ml.news
8

വത്തിക്കാൻ II അധഃപതനം സംഭവിക്കുന്നു: 18 മാസത്തിനിടെ 341 മതഭവനങ്ങൾ സ്പെയിന…

ജനുവരി 2015-നും ജൂലൈ 2016-നും ഇടയ്ക്ക് 341 മഠങ്ങളും ആശ്രമങ്ങളും സ്പെയിനിൽ അടച്ചുപൂട്ടിയെന്ന് ജുസപ്പെ മിനെയോ (RedesCristianas.net, നവംബർ 15) അറിയിച്ചു. അടച്ച…
vi.news
166

Sự tụt giảm của Vatican II vẫn tiếp tục: 341 tòa nhà tôn giáo đã đóng cửa ở Tây Ban Nha trong vòng …

341 nhà tu và tu viện đã bị đóng cửa ở Tây Ban Nha từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 7 năm 2016 theo Giuseppe Mineo (RedesCristianas.net, ngày 15 tháng 11). 270 trong số các ngôi nhà khép kín thuộc về …
Léon Trương likes this.
hi.news
17

वैटिकन II की गिरावट जारी: 341 धार्मिक सदन स्पेन में 18 महीने के भीतर बंद हो गये

जनवरी 2015 और जुलाई 2016 के बीच जिएसेपे माइनो के अनुसार स्पेन में 341 धर्मसंघ और मठों को बंद कर दिया गया था (RedesCristianas.net, 15 नवंबर)। बंद सदनों में से 270 महिलाओं और 71 पुरुष धार्मिक आर्डर से …
pt.news
1110

Declínio do Vaticano II em andamento: 341 casas religiosas fechadas na Espanha em 18 meses

341 conventos e mosteiros foram fechados na Espanha, entre janeiro de 2015 e julho de 2016, segundo Giuseppe Mineo (RedesCristianas.net, 15 de novembro). 270 das casas fechadas pertenciam a ordens …
cristine
O espanhol simplesmente deixou de empreender qualquer coisa. Ate o comercio de produtos agrários estão na mão dos Holandeses... Também na econom…More
O espanhol simplesmente deixou de empreender qualquer coisa.
Ate o comercio de produtos agrários estão na mão dos Holandeses...
Também na economia eles estão com dividas enormes com a União Europeia.
A Espanha o pais também com mais desertificacoes em seu território. As terras estão cada vez mais sem agua!!!
Um pais com muitos problemas!!!!
ru.news
122

Продолжается второе падение Ватикана: 341 монастырь закрыт в Испании за последние 18 месяце…

15 ноября Джузеппе Минео из RedesCristianas.net сообщил о том, что в период с января 2015 по июль 2016 года в Испании была закрыта 341 обитель. 270 из них были предназначены для женщин, в …
lt.news
25

Artėja II-asis Vatikano nuopolis: Per 18 mėnesių Ispanijoje uždaryti 341-eri Dievo namai

Nuo 2015-ųjų sausio iki 2016-ųjų liepos Ispanijoje buvo uždaryti 341-eri vienuolynai, nurodo Giuseppe Mineo (RedesCristianas.net, lapkričio 15). 270-imt iš uždarytų vienuolynų priklausė moterų ir 71-…
lv.news
19

Vatikāna II padomes sabrukums turpinās: 341 reliģiskās iestādes Spānijā slēgtas 18 mēnešu laikā

Saskaņā ar Džuzeppi Mineo (RedesCristianas.net, 15. novembris) Spānijā laika posmā no 2015. gada janvāra līdz 2016. gada jūlijam tika slēgts 341 klosteris. 270 slēgto iestāžu piederēja sievietēm un …
nl.news
167

Ondergang van Vaticaan II onderweg: 341 religieuze huizen gesloten in Spanje in 18 maanden

Volgens Giuseppe Mineo (RedesCristianas.net, 15 november) werden tussen januari 2015 en juli 2016 in Spanje 341 kloosters en abdijen gesloten. 270 van de gesloten huizen behoorden toe aan vrouwelijke…
I am against clause 13. Sign the petition. www.youtube.com/watchMore
I am against clause 13.
Sign the petition.
www.youtube.com/watch
hu.news
354

A II. vatikáni zsinat hatása: 341 vallásos helyet zártak be Spanyolországban 18 hónap alatt

341 kolostort zártak be Spanyolországban 2015 január és 2016 július között - írja Giuseppe Mineo a RedesCristianas.net oldalon. A bezárt kolostorokból 270 tartozott női, míg 71 férfi szerzetes rendek…
fr.news
1583

Actualité du déclin : 341 lieux religieux ont fermé en Espagne en 18 mois

Entre janvier 2015 et juillet 2016, 341 couvents et monastères ont été fermés en Espagne, selon Giuseppe Mineo (RedesCristianas.net, 15 novembre). 270 des maisons fermées appartenaient à des femmes…
GChevalier
Terrible ! Fruit de Vatican II !
de.news
1523.5K

Zusammenbruch schreitet voran: 341 Klosterschließungen in Spanien in 18 Monaten

Von Januar 2015 bis Juli 2016 wurden in Spanien 341 Konvente und Klöster geschlossen. Das erforschte Giuseppe Mineo laut RedesCristianas.net (15. November). 270 der geschlossenen Klöster gehörten zu …
Ministrant1961
Ich glaube nicht, daß Edith Stein besonders glücklich wäre, was hier jahrelang in ihren Namen betrieben wurde. Denn wenn ich höre, die Schwester war …More
Ich glaube nicht, daß Edith Stein besonders glücklich wäre, was hier jahrelang in ihren Namen betrieben wurde. Denn wenn ich höre, die Schwester war geprägt von der Aufbruchstimmung unter Papst XXlll, eine Schwester schloss den Bund fürs Leben und buddhistische Meditationskurse, ist ja klar woher der Wind wehte. So etwas hat nunmal keine Zukunft
Nicolaus
Und gibt es dann einmal ein Kloster, das zur alten Regel und alten Messe zurückfindet, dann wird alles bis zur Klosterschließung torpediert, siehe …More
Und gibt es dann einmal ein Kloster, das zur alten Regel und alten Messe zurückfindet, dann wird alles bis zur Klosterschließung torpediert, siehe Mariawald.
View 13 more comments.
sl.news
22

Upad Vatikana II se nadaljuje: V Španiji v 18 mesecih zaprtih 341 samostanov

V Španiji se je med januarjem 2015 in julijem 2016 zaprlo 341 samostanov, so navedbe Giuseppa Minea (RedesCristianas.net, 15. novembra). 270 zaprtih samostanov je pripadalo ženskim, 71 pa moškim vers…
fil.news
26

Vatican II Tinanggihan ang Kasalukuyan: 341 Relihiyosong Tahanan Isinara sa Espanya sa Loob ng 18 …

341 kumbento at monasteryo ang isinara sa Espanya sa pagitan ng Enero 2015 at Hulyo 2016 ayon kay Giuseppe Mineo (RedesCristianas.net, Nobyembre 15). 270 ng isinaradong tahanan ay nabibilang sa mga …
pl.news
12.4K

Ciąg dalszy strat po soborze w Watykanie: 341 zgromadzeń zamkniętych w Hiszpanii w 18 miesięcy

341 konwentów i klasztorów zamknięto w Hiszpanii między styczniem 2015 a lipcem 2016 - twierdzi Giuseppe Mineo 15 listopada na RedesCristianas.net. 270 z nich było zgromadzeniami żeńskimi, 71 - męski…
olek19801
JA, KATOLIK: Czy właśnie likwidujemy największy skarb Kościoła? www.youtube.com/watchMore
JA, KATOLIK: Czy właśnie likwidujemy największy skarb Kościoła?
www.youtube.com/watch
csk.news
101.5K

Vatikán II neustále zamieta: za 18 mesiacov bolo v Španielsku zatvorených 341 domov viery

V Španielsku bolo v období od januára 2015 do júla 2016 zatvorených 341 kláštorov, podľa Giuseppeho Minea (RedesCristianas.net, 15. novembra). 270 uzavretých domov patrilo ženským a 71 mužským nábo…
Samson1
zpravy.aktualne.cz/…/r~42c6067af1541… Válka na spadnutí. Teď ještě nějakéakce na Donbase a vtáhnout Rusko do války.
Libor Halik
Španělé po smrti vůdce Franka a po 2. vatikánu už nemají početné rodiny, přizpůsobili se feminismu a ateismu z důvodu pohodlnosti a touhy po majetku.…More
Španělé po smrti vůdce Franka a po 2. vatikánu už nemají početné rodiny, přizpůsobili se feminismu a ateismu z důvodu pohodlnosti a touhy po majetku. V Garabandalu 1965 byli varováni, ale jejich biskupové odmítli varovný prorocký hlas, kromě 1 biskupa v 90.letech 20. stol., který už zemřel. Teď národ sklízí co zasel. Nebyli děti, vymřeli kláštery a sodomkomunisti tam oslavují.
View 8 more comments.
es.news
21459

Vaticano II: declinación en curso: 341 casas religiosas cerradas en España en el transcurso de 18 …

341 conventos y monasterios fueron clausurados en España, entre enero de 2015 y julio de 2016, según Giuseppe Mineo (15 de noviembre, en el sitio web RedesCristianas.net). 270 de las casas cerradas …
adeste fideles
🙏🏻
adeste fideles
"Efecto Francisco"
adeste fideles likes this.
it.news
11.1K

Declino Vaticano II in corso: 341 sedi religiose chiuse in Spagna in 18 mesi

341 conventi e monasteri sono stati chiusi in Spagna tra il gennaio 2015 e il luglio 2016, secondo Giuseppe Mineo (RedesCristianas.net, 15 novembre). 270 delle sedi chiuse appartenevano a ordini femm…
Acchiappaladri
Ciò che non era riuscito alla feroce Guerra Civile 1936-1939 in Spagna, colle sue enormi stragi di chierici e suore cattoliche (oltre che di tanti …More
Ciò che non era riuscito alla feroce Guerra Civile 1936-1939 in Spagna, colle sue enormi stragi di chierici e suore cattoliche (oltre che di tanti laici cattolici) sta riuscendo ora con l'autodemolizione modernista della Chiesa.
ar.news
14

مجمع الفاتيكان الثاني يرفض ما يجري: إغلاق 341 ديرًا في إسبانيا خلال 18 شهرا

تم إغلاق 341 ديرًا ورهبنات في إسبانيا في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني 2015 ويوليو/تموز 2016 حسب جيوسيبي مينيو (RedesCristianas.net ، 15 نوفمبر/ تشرين الثاني). و 270 من الأدي…
en.news
64.5K

Vatican II Decline Ongoing: 341 Religious Houses Closed in Spain within 18 Months

341 convents and monasteries were closed down in Spain between January 2015 and July 2016 according to Giuseppe Mineo (RedesCristianas.net, November 15). 270 of the closed houses belonged to female …
G.K.Chesterton
It isn't that they can't see the solution. It is that they can't see the Problem.
De Profundis
Those who say the Church mustn’t become a museum are usually the same who want the Traditional Latin Mass to become a museum.
View 4 more comments.