Language
1 87

Francisco Se Cercou de Hereges

Monsenhor Antonio Livi, acadêmico e ex-sacerdote do Opus Dei, denunciou uma perseguição contra ele e todos aqueles que não se alinham com a "ditadura" do relativismo" que governa a Igreja atual. …
Write a comment
1 60

സ്വയം ദൈവനിഷേധികളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ

മുൻ ഒപ്പുസ്-ദെയ് വൈദികനും സർവ്വകലാശാലാ അദ്ധ്യാപകനുമായ മോൺസിഞ്ഞോർ അന്റോണിയോ ലിവി ഇന്നത്തെ സഭയെ നയിക്കുന്ന "ആപേക്ഷികവാദത്തിന്റെ ഏകാധിപ…
Write a comment
1 92

Francis Etrafına Sapkınları Doldurdu

Akademisyen ve eski Opus Dei papazı Monsenyör Antonio Livi, özellikle kendisine ve Kilise'yi yönetmekte olan "relativist diktatörlük" ile uyuşmayan diğer herkese karşı girişilen zulmü kınadı. Geçti…
Write a comment
56

Askofu Awinda Maadui "Waliojificha" Wa Papa Francis

Askofu Erio Castelluci wa Modena, nchini Italia, alichapisha kwenye toleo la mwezi Oktoba la jarida lake la Kidayosisi la kila Juma, agizo akiwaamuru makasisi wake kutowapokea kwenye parokia zao "…
Write a comment
113

主教追击教皇方济各的隐藏敌人

意大利 Modena主教Erio Castellucci在10月出版的《主教周报》上发表了一份法令,命令他的牧师们不要接受“那些对官方教会,…
Write a comment
56

बिशप ने पोप फ्रांसिस के "छिपे हुए" दुश्मन को पकड़ा

मोडेना, इटली के बिशप एरियो कास्टेलुसी, उनके बिशपों के साप्ताहिक के एक अक्टूबर अंक में प्रकाशित हुए एक अध्यादेश ने अपने पादरियों को आदेश दिया कि वे प्रान्तों में "पादरी, करिश्माई, पत्रकारों और …
Write a comment
89

Episcopul vânează "dușmanii" ascunși ai papei Francisc

Episcopul Erio Castellucci din Modena, Italia, a publicat într-o ediție din octombrie a săptămânalului său diecezan un edict care le ordonă preoților să nu primească în parohiile lor "clar-văzători, …
Write a comment
197

Biskup lovi "skrivene" neprijatelje pape Franje

Biskup Erio Castellucci iz Modene u Italiji objavio je u listopadskom izdanju svojeg biskupijskog tjednika uredbu kojom je naložio svećenicima da ne primaju u svojim župama "vidioce, karizmatičare, …
Write a comment
59

Škof na lovu za "skritimi" sovražniki papeža Frančiška

Škof Erio Castellucci iz Modene v Italiji je v oktobrski številki svojega škofovskega tednika objavil edico, v katerem je svojim duhovnikom naročil, naj v svojih župnijah ne prejemajo "vidce, …
Write a comment
76

Єпископ Полює На "Прихованих" Ворогів Папи Франциска

Єпископ Еріо Кастеллуччі Модена, Італія, опублікував у жовтневому номері його єпархіального тижневика указ, який наказав своїм священикам не приймати в своїх парафіях "провидців, харизматиків…
Write a comment
70

Vyskupas persekioja „besislapstančius“ Popiežius Pranciškaus priešininkus

Modenos, Italijoje, Vyskupas Erio Cestellucci spalio mėnesio vyskupijos žurnalo leidime publikavo ordino įsakymą savo kunigams parapijose nepriimti „aiškiaregių, charizmatikų, žurnalistų ir …
Write a comment
68

Obispo Hinahanap ang mga "Lihim" na Kalaban ni Papa Francis

Naglathala si Obispo Erio Castellucci ng Moderna, Italy, sa isyu ng lingguhang pahayagan ng kanyang diyosesis ngayong Oktubre ng isang kautusan para sa kanyang mga pari na huwag tumanggap sa …
Write a comment
63

Giám Mục Săn Lùng Những kẻ thù "Ẩn mình" của Đức Giáo Hoàng Francis

Đức Giám Mục Erio Castellucci của Modena, Italy, đã xuất bản trong một số phát hành tháng 10 của tuần san giáo phận của ngài, một sắc lệnh cho các linh mục của ông không được tiếp nhận tại các giáo …
Write a comment
56

Bishọp na-achụ Ndị iro “Zoro ezo” nke Pope Francis

Bishọp Erio Castellucci nke Modena, Italy, wepụtara n'ọnwa October akwụkwọ izuụka nkw diocese ya nke mara ọkwa nyere ndị Fada ya ka ha ghara ị nabata na parish ha "ndị ọfụrụ, ndị charismatic, ndị …
Write a comment
76

Bisschop jaagt op "verborgen" vijanden van paus Franciscus

Bisschop Erio Castellucci van Modena, Italië, publiceerde in het oktobernummer van zijn diocesane weekblad een edict waarin hij zijn priesters opdraagt om in hun parochies geen "zieners, charismatici…
Write a comment
402

A püspök Ferenc pápa "rejtett" ellenfeleit vadássza

Az olasz Erio Castellucci püspök egy rendeletet írt az egyházkerülete hetilapjában, ahol azt parancsolta a papjainak, hogy ne fogadjanak "olyan látókat, karizmatikusokat, újságírókat és intellektuáli…
Write a comment
75

Епископ открыл охоту на "затаившихся" противников Папы Франциска

Епископ Эрио Кастелучи из итальянской Модены использовал октябрьский номер еженедельного новостного издания своей епархии, чтобы обратиться к своим священникам, и указать им …
Write a comment
3 1 1.6K

Un évêque chasse les ennemis "cachés" du pape François

L'évêque Erio Castellucci de Modène, en Italie, a publié dans un édito de son hebdomadaire diocésain un décret ordonnant à ses prêtres de ne pas recevoir dans leurs paroisses les "voyants, …
Write a comment
GChevalier
Nous voilà revenus sous les méthodes SS et le KGB n'est pas loin car ces deux-là s'entendent bien !!!
apvs
Après le père Luigi Villa qui sous Pie XII, était chargé de dénoncer les prélats franc-maçons infiltrés dans l'Eglise, Castellucci chargé de traquer … More
4 2.5K

Biskupi ścigają "ukrytych" wrogów papieża Franciszka

Biskup Modeny (Włochy), Erio Castellucci, opublikował w październikowym numerze diecezjalnego tygodnika edykt, który zabrania kapłanom przyjmowania w parafiach "świadków, charyzmatyków, dziennikarzy …
Write a comment
Maria Jan Kowalski
Franek to zaraza w Kościele. More
Piotr2000
To rak opanowujacy Cialo Mistyczne Pana naszego Jezusa Chrystusa; takze tych, ktorzy sa powolani do gloszenia Prawdy i swiadczenia o Prawdzie. Takich… More
7 1.2K

Biskup hľadá "skrytých" nepriateľov pápeža Františka

Biskup Erio Castellucci z mesta Modena v Taliansku v októbrovom čísle týždenníka svojej diecézy zverejnil výzvu, ktorá zakazuje kňazom prijímať do svojich farností "jasnovidcov, charizmatikov, …
Write a comment
Segal
To je teda dobrá myšlenka. To samé co pro Hentu a Hokiho. 🚰
Samson1
Hento my do farnosti dostali dobrého kněze. Já nemusím nikam. Jasnovidec nejsem, charismatik v dané době na baterky ale určitě jsem modli… More
114

주교, 교황 Francis의 "숨겨진" 적들 사냥

이탈리아 Modena의 주교 Erio Castellucci는 그의 교구 주간지 10월호에 그의 신부들이 그들의 본당에 "공식 교회와, 특히 교황 Francis에 대해, …
Write a comment
4 721

Obispo sale a cazar a enemigos “ocultos” del papa Francisco

Monseñor Erio Castellucci, de Módena (Italia), publicó un edicto en una de las ediciones de octubre de su semanario diocesano, ordenando a sus sacerdotes no recibir en sus parroquias a “videntes, …
Write a comment
rosarios1000
Falsos católicos tienen secuestrada la iglesia.
89

أسقف يطارد أعداء البابا فرانسيس " المتخفيين"

نشر أسقف مودينا بإيطاليا، إريو كاستيلوتشي في عدد أكتوبر/ تشرين الأول لأسبوعية أبرشيته مرسوما يأمر فيه القساوسة بعدم استقبال "العرافين، الكاريزماتيين، والصحفيين …
Write a comment
9 3.1K

Bischof jagt „versteckte“ Feinde von Papst Franziskus

Bischof Erio Castellucci von Modena in Italien veröffentlichte in einer der Oktoberausgaben seiner Diözesanzeitung einen Erlass, wonach Priester in ihren Pfarreien keine „Seher, Charismatiker, …
Write a comment
elisabethvonthüringen
Es dürfen also Gärtner, Tierärzte, Meteorologen ...halt Menschen, die mit der Natur reden, eingeladen werden... Marco SVD Oe-BP Van der Bellen wird … More
Massoulié
@Nujaa Die "Seher" und "Charismatiker" erscheinen mir eher wie ein Vorwand, um gegen fundierte Kritik leichter vorgehen zu können. Diese kommt … More
8 1 3.5K

Vescovo caccia nemici "occulti" di papa Francesco

Il vescovo Erio Castellucci di Modena, Italia, ha pubblicato in un numero di ottobre del suo settimanale diocesano un editto, che ordina ai suoi preti di non ricevere nelle loro parrocchie "veggenti,…
Write a comment
duxcunctator
8 novrembre 2017, 00:43 BENEDICTUS PP. XVI : Unico e Vero Papa finché in Vita : “Dubia” e “Correctio filialis” BENEDICTUS PP. XVI Unico e Vero Papa… More
Diodoro
@Sancte Joseph it.wikipedia.org/wiki/Ave_Verum_Corpu… Cito l' "Ave Verum" (preghiera probabilmente del Trecento) perché mette in risalto il legame … More
67

Bīskaps medī "slēptos" Pāvesta Franciska ienaidniekus

Bīskaps Erio Kasteluči no Modēnas, Itālijā, savas diacēzes nedēļas izdevumā publicēja ediktu, pavēlot saviem priesteriem savās draudzēs nepieņemt "pareģus, harizmātus, žurnālistus un intelektuāļus, …
Write a comment
3 4.4K

Bishop Hunts “Hidden” Enemies of Pope Francis

Bishop Erio Castellucci of Modena, Italy, published in an October issue of his diocesan weekly an edict ordering his priests not to receive in their parishes "seers, charismatics, journalists and …
Write a comment
JTLiuzza
If you're an unrepentant sodomite, a pro abortion "catholic" politician... however, you will be welcome. I guess the "dialoguing" and "bridge … More
josequarracino
From Church of Christ to Vatican Communist Party? Joseph Stalin is the new "saint" today?