ml.news
15

ബെനഡിക്റ്റിൻ്റെ ലൈംഗികാതിക്രമ നിഗമനത്തിൽ ഫ്രാൻസിസ് “സന്തുഷ്ടനാണ്“

ലൈംഗികാതിക്രമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബെനഡിക്റ്റ് പതിനാറാമൻ്റെ നിഗമനത്തിൽ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ “സന്തുഷ്ടനാണെന്ന്“ കർദ്ദിനാൾ ഗെഹാദ് ലുഡ്‌വിഗ് മുള്ളർ FirstThin…
ml.news
13

ബെനഡിക്റ്റിൻ്റെ രേഖ പരോളിന് വേണ്ട

സെപ്റ്റംബർ 2018-ൽ, വത്തിക്കാൻ ലൈംഗികാതിക്രമ ഉച്ചകോടിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഖ്യാപനം വന്ന ഉടൻ തന്നെ ബെനഡിക്റ്റ് പതിനാറാമൻ ലൈംഗിക പീഡനങ്ങളെക്കുറിച്ച…
vi.news
37

Francis đồng ý về việc xuất bản văn bản lạm dụng của Benedict

Cựu Benedict XVI đã xuất bản bài tiểu luận lạm dụng tình dục tháng 4 sau khi ông được Giáo hoàng Francis cho phép làm như vậy, Tổng Giám mục Georg Gänswein nói với đài phát thanh quốc gia của Áo …
ro.news
42

Francisc a convenit personal asupra publicării textului asupra abuzului lui Benedict

Fostul Papă Benedict al XVI-lea a publicat eseul privind abuzul sexual din aprilie, după ce a primit permisiunea Papei Francisc pentru a face acest lucru, arhiepiscopul Georg Gänswein a declarat …
tr.news
66

Francis, Benedictus'un Taciz Metnini Yayınlamasını Bizzat Onayladı

Başpiskopos Georg Gänswein, Avusturya devlet radyosu ORF'ye (3 Mayıs), eski Papa XVI. Benedict'us, Nisan ayındaki cinsel taciz makalesini Papa Francis'ten izin aldıktan sonra yayınladığını söyledi. …

Franciszek osobiście zgodził się na publikację tekstu Benedykta w sprawie nadużyć

Były Benedykt XVI opublikował swoje kwietniowe opracowanie w sprawie nadużyć po tym, jak otrzymał na to zgodę papieża Franciszka, powiedział austriackiemu państwowemu radiu ORF 3 maja arcybiskup …
Osobiście nie uważam ,,wygiętego krzyża,, a katolicki, bez względu na to kto go trzyma lub trzymał w ręku.
uk.news
27

Папа Франциск дав особисту згоду на публікацію тексту Бенедикта XVI про злочини

3 травня в ефірі австрійської державної радіостанції ORF архієпископ Георг Генсвайт зазначив, що Бенедикт XVI опублікував своє квітневе есе про сексуальні злочини тільки після отримання дозволу …
tr.news
79

Francis, Benedictus'un Taciz Analizinden "Memnun"

Kardinal Gerhard Ludwig Müller, FirstThings.com'da (26 Nisan) Papa Francis, XVI. Benedictus’un cinsel taciz konusundaki analizinden “memnun” olduğunu yazdı. Müller, Benedictus’u eleştirenleri “…
ro.news
35

Francisc este "fericit" în legătură cu analiza abuzului făcută de Benedict

Papa Francisc este "fericit" cu analiza lui Benedict al XVI-lea despre abuzul sexual, a declarat cardinalul Gerhard Ludwig Müller pe FirstThings.com (26 aprilie). Müller consideră pe criticii lui …
vi.news
31

Francis "Hạnh phúc" với phân tích lạm dụng của Benedict

Francis thấy "hạnh phúc" với phân tích của Benedict XVI về lạm dụng tình dục, Hồng y Gerhard Ludwig Müller viết trên FirstThings.com (26 tháng 4). Müller coi các nhà phê bình Benedict là "mù lòa về …
pl.news
10746

Franciszek "zadowolony" z analizy nadużyć autorstwa Benedykta

Papież Franciszek jest "zadowolony" z analizy, jaką przygotował w sprawie nadużyć seksualnych Benedykt XVI, pisze kard. Gerhard Ludwig Müller na FirtsThings.com 26 kwietnia. Müller uważa krytyków …
Inaczej nic by ze strony papieża - więźnia Watykańskiego - nie ujrzało światła dziennego.
moim zadaniem to ty masz problem @elohim
View 8 more comments.
sl.news
26

Frančišek "zadovoljen" z Benediktovo analizo zlorab

Papež Frančišek je »zadovoljen« z analizo Benedikta XVI. o spolnih zlorabah, je kardinal Gerhard Ludwig Müller (26. aprila) zapisal na FirstThings.com. Müller meni, da so kritiki Benedikta »ideološk…
tr.news
66

Parolin, Benedictus'un Taciz Metnini Kullanmak İstemedi

XVI. Benedictus, Vatikan taciz zirvesi nin duyurulmasından hemen sonra Eylül 2018'de taciz metni üzerinde çalışmaya başladı. Corriere della Sera gazetesine göre, metin Vatikan Devlet Sekreteri Kard…
vi.news
30

Parolin không muốn văn bản lạm dụng của Benedict

Benedict XVI bắt đầu viết văn bản lạm dụng của ông vào tháng 9 năm 2018, ngay sau hội nghị thượng đỉnh lạm dụng của Vatican được công bố. Theo Corriere della Sera, nó đã được trao lại cho Ngoại …
nl.news
121

Parolin wilde Benedictus' misbruiktekst niet

Benedictus XVI is in september 2018 begonnen met zijn misbruiktekst, vlak nadat de misbruiktop van het Vaticaan was aangekondigd. Volgens de Corriere della Sera is deze overhandigd aan Vaticaansta…
sl.news
26

Parolin ni želel Benediktovega besedila o zlorabah

Benedikt XVI je začel delati na svojem besedilu o zlorabah septembra 2018, takoj po tem, ko je bil objavljen vatikanski vrh o zlorabah. Po navedbah Corriere della Sera je bil izročen državnemu …
pl.news
11K

Parolin nie chce tekstów Benedykta na temat nadużyć

Benedykt XVI zaczął pracę nad swoim tekstem dotyczącym nadużyć we wrześniu 2018, zaraz po ogłoszeniu watykańskiego szczytu ws. nadużyć. Według Corriere della Sera został on przekazany watykańsk…
Profil kardynała bardzo wiele wyjaśnia.
ko.news
20

베네딕트 XVI: 동성애 학대들의 출처에 대한 독자적 글

국가가 선전하는 "성적 자유"라고 불리는 성적 도덕성의 붕괴는 1960년도에 시작되었다. 이는 교회에서 동성애 학대들이 퍼지는 …
pt.news
70

Bento XVI: Texto exclusivo sobre origem de abusos homossexuais

O colapso da moralidade sexual, chamada "liberdade sexual", promovida pelo Estado, começou nos anos 60. Este era o contexto para o alastramento de abusos sexuais na Igreja, escreve Bento XVI em um …
ru.news
64

Бенедикт XVI: эксклюзивный текст о природе гомосексуальных преступлений

В своей обширной статье для баварского издания Klerusblatt Бенедикт XVI пишет о том, что разрушение нравственности, которое получило название "сексуальной свободы" и активно поддерживал…
hr.news
260

Benedikt XVI.: Ekskluzivni tekst o porijeklju homoseksualnih zlostavljanja

Kolaps seksualne moralnosti, nazvan "seksualna sloboda", koji promiče država, počeo je šezdesetih godina. To je bio kontekst širenja homoseksualnih zlostavljanja u Crkvi, piše Benedikt XVI. u …
lt.news
31

Benediktas XVI-asis: Išskirtinis tekstas apie homoseksualių lytinių išnaudojimų kilmę

Lytinės moralės griūtis, vadinamoji „seksualinė laisvė“, kurią valstybė pradėjo propaguoti ir skatinti dar nuo 1960-ųjų. Benediktas XVI-asis parašė ilgą straipsnį Bavarijos leidiniui Klerusblatt …
hu.news
5486

XVI. Benedek: Exkluzív írás a homoszexuális bántalmazások eredetéről

A szexuális erkölcs összeomlása, amit "szexuális szabadságnak" hívnak és az állam bátorítja, az 1960-as években kezdődött. Ekkor kezdett egyre több homoszexuális bántalmazás lenni az egyházban - …
charisma
@Gratia copiosa , íme magyarul a cikk első része: www.magyarkurir.hu/hirek/exkluziv-xvi-be…More
charisma
@Gratia copiosa, úgy tűnik,. hogy Benedek pápa írása nem aratott osztatlan sikert: mundabor.wordpress.com/…/meet-benedict-t…More
@Gratia copiosa, úgy tűnik,. hogy Benedek pápa írása nem aratott osztatlan sikert:
mundabor.wordpress.com/…/meet-benedict-t…
View 3 more comments.
lv.news
25

Benedikts XVI: ekskluzīvs raksts par homoseksuālu vardarbību

Seksuālās morāles sabrukums, ko sauc par „seksuālo brīvību”, ko veicināja valsts, sākās 1960. gados. Tas bija konteksts homoseksuālu pārkāpumu izplatīšanai Baznīcā, Benedikts XVI raksta garā rakstā…
fr.news
3955

Benoît XVI : un texte exclusif sur l'origine des abus homosexuels

L’effondrement de la moralité sexuelle, appelé "liberté sexuelle", promu par l’État, a commencé dans les années 1960. . C’était le contexte de la propagation des abus homosexuels dans l’Église, …
Eva
Benoît XVI n'a fait que développer la réponse donnée à Peter Seewald en 2010 dans Lumière du monde
DDFG5
Vatican II est tout ces "papes" doivent aller à la poubelle, une bonne purification s'impose
View one more comment.
ar.news
32

بنديكت السادس عشر: نص حصري حول أصل التحرشات الجنسية

كتب بندكتس السادس عشر في مقال مطول نشرته صحيفة Klerusblatt البافارية أن انهيار الأخلاق الجنسية، الذي سمي "بالحرية الجنسية"، والذي روجت له الدولة، قد بدأ في الستينات. وكان …
es.news
1512

Benedicto XVI: texto exclusivo sobre el origen de los abusos homosexuales

El colapso de la moral sexual, llamado “libertad sexual”, promovido por el Estado, comenzó en los 1960s. Ese fue el contexto para la difusión de los abusos homosexuales en la Iglesia, escribe …
vgg likes this.
de.news
8424K

Benedikt XVI.: Exklusivtext über die Ursachen der homosexuellen Missbräuche

Der Zusammenbruch der Sexualmoral, der als „sexuelle Freiheit“ bezeichnet und vom Staat propagiert wurde, begann in den 1960er Jahren und war der Kontext für die Ausbreitung von homosexuellen …
Eva
Benedikt XVI. machte die inhaltlichen Aussagen bereits im Interviewbuch "Licht der Welt"
View 82 more comments.
it.news
612K

Benedetto XVI: testo esclusivo sull'origine delle molestie omosessuali

Il crollo della morale sessuale, chiamato "libertà sessuale", promosso dallo Stato, è iniziato negli anni '60. Ha fatto da contesto per la diffusione delle molestie omosessuali nella Chiesa, come …
Fatima.
Era meglio se non c'era la frase finale...
Dire che la deriva omosessualistica e pederastica del clero provenga dalla rivoluzione sessantottina, appare una scusa mascheratrice della inidoneità…More
Dire che la deriva omosessualistica e pederastica del clero provenga dalla rivoluzione sessantottina, appare una scusa mascheratrice della inidoneità di chi doveva vigilare e educare e insegnare. Appare una scusa cammuffante di chi doveva saggiare e vagliare le vocazioni vere da quelle fittizie enunciate solo per potersi infiltrare in un ambito gustosamente maschile e avulso dalle critiche e condanne a cui erano all' epoca soggetti quegli elementi che si macchiavano di simili orribili cose. Il clero era indenne da tutto. Una casta.
Parlare tardi, parlare come giustificando e addossare il tutto a un periodo storico che si é vissuto e di cui siamo testimoni uscendone indenni per volontà e per scelta, é semplicemente puerile.
Chi vuole si travia.
La libertà dei costumi non é nata nel 68.
La libertà sessuale o dei costumi c' é sempre stata, perché propria della lussuria.
La lussuria é sempre esistita, perché é l' uomo che la fa esistere.
La accetta e la fa esistere.
Invece l' incremento …More
View 4 more comments.

Benedict XVI: Exclusive Text About Origin of Homosexual Abuses

The collapse of sexual morality, called “sexual freedom,” promoted by the State, began in the 1960s. It was the context for the spreading of homosexual abuses in the Church, Benedict XVI writes in a …
Eva
Very telling, Benedict refers offhandedly to pornography being assigned as required viewing in a seminary but nobody wonders (it was Detroit seminary…More
Very telling, Benedict refers offhandedly to pornography being assigned as required viewing in a seminary but nobody wonders (it was Detroit seminary).
ppbxvi.org
View 11 more comments.