Parezja: Franciszek wyraża się otwarcie Grafika: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsHblwzvqovt
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
. . „Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, …More
.
.
„Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.

Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom.
Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie!” (2 Tm 4, 1-5).
.
.
przeciwherezjom
Najbardziej bolesne jest to, że 99% kapłanów uważa go wciąż za papieża. A często to hipokryci - widzą dobrze jego herezje, a wciąż go legalizują.
4 more comments
Parrhesia: František hovorí otvorene Obrázok: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsHblwzvqovt
Hanka Kraská
Keď sekulárny svetoznámy časopis napísal o Panne Márii ,že je najmocnejšou ženou sveta... Prosme našu Nebeskú Matku o pomoc. Keď National Geograp…More
Keď sekulárny svetoznámy časopis napísal o Panne Márii ,že je najmocnejšou ženou sveta...
Prosme našu Nebeskú Matku o pomoc.
Keď National Geographic označil Pannu Máriu za „najmocnejšiu ženu na svete“ - Christianitas
Bude to už šesť rokov, čo obálku prestížneho populárno-vedeckého časopisu National Geographic –, ktorý je v českom jazyku dostupný aj u nás – zdobila podobizeň Panny Márie a nápis „Najmocnejšia žena na svete“. V decembrovom čísle v roku 2015 bola zvláštna reportáž, ktorá mapovala uctievanie Božej Matky v rôznych častiach sveta. Téma čísla bola o to zaujímavejšia, že len o pár mesiacov skôr vyšlo iné špeciálne číslo National Geographic,na ktorého obálke bol pápež František – a to sa venovalo jeho reformným plánom, ako novozvolenej hlavy katolíckej Cirkvi. Pre prísne sekulárny časopis šlo o nevídané veci.
Zjavenie v Kibeho
Reportáž z National Geographic začína slovami: „Mária v Novom zákone takmer vôbec nerozpráva, ale jej obraz a odkaz sa nachádzajú a oslavujú po …More
Hanka Kraská
BOH je stále tu a chce našu spásu. Vítězství Neposkvrněné | Lumen de Lumine Vítězství Neposkvrněné Obrácení Alfonse Ratisbonneho Jan Pluta Každý …More
BOH je stále tu a chce našu spásu.
Vítězství Neposkvrněné | Lumen de Lumine
Vítězství Neposkvrněné
Obrácení Alfonse Ratisbonneho
Jan Pluta
Každý návrat k Bohu, každé obrácení je neobvyklou nadpřirozenou událostí, svým způsobem zázrakem. Ovšem obrácení zavilého nepřítele katolické církve, francouzského Žida Alfonse Ratisbonneho skrze „zázračnou medailku“ je tak výjimečné, tajemné a udivující, že si zasluhuje zvláštní připomínku.
Alfons Ratisbonne se narodil roku 1814 ve Štrasburku v židovské rodině, která však opustila židovské náboženské tradice. Studoval na Královské škole ve Štrasburku, kde spíše než v intelektuálním rozvoji činil pokroky ve zkaženosti srdce, jak sám později přiznal. Pak pokračoval ve studiu na protestantském učilišti a nakonec studoval v Paříži práva a stal se advokátem.
Velkou ranou pro rodinu byla konverze jeho staršího bratra Teodora, který se stal katolíkem a nakonec i přes zoufalé prosby svých blízkých přijal kněžské svěcení. Jeho kněžská činnost živila v …More
3 more comments
Parrhesia: Franziskus spricht frei von der Leber Bild: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsHblwzvqovt
philipp Neri
Wie beim Opus Deo 🤥
… Image: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsHblwzvqovt
Etienne bis
Si, pour quelque raison que ce soit, de santé (intellectuelle ou physique) un (soi-disant) pape est incapable de répondre à la question d'une …More
Si, pour quelque raison que ce soit, de santé (intellectuelle ou physique) un (soi-disant) pape est incapable de répondre à la question d'une journaliste sur le sacrifice du Christ... 🤔 🤔 🤔
Ce (soi-disant) pape est déchu ipso facto de la fonction, pour incapacité manifeste. 😊😊😊
Dans le cas particulier, bye bye, qu'il aille au diable : son rond de serviette l'y attend. 😡😡😡
Parrhesia: Francis Speaks Candidly Picture: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsHblwzvqovt
Sally Dorman
… Imagen: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsHblwzvqovt
Parresia: il Papa parla apertamente Foto: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsHblwzvqovt
Ferenc őszintén beszél Kép: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsHblwzvqovt
…: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsHblwzvqovt
Parezija: Franjo govori iskreno Slika: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsHblwzvqovt
ru.cartoon
34
…Изображение: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsHblwzvqovt
uk.cartoon
29
…Франциска Зображення: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsHblwzvqovt