ml.news
51

ഫ്രാൻസിസ് ഇപ്പോഴും പീഡനങ്ങളുടെ പ്രധാനഹേതുവിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു - …

ഇപ്പോഴും ഒഴിവിൽ കഴിയുന്ന വിസിൽബ്ലോവറായ ആർച്ചൂബിഷപ്പ് കാർലോ മരിയ വിഗനോ, പൗരോഹിത്യ പീഡനങ്ങളെപ്പറ്റി NCRegister.com-ൽ (ഫെബ്രുവരി 16) ഒരു ലേഖനം പ്രസി…
fr.news
11992

Archevêque Viganò : François continue à promouvoir la principale cause d'abus

L'archevêque lanceur d'alerte Carlo Maria Viganò, qui se cache toujours, a publié un article sur les abus commis contre les autorités sur NCRegister.com (16 février). Parmi les principales causes d'…
AveMaria44
"la corruption des séminaires après le Concile Vatican II, qui étaient "marqués par un manque général de discipline très grave". C'est l'absence d'…More
"la corruption des séminaires après le Concile Vatican II, qui étaient "marqués par un manque général de discipline très grave". C'est l'absence d'ascèse de la nouvelle religion, l'ouverture au monde, il y avait même la télé dans certains.

"La liste des amis et des personnes nommées par François impliqués dans l'homosexualité ou la maltraitance d'enfants contient plus d'une douzaine de noms."
Pourtant pour un ancien videur de boîte il pourrait faire le ménage, mais il entretient une véritable complicité par ces nominations...
Etienne bis likes this.
ko.news
14

Francis, 여전히 학대들의 주 원인을 선전 - 대주교 Viganò

아직도 숨어있는 비밀누설자 대주교 Carlo Maria Viganò는 성직자 학대들에 대한 기사를 NCRegister.com에 냈다 (2/18). 이 학대들의 가장 큰 …
tr.news
78

Başpiskopos Viganò: "Francis, Tacizlerin Temel Nedenini Teşvik Ediyor"

Halen saklanmakta olan muhbir Başpiskopos Carlo Maria Viganò, 16 Şubat tarihinde, NCRegister.com’da din adamlarının tacizleri üzerine bir makale yayınladı. Tacizlerin temel nedeni olarak, "Vatikan …
ro.news
47

Francisc încă promovează cauza principală a abuzurilor - Arhiepiscopul Viganò

Arhiepiscopul informator Carlo Maria Viganò care se ascunde încă, a publicat un articol despre abuzurile clericale pe NCRegister.com (16 februarie). Ca primă cauză a abuzurilor, el identifică corupț…
pl.news
111K

Franciszek nadal premiuje główną przyczynę nadużyć - arcybiskup Viganò

Informator, arcybiskup Carlo Maria Viganò, który ciągle się ukrywa, opublikował artykuł w sprawie nadużyć kleru na NCRegister.com (16 lutego). Podstawową przyczyną nadużyć, jaką wskazuje, jest niszc…
niewolnicaMaryi likes this.
ko.news
20

Francis, 자신의 추기경 의회 구조를 바꾸고 싶어 해

수요일 까지의 3일 미팅을 위해 모이는 Francis의 추기경 의회는 9월 10일 "지난 주 일어난 일에 관련해 "교황 Francis와의 완전한 동조를 …
zh.news
51

方济各希望改变枢机主教委员会的组成

方济各枢机主教委员会(Council of Cardinals)于9月10日发表声明,表示“面对过去几周发生的事情,他们与教宗方济各完全团结一…
fr.news
21.1K

François veut changer la composition de son concile de cardinaux

Le Conseil des cardinaux de François, réuni pour une réunion de trois jours jusqu’à mercredi, a publié le 10 septembre une déclaration exprimant sa "pleine solidarité avec le pape François face à ce …
Etienne bis
M. Gerboglio va rajeunir les cadres ?
GChevalier
Les 10 rois de l'Antéchrist ont une super-trouille car ils ont du feu accroché à leurs godasses : on comprend qu'ils commencent sérieusement à …More
Les 10 rois de l'Antéchrist ont une super-trouille car ils ont du feu accroché à leurs godasses : on comprend qu'ils commencent sérieusement à zigzaguer, mais le grand-voyou Antéchrist, s'il veut les garder, ces bandits seront bien obligés de rester, même s'ils se font embrocher !
tr.news
27

Francis, Kardinaller Konseyi'nin Yapısını Değiştirmek İstiyor

Çarşamba gününe kadar üç günlük bir toplantı için bir araya gelen Francis'in Kardinaller Konseyi, 10 Eylül tarihinde, "son haftalarda yaşananlar karşısında Papa Francis ile tam dayanışma içerisinde …
hi.news
29

बिगानो के नए खुलासे: फ्रांसिस और उनके समलैंगिक मित्र झूठ बोल रहे हैं

28 अगस्त को चिली के समलैंगिक जुआन कार्लोस क्रूज़ ने NyTimes.com को बताया कि फ्रांसिस ने उनसे कहा था कि मुखबिर आर्कबिशप बिगानो ने फ्रांसिस और किम डेविस के बीच बैठक आयोजित करके सितंबर 2015 में …
pt.news
206

Novas revelações de Viganò: Francisco e seus amigos homossexuais estão mentindo

O homossexual chileno Juan Carlos Cruz disse à página web NyTimes.com (28 de agosto) que Francisco disse a ele que o delator arcebispo Viganò "quase sabotou" a visita aos EUA em setembro de 2015, …
nl.news
99

Nieuwe Viganò-onthullingen: Franciscus en zijn homoseksuele vriend liegen

De Chileense homoseksueel Juan Carlos Cruz vertelde NyTimes.com (28 augustus) dat Franciscus tegen hem zei dat aartsbisschop Viganò "bijna" het bezoek aan de VS in september 2015 "saboteerde" door …
uk.news
67

Нові одкровення Вігано: "Папа Франциск і його друг гомосексуаліст брешуть"

28 серпня гомосексуаліст з Чилі, Хуан Карлос Круз, повідомив NyTimes.com про те, що Папа Франциск поділився з ним даними, згідно з якими архієпископ Вігано "практично саботував" його поїздку …
fil.news
26

Mga Bagong Rebelasyon ni Viganò: Si Francis at ang Kanyang mga Homoseksuwal na Kaibigan ay Nagsis…

Ang homoseksuwal na Chilean na si Juan Carlos Cruz ay sinabi sa NyTimes.com (Agosto 28) na sinabi sa kanya ni Francis na ang whistle-blower na si Arsobispo Viganò ay "halos isabotahe" ang kanyang …
hr.news
447

Nova otkrivenja Vigana: Franjo i njegov homoseksualni prijatelj lažu

Čileanski homoseksualac Juan Carlos Cruz rekao je za NyTimes.com (28. kolovoza) da mu je Franjo rekao kako je zviždač nadbiskup Viganò "skoro sabotirao" posjet SAD-u u rujnu 2015. godine. Organizira…
lt.news
36

Naujieji Vigano atradimai: Pranciškus ir jo homoseksualus bičiuliai meluoja

Čilės homoseksualas Juan Karlosas Kruzas žinių portalui NyTimes.com (rugpjūčio 28) atskleidė, jog Pranciškus jam pats pareiškė, jog informatorius ir arkivyskupas Vigano „beveik sabotavo“ vizitą į …
ru.news
61

Новые откровения Вигано: "Папа Франциск и его друг гомосексуалист лгут"

28 августа гомосексуалист из Чили, Хуан Карлос Крус, сообщил NyTimes.com о том, что Папа Франциск поделился с ним данными, согласно которым сознательный архиепископ Вигано "практически…
csk.news
1943

Nové odhalenia Vigana: František a jeho homosexuálny priateľ klamu

Chilský homosexuál Juan Carlos Cruz povedal NyTimes.com (28. augusta), že František mu povedal, že informátor arcibiskup Viganò "takmer sabotoval" návštevu USA v septembri 2015 usporiadaním …
miňocraft
Pán Viganó pol roka po uvalení sankcií na McCarricka,predniesol oslavnú reč na jeho osobu na galavečeri usporiadanom na počesť McCarricka.K videozázn…More
Pán Viganó pol roka po uvalení sankcií na McCarricka,predniesol oslavnú reč na jeho osobu na galavečeri usporiadanom na počesť McCarricka.K videozáznamu,ktorý to dokazuje sa pán Viganó nevyjadril...
Ako sa hovorí,"vodu káže a víno pije"
sl.news
25

Nova Viganòva razkritja: Frančišek in njegov homoseksualni prijatelj lažeta

Čilski homoseksualec Juan Carlos Cruz je za NyTimes.com (28. avgusta) povedal, da mu je Frančišek dejal, da je nadškof Viganò "skoraj sabotiral" njegov obisk ZDA v septembru 2015. To bi naj storil …
lv.news
24

Vigano atzīst, ka Francisks un viņa homoseksuālais draugs melo

Čīlietis un homoseksuālis Huans Karloss Kruzs paziņoja vietnei NyTimes.com (28. augustā), ka Francisks esot teicis, ka Vigano gandrīz esot "sabojājis" vizīti uz ASV 2015. gada septembrī, izkārtojot …
de.news
5024.3K

Neue Stellungnahme von Viganò: Franziskus und sein homosexueller Freund lügen

Der chilenische Homosexuelle Juan Carlos Cruz erklärte vor NyTimes.com (28. August), dass Franziskus sich mit ihm über Erzbischof Carlo Maria Viganò unterhalten habe. Franziskus habe erklärt, dass …
Pie Jesus
FR. Jonas und Plaisch sind Linkskatholiken, die nervös werden und Angst haben, dass Franziskus sein Zerstörungswerk genannt "REFORMEN" nicht fortführ…More
FR. Jonas und Plaisch sind Linkskatholiken, die nervös werden und Angst haben, dass Franziskus sein Zerstörungswerk genannt "REFORMEN" nicht fortführen und das Antlitz der Katholischen Kirche nicht mehr so effektiv verstümmeln kann wie bisher. Diese beiden Personen haben keinen Anstand und keine Moral: Daher greifen diese Vigano an, weil er Franziskus entlarvt und nur das aufdeckt, was man bei dem fünfjährigen Katastrophen-Bergoglio-Pontifikat nur erahnen konnte. Übel wie Franziskus-Verteidiger über Leichen gehen nur damit ihr Reform-Papst ihre "WIR SIND KIRCHE"-Forderung nämlich Selbstabschaffung der Kirche durchsetzen kann. Leider gibt es verblendete, glaubenstreue Katholiken, die Kadavargehorsam und blinde Loyalität gegenüber einem schlechten Papst als besonders katholisch und fromm empfinden.
rbsonline
@Alle hier im blog Wenn ihr euch fragt wie der Christos diese Brut von Rom seit 1958 sieht, dann lest mal die Apokalypse. ER sagt nämlich, mein …More
@Alle hier im blog
Wenn ihr euch fragt wie der Christos diese Brut von Rom seit 1958 sieht, dann lest mal die Apokalypse. ER sagt nämlich, mein Licht wird nie mehr in ihr leuchten. Mit ihr meint ER das vom Glauben abgefallene Rom, die Vatikan Stadt, den Petersdom. Wer in die Christos-Nachfolge geht, dem wird ER auch das Datum verkünden, ab wann ER in Rom nicht mehr wirkt. Wenn ER sich von Rom zurückzieht, dann betrifft das auch alle die Rom als die wahre Kirche betrachten, obwohl Rom seit 1958 bereits die Hure Babylon ist. Dies hat selbst Dörmann erkannt, jedoch die falschen Schlüsse gezogen.
Wer wissen will was das Licht bedeutet, lese unter Ewiges Licht im Lexikon für Theologie und Kirche, das Licht bezeichnet die Gegenwart des Christos. Also ist ER im der abgefallenen Römischen Kirche, den Tradi Sekten, den Sedi-Sekten nicht mehr gegenwärtig. Ohne seine Gegenwart, keine gültigen Sakramente, das ist die Strafe für die Schlafschafe. Ohne gültige Sakramente, keine gültigen Priesterweihen, keine gültige Taufe, etc. Hierzu ist zu beachten, daß der Geist Satans der Geist des Falschen Konzils ist, der Geist den Rahner mit seinem "Anonymen Christentum" verbreitete, der die Grundlage des Falschen Konzils bildet. Rahner benötigt keine gültigen Sakramente mehr, für ihn ist Christsein nur noch ein Bewußtseinszustand, für den Taufe und Glaube überflüssig sind.
Das dürfte reichen um das Geheimnis der Hure Babylon zu verstehen. Wem es nicht reicht, Rom ist 1958 vom Glauben abgefallen und Sitz des AC. Ihr habt seit dem Rückzug des Christos, nur noch das Malzeichen des Tieres empfangen. Die Bibel schreibt von euch, den Bewohner der Erde die sich wundern, warum Rom heidnisch wird, die nicht im Buch des Lebens eingetragen sind.
ABBA, in 8878.
46/71
View 48 more comments.
es.news
651.1K

Nuevas revelaciones de Viganò: Francisco y sus amigos homosexuales están mintiendo

El homosexual chileno Juan Carlos Cruz dijo el 28 de agosto en la página web NyTimes.com que Francisco le dijo que el denunciante arzobispo Viganò “estuvo a punto de sabotear” la visita a Estados …
adeste fideles
The Wanderer: [Después de las revelaciones de Mons. Viganò, lo que yo solamente me animaba a sugerir entre líneas, ha quedado claro: el Papa Francis…More
The Wanderer:

[Después de las revelaciones de Mons. Viganò, lo que yo solamente me animaba a sugerir entre líneas, ha quedado claro: el Papa Francisco integra la red de protección a una enorme e impensada cantidad de cardenales, obispos y sacerdotes homosexuales que practicaron y practican su vicio entre ellos y con seminaristas, jóvenes y adolescentes. Esta es la estremecedora realidad.
¿Todos estos personajes, incluido el Sumo Pontífice, tienen fe? Viganò relata, como un ejemplo entre tantísimos que le tocó conocer, que McCarrick junto con otros dos sacerdotes luego de una noche de desenfreno orgiástico del que también participaban seminaristas, al día siguiente concelebraban la Santa Misa. No es posible que gente de esta calaña tenga fe.
adeste fideles
Adelante Viganó... con valor... todo por Cristo
View 4 more comments.
hu.news
370

Újabb Viganò tény: Ferenc pápa és a homoszexuális barátai mind hazudnak

A chilei homoszexuális Juan Carlos Cruz azt mondta a NyTimes.com oldalnak, hogy Ferenc pápa azt mondta neki, hogy Viganò érsek "majdnem szabotálta" az egyesült államoki látogatását 2015 szeptemberéb…
ar.news
47

مفاجئات تصريحات فيغانو الجديدة: فرانسيس وصديقه الشاذ يكذبان

ذكر الشاذ الجنسي التشيلي خوان كارلوس كروز لموقع NyTimes.com (28 أغسطس/آب) إن فرانسيس قال له إن رئيس الأساقفة فيغانو "كاد يفسد" زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في …
vi.news
57

Những khám phá mới của Viganò: Francis và người bạn đồng tính của ông đang nói dối

Kẻ đồng tính người Chile, Juan Carlos Cruz nói với NyTimes.com (28 tháng 8) rằng Francis đã bảo với ông rằng tổng giám mục Viganò đã gần như “phá hoại” chuyến thăm Hoa Kỳ của ông vào tháng 9 năm …
it.news
1533.2K

Nuove rivelazioni Viganò: Francesco e il suo amico omosessuale mentono

L'omosessuale cileno Juan Carlos Cruz ha detto a NyTimes.com (28 agosto) che Francesco gli ha detto che il delatore arcivescovo Viganò "ha quasi sabotato" la visita negli USA del settembre 2015, …
Dima
Viganò – Papa subito Il 31 agosto 2018 Il 25 agosto 2018, l’ex nunzio papale negli Stati Uniti (2011-2016), l’arcivescovo Carlo Maria Viganò (77) ha …More
Viganò – Papa subito

Il 31 agosto 2018


Il 25 agosto 2018, l’ex nunzio papale negli Stati Uniti (2011-2016), l’arcivescovo Carlo Maria Viganò (77) ha chiesto a papa Francesco di dimettersi. La ragione è la complicità nei crimini morali del card. McCarrick contro i giovani. L’arcivescovo Viganò ha fatto questo coraggioso appello per il bene della Chiesa. Ha persino rischiato la vita. In un documento di 11 pagine, ha rivelato lobbismo omosessuale nei posti più alti della Chiesa. Il suo appello pubblico per le dimissioni non era rivolto solo a Francesco, ma a tutti i prelati che avevano commesso o coperto i crimini morali.

“Il problema degli abusi del clero – ha scritto Viganò – non potrà essere risolto semplicemente con le dimissioni di alcuni vescovi, né tanto meno con nuove direttive burocratiche. Il centro del problema sta nelle reti omosessuali nel clero che devono essere sradicate. … Occorre proclamare un tempo di conversione e di penitenza”.

Bisogna sapere che per questo passo eroico per il bene della Chiesa, l’arcivescovo sarà sottoposto a una straordinaria pressione psicologica. La sua vita può essere in pericolo allo stesso modo delle vite dei suoi due audaci predecessori, i nunzi apostolici negli Stati Uniti.

Con la presente, il Patriarcato Cattolico Bizantino invita l’intero mondo cattolico, e in particolare i cattolici degli Stati Uniti e dell’Italia, a sostenere moralmente questo approvato servo di Dio in questo momento critico. Anche il Patriarcato propone che l’arcivescovo Viganò prenda il posto del papa che fu profondamente disonorato da Francesco e dai cardinali corresponsabili dei crimini e dell’apostasia.

La Chiesa oggi ha bisogno di restaurare la fede e la morale. Ovviamente, il nuovo papa non può essere eletto da cardinali squalificati moralmente e dottrinalmente.

Proprio come i credenti scelsero un uomo approvato come Agostino per essere un vescovo, così anche il nuovo papa dovrebbe essere eletto in questo modo. Lascia che i credenti si riuniscano in massa in Vaticano e proclamino l’approvato e coraggioso arcivescovo Viganò papa. Allo stesso tempo, lasciali immediatamente espellere il criminale e l’invasore dal Vaticano. A questa situazione straordinaria si applica il seguente: Dio lo vuole! Viganò – Papa subito!

+ Elia

Patriarca del Patriarcato Cattolico Bizantino

+ Metodio, OSBMr + Timoteo, OSBMr

Vescovi Segretari
ricgiu
Ancora non ho sentito mettere in relazione la attuale crisi morale e finanziaria della Chiesa con il Concilio Vaticano II in cui hanno …More
Ancora non ho sentito mettere in relazione la attuale crisi morale e finanziaria della Chiesa con il Concilio Vaticano II in cui hanno avuto ruolo di consulenti pastori luterani. La teologia ha abbandonato il pensiero di san Tommaso per diventare antropocentrica con una forte propensione a negare la Rivelazione di Gesù come base della nostra Fede
View 13 more comments.
en.news
84.7K

New Viganò Revelations: Francis and His Homosexual Friend Are Lying

The Chilean homosexual Juan Carlos Cruz told NyTimes.com (August 28) that Francis said to him that whistle-blower Archbishop Viganò “nearly sabotaged” the visit to the USA in September 2015 by …
GChevalier
On voit ici l'Antéchrist jouer son double-jeu ordinaire.
GChevalier
Nouvelles Révélations de Viganò : François et son ami homosexuel mentent.
L'homosexuel chilien Juan Carlos Cruz a dit à NyTimes.com (28 août) que François lui a dit que le dénonciateur, l'archevêque Viganò a « presque saboté » la visite aux États-Unis en septembre 2015 en organisant une rencontre entre François et Kim Davis, une greffière du Kentucky qui a refusé de délivrer des licences de pseudo mariage gay et a donc été emprisonnée en 2015.

François dit à Cruz : « J'étais horrifié et j'ai viré ce nonce. »

Après la rencontre entre François et Davis, la machine de presse du Vatican a d'abord refusé de commenter, puis a minimisé et finalement dit que François n'avait eu « qu'une audience réelle » avec un couple homosexuel.

L'archevêque Carlo Maria Viganò a répondu à Cruz dans une déclaration écrite et détaillée (30 août) soulignant qu'il a parlé à Washington avec François et plusieurs diplomates du Vatican au sujet d'une rencontre avec Kim Davis et a présenté une note de service d'une page sur son cas. Un jour plus tard, François accepta de rencontrer Davis.

Ce n'est que lorsque la propagande médiatique pro-gay a commencé, que Viganò a reçu un appel « frénétique » du secrétaire d'État du Vatican, Pietro Parolin, qui lui a dit : « Tu dois venir immédiatement à Rome parce que le Pape est furieux contre toi ! »

Viganò s'est rendu à Rome, a rencontré le pape François le 9 octobre et a parlé avec lui pendant près d'une heure. À sa grande surprise, François n'a pas mentionné Davis une seule fois.

Viganò a informé Parolin de la réunion. Parolin répondit : « C'est impossible, avec moi, il était furieux à cause de toi. »
View 6 more comments.