Language
18

പുതിയ ജർമ്മൻ പള്ളി: ശൂന്യതയും നിരാശയും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു

ജർമ്മനിയിലെ സ്റ്റുട്ട്ഗാർട്ടിലുള്ള പുതിയ സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് പള്ളി, ഡിസംബർ 9-ന്, റോട്ടൻബൊർഗ്-സ്റ്റുട്ട്ഗാർട്ട് ബിഷപ്പ് ഗിബാദ് ഫോസ്റ്റ് ആശീർവദിക്കും. ഏറെക്ക…
11

न्यू जर्मन चर्च बिल्डिंग: खालीपन और निराशा दिखाई दी

स्टटगार्ट-रोटेनबर्ग बिशप गेभार्ड फर्स्ट 9 दिसंबर को जर्मनी के स्टुटगार्ट में नए चर्च सेंट पीटर को प्रतिष्ठित करेंगे। "चर्च" के अंदर - एक काला वेदी और एक काले लेक्टर्न के साथ लगभग खाली है - जो खालीपन …
1 627

Nova Igreja na Alemanha: vazio e desespero em exibição

O bispo de Rotemburgo-Estugarda, Gebhard Fürst, consagrará, em 9 de dezembro, a nova igreja de São Pedro em Estugarda - Alemanha. O interior da "igreja" - praticamente vazio, com um altar preto e um …
leandro loures
Misericórdia!!!
84

Nieuw Duits kerkgebouw: Leegte en wanhoop tentoongesteld

De Stuttgart-Rottenburgse bisschop Gebhard Fürst wijdt op 9 december de nieuwe kerk St. Peter in Stuttgart, Duitsland. De binnenkant van de "kerk" - bijna leeg met een zwart altaar en een zwarte …
37

Створення нової німецької церкви - порожнеча і відчай в основі

9 грудня єпископ Штутгарта-Роттенбурга, Гебхард Фюрст, проведе церемонію освячення нової церкви Святого Петра в німецькому Штутгарті. Внутрішнє оздоблення "церкви", наповнене порожнечею…
96

Создание новой церкви Германии - пустота и отчаяние во главе угла

9 декабря епископ Штутгарта-Роттенбурга, Гебхард Фюрст, проведет церемонию освящения новой церкви Святого Петра в немецком Штутгарте. Внутреннее убранство "церкви", наполненное пустот…
290

Nova njemačka crkva: prikazani praznina i očajanje

Biskup Stuttgart-Rottenburga Gebhard Fürst posvetit će 9. prosinca novu Crkvu sv. Petra u Stuttgartu. Unutrašnjost "crkve" - gotovo prazne s crnim oltarom i crnim klupama - simbol je praznine i ružno…
35

Statoma nauja Bažnyčia Vokietijoje: Eksponuojama tuštuma ir neviltis

Štutgarto-Rotenburgo Vyskupas Gebhardas Fiurstas gruodžio 9-ąją pašventins naująją Šv. Petro Bažnyčią Štutgarte, Vokietijoje. Bažnyčios viduje - beveik tuščias juodas altorius ir juoda atrama Šv. …
57

Noua clădire a bisericii germane: Golul și disperarea expuse din plin

Episcopul din Stuttgart-Rottenburg, Gebhard Fürst va consacra pe 9 decembrie biserica nouă Sf. Petru din Stuttgart, Germania. Interiorul "bisericii" - aproape gol, cu un altar negru și un pupitru …
9 913

Nouvelle église en Allemagne : une esthétique entre néant et le désespoir

Gebhard Fürst, évêque de Stuttgart-Rottenburg, consacrera le 9 décembre la nouvelle église Saint-Pierre à Stuttgart, en Allemagne. L'intérieur de "l'église" - presque vide avec un autel noir et un …
avecrux.avemaria
On aurait placé un WC à côté de la table qu'il passerait inaperçu ! Ça ressemble plus à des toilettes "dernier cri" qu'à une Église Comm… More
gerard57
More
16 1.4K

Nová budova nemeckej Cirvi: vystavená prázdnota a zúfalstvo

Stuttgart-Rottenburgský biskup Gebhard Fürst zasvätí 9. decembra nový kostol svätého Petra v nemeckom Stuttgarte. Vnútri "kostola" - takmer prázdno s čiernym oltárom a čiernym pultom - je symbolom …
menhir
22Pavel se postavil doprostřed Areopagu a začal mluvit: »Athéňané! Jak pozoruji, jste po každé stránce lidé velmi zbožní. 23Když jsem totiž procházel… More
menhir
Bůh stvořil ke svému obrazu člověka. Nikoliv kostel. Bůh chce přebývat v lidském srdci. ----- Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží … More
22

Jaunā vācu baznīcas ēka: tukšums un izmisums uz ekrāna

Štutgartes-Rottenburgas bīskaps Gebhards Firsts 9. decembrī atklās jauno Sv. Pētera baznīcu Štutgartē, Vācijā. "Baznīcas" iekšpuse - gandrīz tukša ar melnu altāri un melno arku - ir tukšības un neglī…
24

Bagong Gusali ng Simbahang Aleman: Kawalan ng Laman at Kawalan ng Pag-asa ang Ipinakikita

Babasbasan ni Obispo Gebhard Fürst ng Stuttgart-Rottenburg sa Disyembre 9 ang bagong simbahan na St. Peter sa Stuttgart, Germany. Ang loob ng "simbahan" - na halos walang laman na may itim na altar …
1 584

Nuevo edificio de iglesia alemana: vacío y desesperación puestos en exhibición

El obispo de Stuttgart-Rotemburgo, monseñor Gebhard Fürst, consagrará el 9 de diciembre la nueva iglesia de San Pedro, en Stuttgart (Alemania). El interior de la “iglesia” – casi vacía, con un altar …
jamacor
Papa Francisco: “no estén ansiosos porque se cierran iglesias”.
51 4 4K

Neues deutsches Kirchengebäude präsentiert Leere und Trostlosigkeit

Am 9. Dezember wird Bischof Gebhard Fürst von Rottenburg-Stuttgart die neue Kirche St. Peter auf dem Memberg in Stuttgart einweihen. Die „Kirche“ ist innen fast leer, mit einem schwarzen Altar und …
Nicolaus
@Maria Katharina Haha, das finde ich gut, ob da der Pfarrer mitkrabbelt. Das braucht man gar nicht mehr auszuschließen, man denke nur an den durchge… More
Rita 3
Ob Gott dort überhaupt einzieht?
8 4.2K

Nowa świątynia w Niemczech: pustka i desperacja wystawione na widok publiczny

Biskup diecezji Stuttgart-Rottenburg, Gebhard Fürst, 9 grudnia poświęci nowy kościół św. Piotra w Stuttgarcie (Niemcy). Wnętrze nowego "kościoła" - prawie pustego jedynie z czarnym ołtarzem i amboną …
Borkowska96
Sama do tak pustego i zimnego kościoła bym nie chodziła brrr....
predex
To nie ma nic z krzyżem wspolnego. Pomylcie co ma w głowie ten biskup, sieczka. More
2 956

Új német templom: Kiállították az ürességet és kétségbeesettséget

Stuttgart-Rottenburg püspöke, Gebhard Fürst december 9-én fogja felszentelni a stuttgarti Szent Péter templomot. A "templom" belseje szinte teljesen üres, csak egy fekete oltár és egy fekete pulpitus…
Mennyország, Mennyország
Közelitünk a Hammarskjöld úr által az ENSZ központjában megálmodott és létrehozott vallásközi "Meditációs szoba" koncepció szélesebb körű megvalósítá… More
charisma
ami ronda, az ronda.
5 2.9K

Nuova Chiesa in Germania: vuoto e disperazione in mostra

Il vescovo si Stuttgart-Rottenburg, Gebhard Fürst, consacrerà il 9 dicembre la nuova chiesa di San Pietro a Stoccarda (Germania). L'interno della "chiesa" – quasi vuoto e con un altare nero e un pulp…
TommasoG
Risparmiano, così arricchiscono le proprie case, se stessi e magari anche i partiti di sinistra; ma del resto sappiamo com’è la Germania oggi; non … More
Maath
Immondizia architettonica pensata e studiata da vescovi e preti apostati
23

كنيسة ألمانية جديدة: فراغ ويأس

سيكرس أسقف شتوتجارت-روتنبرغ جبارد فورست في 9 كانون الأول / ديسمبر كنيسة القديس بطرس الجديدة في شتوتغارت ، بألمانيا. وداخل "الكنيسة" – شبه الفارغة مع مذبح أسود ومنبر أسود …
6 2.1K

New German Church Building: Emptiness And Despair Put on Display

Stuttgart-Rottenburg Bishop Gebhard Fürst will consecrate on December 9 the new church St Peter in Stuttgart, Germany. The inside of the "church" - nearly empty with a black altar and a black lectern…
CarolineA03
Who would set foot in such a place - It looks like a Satanic Temple? Look at that Altar! It's as charred and blackened as the soul of the assumed "… More
alex j
Empty, like the very people who designed it and the prelates who commissioned it.