ml.news
10

തിരുപ്പട്ടത്തിന്റെ വേളയിൽ വിഗ്രഹാരാധനച്ചടങ്ങുകൾ

ഫാ. ജോൺ ബില്ലിയുടെ തിരുപ്പട്ടച്ചടങ്ങിന്റെ വീഡിയോ ന്യൂസിലാൻഡ് ബിഷപ്പ്സ് കോൺഫറൻസ് ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവെച്ചു (ഏപ്രിൽ 15). പാപ്പുവ ന്യൂ ഗീനയിലെ കിരിമ…
zh.news
69

教士神职的异教仪式

新西兰主教会议在Facebook上发布(4月15日),视频显示了神父John Billy的神职任命。 Billy是第一个来自Kamia部落的神父,他被任命…
uk.news
16

Церемонія язичників під час зведення священика в сан

15 квітня єпископальна конференція Нової Зеландії опублікувала відеозапис, на якому міститься церемонія зведення в сан о. Джона Біллі. Біллі став першим священиком з племені Камія, який був …
lt.news
37

Pagonių ceremonija kunigo įšventinimo metu

Naujosios Zelandijos vyskupų konferencija socialinėje žiniasklaidoje Facebook publikavo vaizdo įrašą (balandžio 15), rodantį kunigo Džono Bilio įšventinimą. Bilis yra pirmasis Kamia genties kunigas, …
lv.news
34

Pagānu ceremonija mācītāja ordinācijā

Jaunzēlandes bīskapu konferences norise tika publicēta portālā Facebook (15.aprīlī) un tur ir redzams videoklips, kurā parādīta tēva Džona Bilija ordinēšana. Bilijs ir pirmais Kamijas cilts mācītājs,…
fil.news
33

Paganong Seremonya sa Ordinasyon ng Pagpapari

Naglathala ng video sa Facebook (Abril 15) ang kumperensya ng mga obispo sa New Zealand na nagpapakita ng ordinasyon sa pagpapari ni Padre John Billy. Si Billy ay ang unang pari mula sa Kamia Tribe …
vi.news
33

Lễ Pagan tại lễ phong linh mục

Hội nghị giám mục New Zealand được công bố trên Facebook (ngày 15 tháng Tư) một video cho thấy buổi sắc phong linh mục của Cha John Billy. Billy là linh mục đầu tiên từ Bộ tộc Kamia, người được phong…
hr.news
287

Paganska ceremonija na zaređivanju svećenika

Novozelandska biskupska konferencija objavila je na Facebooku (15. travnja) video o svećeničkom zaređivanju oca Johna Billyja. Billy je prvi svećenik iz plemena Kamia koji je zaređen u biskupiju Kere…
de.news
312.6K

Heidnische Zeremonie bei Priesterweihe

Die Bischofskonferenz von Neuseeland veröffentlichte auf Facebook (15. April) ein Video der Priesterweihe von Hochwürden John Billy. Billy ist der erste Priester aus dem Stamm der Kamia, der für die …
DJP
Johannes Paul II war mit heidnischen Zeremonien auch nicht so zimperlich. Mir fallen da Bilder ein, mit barbusigen Frauen und von Zeremonien von Indi…More
Johannes Paul II war mit heidnischen Zeremonien auch nicht so zimperlich.
Mir fallen da Bilder ein, mit barbusigen Frauen und von Zeremonien von Indianern.
Eremitin
andere Länder, andere Sitten
View one more comment.
pt.news
1117

Ordenação Sacerdotal com cerimônia pagã

A Conferência Episcopal da Nova Zelândia publicou um vídeo no Facebook (15 de abril) que mostra a ordenação sacerdotal do padre John Billy. Billy é o primeiro sacerdote da tribo Kamia, que foi ordena…
cristine
Horror!
ms.news
20

Majlis Pagan Dalam Ordinasi Paderi

Video konferens paderi New Zealand yang diterbitkan dalam Facebook (15 hb April) yang menunjukkan Ordinasi Father John Billy. Billy merupakan paderi pertama yang berasal daripada puak Kamia yang dila…
fr.news
8898

Une cérémonie païenne lors de l'ordination d'un prêtre

La conférence épiscopale néo-zélandaise a publié sur Facebook le 15 avril une vidéo montrant l'ordination sacerdotale du père John Billy. Billy est le premier prêtre de la tribu Kamia a être ordonné …
GChevalier
@Ludovic Denim @dvdenise Mon cher Ludovic, tu fais bien de rétablir la situation et ma chère Denise fait bien de me rayer. Je dis cela sans …More
@Ludovic Denim @dvdenise
Mon cher Ludovic, tu fais bien de rétablir la situation et ma chère Denise fait bien de me rayer. Je dis cela sans ironie mais avec grand plaisir. lol
Ludovic Denim
GChevalier Après tout, ils obéissent à François qui a commandé ce genre de trucs ; donc, on en verra bien d'autres.More
GChevalier
Après tout, ils obéissent à François qui a commandé ce genre de trucs ; donc, on en verra bien d'autres.
View 6 more comments.
nl.news
81

Heidense ceremonie bij priesterwijding

De Nieuw-Zeelandse bisschoppenconferentie publiceerde op Facebook (15 april) een video over de priesterwijding van vader John Billy. Billy is de eerste priester van de Kamia-stam die werd gewijd voor…
ru.news
51

Церемония язычников во время возведения священников в сан

15 апреля епископальная конференция Новой Зеландии опубликовала видеозапись, на которой содержится церемония возведения в сан о. Джона Билли. Билли стал первым священником из племен…
csk.news
1011.2K

Pohanská ceremónia na kňažskom vysväcovaní

Novozélandská biskupská konferencia uverejnila na Facebooku (15. apríla) video zobrazujúce kňazské vysvätenie otca Johna Billyho. Billy je prvým kňazom z kmeňa Kamia, ktorý bol vysvätený pre diecézu …
Segal
Co na povědět?👿💩
snakee
v
View 8 more comments.
pl.news
33.7K

Pogańska ceremonia na święceniach kapłańskich

Nowozelandzki episkopat opublikował 15 kwietnia na Facebooku film ze święceń o. Johna Billy'ego. Billy jest pierwszym duchownym z plemienia Kamia, a święcenia przyjął w diecezji Kerema (Papua Nowa …
wacula25@wp.pl
Siula Zgadzam się z tobą osądzać tutaj wszystkich nie wolno tylko Bóg może To jest prawda ,ale ja jednak pragnąłem tu ukazać wyrazisty obraz żywej …More
Siula Zgadzam się z tobą osądzać tutaj wszystkich nie wolno tylko Bóg może To jest prawda ,ale ja jednak pragnąłem tu ukazać wyrazisty obraz żywej prostej wiary w Boga bez żadnych dodatków pychy człowieczej ,po prostu Jak umieją ,co im Bóg dał tym oni mu odwdzięcza ją się radością
justuss
wracamy do pogaństwa :(
View one more comment.
es.news
91651

Ceremonia pagana en ordenación sacerdotal

La Conferencia Episcopal Neozelandesa publicó un video el 15 de abril en Facebook, mostrando la ordenación sacerdotal del padre John Billy. Billy es el primer sacerdote de la tribu Kamia, quien fue …
cuasimodo
Gesù è con noi
"Me niego a conformarme al espíritu neopagano de este mundo, aún cuando dicho espíritu se haya ya entre obispos y cardenales: no aceptaré su uso …More
"Me niego a conformarme al espíritu neopagano de este mundo, aún cuando dicho espíritu se haya ya entre obispos y cardenales: no aceptaré su uso falaz y perverso de la misericordia divina y santa de ” nuevo Pentecostés”; me rehuso a arrojar granos de incienso a la estatua del ídolo de la ideología de género, al ídolo de los segundos matrimonios, de concubinato, aún si mi obispo lo hiciera, yo no lo haré; con la gracia de Dios preferiré sufrir antes que traicionar toda la verdad de Cristo." Hago mías estas palabras. Gracias Mons. Athanasius Schneider
View 7 more comments.
it.news
31.7K

Ordinazione sacerdotale con cerimonia pagana

La Conferenza Episcopale della Nuova Zelanda ha pubblicato su Facebook (15 aprile) un video che mostra l'ordinazione sacerdotale di don John Billy. Billy è il primo sacerdote della tribù dei Kamia …
Pietro da Cafarnao
Non basta la presenza dell'Unico vero Dio, ma come gli antichi ebrei si adorano antichi idoli, e guarda caso uno stregone pratica dei riti ancestrali…More
Non basta la presenza dell'Unico vero Dio, ma come gli antichi ebrei si adorano antichi idoli, e guarda caso uno stregone pratica dei riti ancestrali sul nuovo sacerdote . Speriamo che il sacerdote non accusi problemi spirituali legati alla consacrazione a demoni. Pardon, per quasi tutti i nostri sacerdoti non esiste Satana, come non esistono i demoni come entità. Ma esiste il demone dell' odio, della discordia. Tutte qualità psicologiche negative frutto di un mancato amore. Continua la falsificazione del Vangelo per opera di cattivi successori degli apostoli.
View one more comment.
ar.news
86

احتفال وثني خلال مراسيم رسامة كهنوتية

نشر مؤتمر الأساقفة النيوزيلندي على فيسبوك (15 أبريل/نيسان) شريط فيديو يظهر مراسيم الرسامة الكهنوتية للأب جون بيلي. ويعتبر بيلي أول قس من قبيلة كاميا تمت رسامته لأبرش…
ko.news
11

신부 임명식에서의 이교도 행사

뉴질랜드 주교회가 패이스북에 신부 John Billy의 신부 임명을 보여주는 비디오를 공개했다 (4월 15일). Billy는 Kamia 부족 처음으로 …