Language
78

വത്തിക്കാനിൽ തുറന്ന പ്രക്ഷോപമോ?

"അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കർദ്ദിനാളും, മുൻ നയതന്ത്രപ്രതിനിധിയും, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റിലെ പ്രധാന കാര്യാലയങ്ങളിലും തിരുസംഘങ്ങളുടെ തലപ്പത്തും സുപ്രധാന …
Write a comment
60

Uasi Dhahiri Karika Vatikani

Mvatikani Marco Tossatti aliandika kuwa "Kadinali mmoja mwenye umaarufu mkuu, aliyekuwa mwanadiplomasia, na mtaala muhimi sana katika uongozi wa Mashirika na ofisi kuu katika Sekretarieti ya Masuala …
Write a comment
161

Revolta Aberta no Vaticano?

O vaticanista Marco Tosatti escreve que "um cardeal de grande renome, ex-diplomata, com um importante currículo, chefe de congregações e em importantes cargos na Secretaria de Estado", repreendeu …
Write a comment
1 251

Otvorena pobuna u Vatikanu?

Vatikanist Marco Tosatti piše da je "poznati kardinal, bivši diplomat, s važnim kurikulumom i programom na čelu Kongregacija i važnih ureda u državnom tajništvu", prigovarao Franji zbog nemarnog …
Write a comment
73

在梵蒂冈公开反抗?

梵蒂冈人士Marco Tosatti 写道:“一位伟大的知名红衣主教,一位在宗座秘书处的会众负责处和重要办公室里有重要议程的前…
Write a comment
1 68

Hayagang Pag-aalsa sa Vatican?

Isinulat ng Vaticanista na si Marco Tosatti na “isang kardinal na sobrang kilala, isang dating diplomatiko na may importanteng kurikulum sa pamunuan ng mga Kongregasyon at mga importanteng opsina sa …
Write a comment
ednaobal
Ipaglaban natin ang doktrinang Katoliko...
61

Sự nổi dậy rõ ràng ở Vatican?

Một Vaticanista, Marco Tosatti, viết rằng đã có "một hồng y nổi tiếng, cựu ngoại giao, với một nhiệm vụ quan trọng tại vị trí Trưởng các Dòng và tại các văn phòng quan trọng trong Ban đối ngoại", …
Write a comment
69

Atklāts dumpis Vatikānā?

Vatikānā Marko Tosati raksta, ka "plaši slavēts kardināls, bijušais diplomāts ar ievērojamu dzīves gājumu un nozīmīgu nodaļu vadītājs valsts sekretariātā" pārmetis Franciskam par viņa neapdomīgo …
Write a comment
127

Открытый мятеж в Ватикане?

Специалист по Ватикану, Марко Тосатти, пишет, что "один из очень известных кардиналов, который является бывшим дипломатом, и имеет опыт руководства конгрегациями и ключевыми …
Write a comment
66

वेटिकन में खुला विद्रोह?

वेटिकनिस्ता मार्को टोसट्टी लिखते हैं कि "महान प्रतिष्ठा का एक प्रमुख, एक पूर्व राजनयिक, जिसमें राज्यों के सचिवालयों में समूह के प्रमुख और महत्वपूर्ण कार्यालयों के साथ एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है"…
Write a comment
64

Oke Nnupu isi n'ime Vatican?

Onye Vaticanista Marco Tosatti dere na “onye Kadịnal nwere agba, bụbukwa onye ọrụ ozi obodo, nwekwara nnukwu ọkwa n'isi Ọgbakọ nakwa Secretariat of State”, baara Francis mba maka otu osi emejọ nkụzi …
Write a comment
91

Openlijke revolutie in het Vaticaan?

De Vaticanista Marco Tosatti schrijft dat "een kardinaal van grote bekendheid, een voormalig diplomaat, met een belangrijk curriculum aan het hoofd van de congregaties en belangrijke rollen binnen …
Write a comment
1 1.2K

Nyílt lázadás a Vatikánban?

A vatikáni tudósító, Marco Tosatti írása szerint "egy elismert, előzőleg diplomataként dolgozó bíboros, aki vezetői szerepet tölt be egy kongregációban és az államtitkárság hivatalában is" felhívta …
Write a comment
92

Revoltă deschisă în cadrul Vaticanului ?

Corespondentul Vaticanului, Marco Tosatti scrie că "un cardinal cu o reputație importantă, un fost diplomat, cu un curriculum impresionant, aflat în fruntea conducerii Congregațiilor și a birourilor …
Write a comment
58

Відкритий протест у Ватикані?

Спеціаліст з питань Ватикану, Марко Тосатті, пише, що "кардинал великої слави, колишній дипломат, з важливим курсом на чолі приходів та важливих кабінетів у Державному секретаріаті», дорікнув …
Write a comment
7 1 4K

Otwarta rewolta w Watykanie?

Watykanista Marco Tosatti pisze, że kardynał o wysokiej pozycji, były dyplomata, zajmujący stanowiska w kilku Kongregacjach i biurach Sekretariatu Stanu, zarzucił Franciszkowi ustawiczne podkopywanie…
Write a comment
predex
Aleście wybrali reformatora , chorego Benia zamienili na dziadka bez płuca i nbie klekajacego , a poza tym bardzo zdrowego w całowaniu żydow po … More
Anty_modernista
Wojna atomowa niczym wobec apostazji całych narodów.
9 3 1.9K

Une révolte ouverte au Vatican ?

Le vaticaniste Marco Tosatti écrit qu'un "cardinal de grande renommée, un ancien diplomate, avec un important programme à la tête des Congrégations et des fonctions importantes au Secrétariat d'Etat"…
Write a comment
Jean Eudes MOLONGA
FAIRE DES REFORMES SIGNIFIE PARFOIS TOUT CASSER DU VIEUX POUR TOUT RECONSTRUIRE.SI LE VIEUX NE TIENT PAS. L'EGLISE CATHOLIQUES DOIT … More
avecrux.avemaria
Sylvanus, Enfin oooouuuuffffff nous sommes d'accord Mes respects pour cette réponse empreinte de simplicité. Pour vous mériter, il faudra… More
160

바티칸에서 공식 반항?

바티카니스타 Marco Tosatti는 "Secretariat of State에 중요한 지위를 가지고, Congregations 회장으로 중요한 커리큘럼을 가진, 이전 외교관이자 …
Write a comment
50

在梵蒂冈公开反抗?

梵蒂冈人马可·托萨蒂写道:“一位伟大的知名人士,一位前外交官,在教会的教众和秘书处的重要办公室里有一个重要的…
Write a comment
6 1 2.2K

¿Revuelta abierta en el Vaticano?

El vaticanista Marco Tosatti escribe que “un cardenal de gran renombre, ex diplomático, con una currícula importante a la cabeza de Congregaciones y en cargos importantes en la Secretaría de Estado”,…
Write a comment
James salazar No es Benedicto quien saldrá huyendo de allí... Ve por tu cuenta. Falta poco. More
James salazar
Se tienen que cumplir las profecías , falta que salga el Papa BENEDICTO de ROMA y valla a esconderse en otro País, viene el Aviso , la guerra el … More

Offene Revolte im Vatikan?

Der Vatikanist Marco Tossati schreibt, dass “ein Kardinal von großer Bekanntheit, ein früherer Diplomat mit einer bedeutenden Biographie in der Leitung von Kongregationen sowie wichtigen Aufgaben im …
Write a comment
Stelzer
@semper reformanda lesen Sie es doch einfach nicht wenn Sie es nicht ertragen Ich hab hier noch keine reißerischen Artikel gesehen. Leider nur … More
!kCdP
Revolte im Vatikan? gerne! Ein Aufstand der Gerechten. der Gläubigen.
16 11.4K

Open Revolt in the Vatican?

The Vaticanista Marco Tosatti writes that “a cardinal of great renown, a former diplomat, with an important curriculum at the head of Congregations and important offices in the Secretariat of State”,…
Write a comment
Dr Bobus
Rafferju. I realize it's something new for you. You just need to spend a few days (or weeks) thinking about it.
rafferju
Sorry but There is no logic in your reply.
5 4 3.7K

Ribellione aperta in Vaticano?

Il vaticanista Marco Tosatti scrive che "un cardinale molto rinomato, ex diplomatico, con un importante curriculum, a capo di Congregazioni e di uffici importanti nel Segretariato di Stato" ha …
Write a comment
duxcunctator
@Acchiappaladri e per conoscenza: @it.news @berghy @Stev33 @Walter @Doctor Angelicus HANNO USATO DEI « SOSIA »… a volte vedevate il « vero … More
Acchiappaladri
@duxcunctator ??? caro "Duce Temporeggiatore", perché mai ha messo alla mia attenzione il suo ormai molto noioso proclama "conchigliesco" che … More
60

الثورة بدأت داخل الفاتيكان؟

كتب الفاتيكانيستا ماركو توساتي أن "كاردينال ذو شهرة واسعة، ودبلوماسي سابق، ومسار مهم على رأس المجامع والمكاتب الهامة في الأمانة العامة للدولة"، عاتب فرانسيس على هدمه المتهور …
Write a comment
60

Pemberontakan Terbuka di Vatican?

Marco Tosatti dari Vaticanista menulis bahawa “Seorang kardinal yang terkenal, bekas diplomat, dengan suatu kurikulum penting sebagai Ketua Congregasi dan mempunyai ofis-ofis utama/penting dalam …
Write a comment