandreoli
Trecento "veggenti"? Press'a poco come i Vescovi della CEI. Ma con una differenza: fra questi, ancora più importanti dei primi, ce ne fosse almeno …More
Trecento "veggenti"? Press'a poco come i Vescovi della CEI. Ma con una differenza: fra questi, ancora più importanti dei primi, ce ne fosse almeno uno che ci vede!!!
Su circa 60 milioni di viventi (immigrati illegali compresi) 300 uomini con speciali carismi mistici mica son tanti. Magari che ne fossero 300 MILA …More
Su circa 60 milioni di viventi (immigrati illegali compresi) 300 uomini con speciali carismi mistici mica son tanti.
Magari che ne fossero 300 MILA di autentici veggenti ;-)
tyrondavid likes this.
en.news
62.1K

300 “Seers” in Italy Alone

The Italian journalist David Murgia, 47, told LaFedeQuotidiana.it (February 12) that there are presently 300 alleged seers in Italy alone. He works for TV2000, a broadcaster belonging to the Italian …
Hey everyone, look at me! I'm a seer!!!
tbswv
People who seek imagined supernatural manifestations are weak in their faith. If you believe in the Real Presence there is no need of "private …More
People who seek imagined supernatural manifestations are weak in their faith. If you believe in the Real Presence there is no need of "private revelations."
View 4 more comments.