ml.news
691

ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ, “സ്വവർഗ്ഗഭോഗിയായിരിക്കുക എന്നത് ഒരു പ്രശ്നമല്ല“

ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ സ്വകാര്യകൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ അജ്ഞാതനാമധാരിയും സ്വവർഗ്ഗഭോഗിയുമായ അഭിഭാഷകൻ ഫ്രെഡറിക് മാർട്ടലിന് അയച്ച ഒരു സന്ദേശം മൈക്ക് …
hr.news
577

Papa Franjo: "Biti gej nije problem"

Maike Hickson (Twitter, 14. svibnja) došla je do tekstualne poruke koju je neimenovani, vjerojatno homoseksualni odvjetnik, kojeg je Franjo primio u privatnoj audijenciji, poslao Frédéricu Martelu. …
vi.news
310

Francis thừa nhận biết và muốn những người đồng tính luyến ái ở Vatican

Giáo Hoàng Francis đã đọc Sodoma, một cuốn sách tuyên truyền của tác giả Frédéric Martel người Pháp. Trong một buổi tiếp xúc cá nhân tại Vatican, Francis đã thông báo cho một luật sư giấu tên về …
pt.news
123

Francisco admite conhecer e querer homossexuais no Vaticano

O Papa Francisco leu Sodoma, um livro de propaganda gay de autoria do homossexual francês Frédéric Martel. Durante uma audiência privada no Vaticano, Francisco informou um advogado não identificad…
uk.news
29

Папа Франциск визнає, що знає і хоче, щоб гомосексуалісти були в Ватикані

Папа Франциск прочитав книгу Sodoma, яку написав пропагандист і відкритий гей з Франції, Фредерік Мартель. Під час приватної аудієнції Папа Франциск розповів неназваному адвокату про те, …
de.news
63.3K

Franziskus gibt zu: Er weiß um und will Homosexuelle im Vatikan

Papst Franziskus hat Sodoma, ein Propagandabuch des französischen Homosexuellen Frédéric Martel, gelesen. Franziskus informierte einen ungenannten Rechtsanwalt bei einer Privataudienz über diese …
SvataHora
Wäre mal interessant, wie "Bruder Franziskus" selber sexuell tickt. Sich mit gutaussehenden (jungen) Männern zu umgeben, könnte für ihn wohl eine …More
Wäre mal interessant, wie "Bruder Franziskus" selber sexuell tickt. Sich mit gutaussehenden (jungen) Männern zu umgeben, könnte für ihn wohl eine Augenweide sein. Dabei dürfte es - dank seines vorgerückten Alters - aber bleiben. (Das ist beißende Satire!! )
Rita 3
View 4 more comments.
ru.news
89

Папа Франциск признает, что знает и хочет, чтобы гомосексуалисты были в Ватикане

Папа Франциск прочитал книгу Sodoma, которую написал пропагандист и открытый гей из Франции, Фредерик Мартель. Во время частной аудиенции Папа Франциск рассказал неназванному адвок…
pl.news
22.5K

Franciszek przyznaje, że wiedział i chciał homoseksualistów w Watykanie

Papież Franciszek przeczytał Sodomę, propagandową książkę francuskiego homoseksualisty, Frédérica Martela. W czasie prywatnego spotkania Franciszek poinformował niewymienionego z nazwiska prawni…
Zorrro
Franciszek idzie na maxa... Już nawet nie kluczy w sprawach herezji homoseksualnej. On popełnił juz tyle herezji, że jest na milion% ekskomunikowany …More
Franciszek idzie na maxa... Już nawet nie kluczy w sprawach herezji homoseksualnej. On popełnił juz tyle herezji, że jest na milion% ekskomunikowany latae sententie i ipso facto z KK.
Niestety zawłaszcza posługę papieską, prowadząc do ruiny Kościół - ku jednej swiatowej religii.
turysta569
NO NO FRANEK CZY TY MYSLISZ ZE PIEKLA NIE MA I ZE JAK JEST TO JEST PUSTE CO TY LEPIEJ UWARZAJ ZE BY W KROTCE I TWOJA DUPA NIE SMAZYLA SIE NA …More
NO NO FRANEK CZY TY MYSLISZ ZE PIEKLA NIE MA I ZE JAK JEST TO JEST PUSTE CO TY LEPIEJ UWARZAJ ZE BY W KROTCE I TWOJA DUPA NIE SMAZYLA SIE NA WEGLACH MOCNO ROZPALONYCH
View one more comment.
ro.news
40

Francisc recunoaște că știe și vrea homosexuali în Vatican

Papa Francisc a citit Sodoma, o carte de propagandă scrisă de homosexualul francez Frédéric Martel. În timpul unei audiențe private din cadrul Vaticanului, Francisc l-a informat pe un avocat …

François admet connaître et vouloir des homosexuels au Vatican

Le pape François a lu Sodoma, un livre de propagande rédigé par l'homosexuel français Frédéric Martel. Au cours d'une audience privée au Vatican, François a informé un avocat, dont le nom n'a pas …
magofio
c'est déjà pécher que de parler d'eux ..ne dit -on pas : parle dieu tu es dieu,parle diable tu es diable.
Sylvanus
@jili22 Bonsoir Jilii. Je ne sais en quoi j'aurais "inversé" — comme par ailleurs ceux qui suivent avec fidélité le Concile Vatican II — la doctrine …More
@jili22 Bonsoir Jilii. Je ne sais en quoi j'aurais "inversé" — comme par ailleurs ceux qui suivent avec fidélité le Concile Vatican II — la doctrine de l'Église. Si j'ai dit présentement une vérité à l'envers (voire une erreur), je vous serais reconnaissant de me dire précisément laquelle, que je puisse mieux comprendre votre propos, et le cas échéant vous répondre. Bien à vous. Sylvanus
View 13 more comments.
sl.news
35

Frančišek priznava, da pozna in želi homoseksualce v Vatikanu

Papež Frančišek je prebral Sodomo, propagandno knjigo, ki jo je ustvaril in zapisal francoski homoseksualec, Frédéric Martel. Med zasebnim vatikanskim občinstvom je Frančišek neimenovanega odve…
ko.news
21

Francis, 바티칸 동성애인들을 알고 원한 것을 인정

교황 Francis는 프랑스 동성애인 Frédéric Martel이 적은 선동적 책 Sodoma를 읽었다. 개인 바티칸 알현 도중 Francis는 익명의 변호사에게 그가 …
tr.news
83

Francis, Vatikan'daki Eşcinselleri Tanıdığını ve İstediğini İtiraf Etti

Papa Francis, Fransız eşcinsel Frédéric Martel tarafından yazılmış bir propaganda kitabı olan Sodoma'yı okudu. Özel bir Vatikan vaazı sırasında, Francis okuduğu hakkında isimsiz bir avukata verdi.…
nl.news
104

Franciscus geeft toe dat hij homoseksuelen in het Vaticaan kent en wilt

Paus Franciscus heeft Sodoma gelezen, een propagandaboek geschreven door de Franse homoseksueel Frédéric Martel. Tijdens een privé-audiëntie in het Vaticaan informeerde Franciscus een naamloze …
lv.news
20

Francisks atzīst, ka Vatikānā zina un vēlas homoseksuāļus

Pāvests Francisks ir lasījis Sodoma propagandas grāmatu, kuras autors ir franču homoseksuālis Frederiks Martels. Privātās Vatikāna auditorijas laikā Francisks par savu zināšanu informēja nenosaukt…
hu.news
569

Ferenc pápa bevallotta, hogy ismer és akar homoszexuálisokat a Vatikánba

Ferenc pápa elolvasta a Szodomát, ami a francia Frédéric Martel homoszexuális által írt propaganda könyv. Egy privát vatikáni audencia keretében Ferenc pápa tájékoztatott egy névtelen ügyvédet az …
ar.news
15

فرنسيس يعترف بعلمه ورغبته في المثليين في الفاتيكان

قرأ البابا فرنسيس سودوما (Sodoma)، وهو كتاب دعائي من تأليف المثلي الفرنسي فريديريك مارتيل. وأخبر فرنسيس خلال لقاء خاص بالفاتيكان محاميا لم يكشف عن اسمه بقراءته. وأحال…
es.news
71736

Francisco admite que conoce y que quiere homosexuales en el Vaticano

El papa Francisco leyó Sodoma, un libro de propaganda cuyo autor es el homosexual francés Frédéric Martel. Durante una audiencia privada en el Vaticano, Francisco informó a un abogado anónimo …
Tu lo as dicho Depravacion Y NO AY MAS.
bear
Que se los lleve a todos a su casa!
View 5 more comments.
it.news
22.8K

Francesco ammette di conoscere e volere omosessuali nel Vaticano

Papa Francesco ha letto Sodoma, un libro di propaganda scritto dall'omosessuale francese Frédéric Martel. Durante un'udienza privata in Vaticano, Francesco ha informato un avvocato ignoto di quest…
Similes cum similibus congregantur !
Maath
Bisogna vedere se è vero mi sembra molto dubbio( avvocato ignoto, ma di parte, informa scrittore interessato a far vendere il libro, il quale …More
Bisogna vedere se è vero mi sembra molto dubbio( avvocato ignoto, ma di parte, informa scrittore interessato a far vendere il libro, il quale informa un sito di notizie che per vendere click aggiunge le informazioni scottanti su bergoglio, mi sembra tanto il gioco del passaparola nell'orecchio alla fine della catena il messaggio è diventato qualcosa di incredibile.)
View one more comment.
en.news
23.4K

Francis Admits Knowing And Wanting Homosexuals in the Vatican

Pope Francis has read Sodoma, a propaganda book authored by the French homosexual Frédéric Martel. During a private Vatican audience Francis informed an unnamed lawyer about his reading. The man …
He needs to read the tea leaves, repent and resign or hell awaits.
CatMuse
Should have read the Summa!
View one more comment.