nl.news
79

Paus Franciscus: Homoseksueel zijn is geen probleem

Maike Hickson (Twitter, 14 mei) verkreeg een sms die een naamloze, waarschijnlijk homoseksuele advocaat die Franciscus privé ontving, naar Frédéric Martel stuurde. Martel is de auteur van een door …
ml.news
691

ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ, “സ്വവർഗ്ഗഭോഗിയായിരിക്കുക എന്നത് ഒരു പ്രശ്നമല്ല“

ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ സ്വകാര്യകൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ അജ്ഞാതനാമധാരിയും സ്വവർഗ്ഗഭോഗിയുമായ അഭിഭാഷകൻ ഫ്രെഡറിക് മാർട്ടലിന് അയച്ച ഒരു സന്ദേശം മൈക്ക് …
uk.news
29

Папа Франциск визнає, що знає і хоче, щоб гомосексуалісти були в Ватикані

Папа Франциск прочитав книгу Sodoma, яку написав пропагандист і відкритий гей з Франції, Фредерік Мартель. Під час приватної аудієнції Папа Франциск розповів неназваному адвокату про те, …
ro.news
40

Francisc recunoaște că știe și vrea homosexuali în Vatican

Papa Francisc a citit Sodoma, o carte de propagandă scrisă de homosexualul francez Frédéric Martel. În timpul unei audiențe private din cadrul Vaticanului, Francisc l-a informat pe un avocat …
sl.news
35

Frančišek priznava, da pozna in želi homoseksualce v Vatikanu

Papež Frančišek je prebral Sodomo, propagandno knjigo, ki jo je ustvaril in zapisal francoski homoseksualec, Frédéric Martel. Med zasebnim vatikanskim občinstvom je Frančišek neimenovanega odve…
nl.news
104

Franciscus geeft toe dat hij homoseksuelen in het Vaticaan kent en wilt

Paus Franciscus heeft Sodoma gelezen, een propagandaboek geschreven door de Franse homoseksueel Frédéric Martel. Tijdens een privé-audiëntie in het Vaticaan informeerde Franciscus een naamloze …
nl.news
86

Homoseksueel: Kardinaal Müller ontving me in zijn pyjama

Kardinaal Gerhard Müller zou de Franse homoseksueel Frédéric Martel hebben ontvangen voor een interview om 9.00 uur 's ochtends in zijn appartement, "nog in zijn pyjama". Martel, een socialist en …
ro.news
35

Un homosexual: "Cardinalul Müller m-a primit în pijamale"

Cardinalul Gerhard Müller l-ar fi primit pe fratele francez Frédéric Martel pentru un interviu la ora 9 dimineața în apartamentul lui "încă în haine de noapte". Martel, un socialist și ateu, scrie …
uk.news
27

Гомосексуаліст заявляє: "Кардинал Мюллер приймав мене в піжамі"

Повідомляється, що кардинал Герхард Мюллер приймав у себе французького гея, Фредеріка Мартеля, щоб провести інтерв'ю рано вранці, о дев’ятій, коли сам "все ще був в нічній сорочці". Мартель, …
sl.news
39

Homoseksualec: »Kardinal Müller me je prejel v pižami«

Kardinal Gerhard Müller je domnevno francoskega homoseksualca Frédérica Martela na razgovor ob 9.00 zjutraj v svojem stanovanju sprejel »še vedno v svoji nočni obleki«. Martel, socialist in ateist, …
pt.news
118

Detalhes sujos sobre o conluio do Vaticano com o propagandista gay

O homossexual Frédéric Martel, um socialista e agnóstico, passou diversas noites no Hotel Santa Marta, onde reside Papa Francisco, conforme escreve o próprio Martel em seu livro. Segundo Marco …
ru.news
51

Грязные детали сотрудничества Ватикана с гей-пропагандистом

В своей книге гомосексуалист Фредерик Мартель, который считает себя агностиком и социалистом, пишет о том, что провел несколько ночей в доме Святой Марфы, в котором проживает Папа …
vi.news
38

Các chi tiết dơ bẩn về việc Vatican Vatican thông đồng với kẻ tuyên truyền đồng tính

Tên đồng tính Frédéric Martel, một nhà xã hội chủ nghĩa và bất khả tri, đã trải qua nhiều đêm trong khách sạn Santa Marta nơi Đức Giáo hoàng Francis cư ngụ, chính Martel viết trong cuốn sách của …

Schmutzige Details über die Zusammenarbeit des Vatikan mit Homosex-Propagandisten

Der Homosexuelle Frédéric Martel, ein Sozialist und Agnostiker, verbrachte mehrere Nächte im vatikanischen Hotel Santa Marta, wo auch Papst Franziskus residiert. Das schreibt Martel selbst in seinem …
Ein homosexueller Prälat, ist Direktor von Santa Marta, wo Papst Franziskus seine Wohnung hat, was offenbar als völlig in Ordnung angesehen wird und …More
Ein homosexueller Prälat, ist Direktor von Santa Marta, wo Papst Franziskus seine Wohnung hat, was offenbar als völlig in Ordnung angesehen wird und keinerlei Konsequenzen nach sich zieht. Das alleine, wäre natürlich, unter normalen Umständen, ein unglaublicher Skandal, ein Umstand, der mit dem Ansehen der Person, des Oberhauptes, der hl. Kath. Kirche, nicht einher gehen kann. Tatsächlich jedoch, ist es damit noch lange nicht genug, der Homosexuelle Prälat, der Direktor der päpstlichen Wohnung ist, holt sich auch noch seine ganz speziellen Freunde ins Haus, z. B. einen ebenfalls schwulen Agnostiker, Sozialisten und journalistischen Kirchenfeind. Papst Franziskus sieht hier anscheinend keinen Grund, einzuschreiten. Das schadet alles der Kirche, in so schlimmer Weise und ist trotzdem kein Grund dafür, daß irgendwer einmal, auf diese zersetzende Unmoral hinzuweisen, für nötig erachten würde. Wo sind wir nur gelandet und wo soll das alles noch hinführen.
Carlus
Gleich und gleich gesellt sich gerne. D.h. nicht alle sind zu den gleichen Handlungen bereit. Aber alle interessieren sich für das eine oder das …More
Gleich und gleich gesellt sich gerne. D.h. nicht alle sind zu den gleichen Handlungen bereit. Aber alle interessieren sich für das eine oder das andere Gebiet und tauschen sich aus.
Zeige mir deinen Umgang und ich sage dir wie du tickst.
View 5 more comments.
ko.news
15

바티칸의 게이 선동자들과의 협조에 대한 비위생적 상세정보

소셜리스트이자 불가지론자인 동성애인 Frédéric Martel이 교황 Francis가 거주하는 호텔 Santa Marta에 여러번 묵었다고 자기 자신이 자신의 …
lt.news
28

Purvinos detalės apie Vatikano slaptą susitarimą su gėjų propagandistu

Homoseksualas, socialistas ir agnostikas Frederic Martel praleido kelias skirtingas naktis Santa Marta viešbutyje, kur gyvena Popiežius Pranciškus, savo knygoje rašo pats Martel. Pasak Vatikano žurna…
hu.news
275

Piszkos részletek a Vatikán és a meleg propagandista kapcsolatáról

A homoszexuális Frédéric Martel, aki egy szocialista és agnosztikus, több éjszakát töltött a Hotel Santa Martában, ahol Ferenc pápa él - írta Martel a könyvében. Marco Tosatti szerint Martelt Batti…
tr.news
93

Vatikan’ın Eşcinsel Propagandacılarla Anlaşması Hakkında Kirli Detaylar

Sosyalist ve agnostik olan eşcinsel Frédéric Martel'in kendi kitabında yazdığına göre, Papa Francis'in konakladığı Hotel Santa Marta'da pek çok geceler geçirdi. Marco Tosatti'ye göre Martel, Francis…
hr.news
307

Prljavi detalji o Vatikanskom dogovoru s gej propagandistom

Homoseksualac Frédéric Martel, socijalist i agnostik, proveo je više noći u hotelu Santa Marta gdje boravi papa Franjo, kako piše sam Martel u svojoj knjizi. Prema riječima Marca Tosattija, Martela …
pl.news
31.5K

Szczegóły brudnego związku Watykanu i gejowskiego propagandysty

Homoseksualista Frédéric Martel, socjalista i agnostyk, spędził kilka razy noc w hotelu Santa Marta, gdzie rezyduje papież Franciszek. Martel pisze o tym w swojej książce. Według Marco Tosattiego …
wacula
To nie @pl.news jest gorszy .To czyny plugawe Frédérica Martela i jemu podobnych otwierają wrota piekła taka prawda .
ELOHIM.
@pl.news jesteś gorszy od brukowca
View one more comment.
ar.news
29

تفاصيل قذرة حول تواطؤ الفاتيكان مع دعاية المثليين

قضى الشاذ الجنسي فريديريك مارتيل، الاشتراكي اللاأدري، ليالي مختلفة في فندق سانتا مارتا حيث يقيم البابا فرنسيس، يكتب مارتيل نفسه في كتابه. ووفقًا لماركو توساتي، …
es.news
41505

Sucios detalles sobre la confabulación vaticana con la propaganda homosexual

El homosexual Frédéric Martel, socialista y agnóstico, pernoctó distintas noches en el Hotel Santa Marta, donde reside el papa Francisco, escribe Martel mismo en su libro. Según Marco Tosatti, Marte…
Deus_vult
Martel como mucho nos descubre detalles... Pero ninguna sorpresa: con Bergoglio el Vaticano se ha convertido en una especie de club de alterne de …More
Martel como mucho nos descubre detalles... Pero ninguna sorpresa: con Bergoglio el Vaticano se ha convertido en una especie de club de alterne de sodomitas... Y lo que es peor, sin ningún disimulo. En tal lugar se puede montar una fiestecita de sodomitas y coca tan terriblem,ente escandalosa que interviene la policia y los señoritos "monseñores" responsable irse de rositas (nunca mejor dicho). ¿El 80%?... harto escaso me parece el numero.
MARTEL COMO LOS LGBT Y LOS HOMOSEXUALES TIENE LIBRE LA ENTRADA AL VATICANO. ANTES EL VATICANO ADMITIA A LOS VERDADEROS CATOLICOS Y …More
MARTEL COMO LOS LGBT Y LOS HOMOSEXUALES TIENE LIBRE LA ENTRADA AL VATICANO. ANTES EL VATICANO ADMITIA A LOS VERDADEROS CATOLICOS Y LES DABAN AUDIENCIAS AHORA LA PREFERENCIA ES A LOS SODOMITAS.
LA MEJOR ENCUESTA LA PUEDE HACER UN LGBT COMO MARTEL CON EL APOYO DE CUATRO PILARES DEL LOBBY GAY COMO EL PERVERSO BATISTA RICCA BALDISERI Y DEMAS ELLOS SABEN QUIEN ES Y QUIEN NO ES.
Y LA CIFRA DE 80% NO SUENA NADA DESCABELLADA. SABIENDO DE PAGLIA COCOPALMERIO PAROLIN EDGAR PEÑA MARX RODRIGUEZ MARADIAGA CUPISH GRACIAS MARTIN ROSSICA ZANCHETA ETC ETC LA LISTA ES INTERMINABLE.
View 2 more comments.
fr.news
41.1K

Des détails sales sur la collusion du Vatican avec un propagandiste gay

L’homosexuel socialiste et agnostique Frédéric Martel, a passé différentes nuits à l’hôtel Santa Marta où réside le pape François, écrit Martel lui-même dans son livre. Selon Marco Tosatti, Martel …
Prions pour leurs conversions
Depravation lgbt au sein du Vatican quel malheur !!!
View 2 more comments.
it.news
1.5K

Loschi dettagli su collusione in Vaticano con propagandista gay

L'omosessuale Frédéric Martel, socialista e agnostico, ha passato diverse notti nella Casa Santa Marta, dove risiede Papa Francesco, come ha scritto lo stesso Martel nel suo libro. Secondo Marco …

Špinavé detaily o kolúzií Vatikánu s homosexuálny propagandistom

Homosexuál Frédéric Martel, socialista a agnostik, strávil rôzne noci v hoteli Santa Marta, kde býva pápež František, Martel to píše sám vo svojej knihe. Podľa Marca Tosattiho bol Martel pozvaný …
majina1
Bohumila, Bohumila ty si čertu milá, čertu slúžiš a preto útočíš na Eucharistiu, ale nech aj teba Boh požehná, snáď nájdeš cestu k Bohu.
Zedad likes this.
lv.news
16

Netīras detaļas sakarā ar Vatikāna slepeno vienošanos ar geju propagandistu

Homoseksuālais Frederiks Martels, sociālists un agnostiķis, pavadīja dažas naktis viesnīcā Santa Marta, kur dzīvo pāvests Francisks – šo pats Martels raksta savā grāmatā. Saskaņā ar Marko Tosatti, …
en.news
1.9K

Dirty Details About Vatican’s Collusion with Gay Propagandist

The homosexual Frédéric Martel, a socialist and agnostic, spent different nights in the Hotel Santa Marta where Pope Francis resides, Martel himself writes in his book. According to Marco Tosatti, …