vi.news
18

Hồng Y không đủ "đạo đức"

Julian Arroyo Pomeda, một triết gia người Madrid, đã buộc tội Hồng y Omella của Barcelona trên ElPeriodico.com (ngày 1 tháng 8) vì đã thiếu "đạo đức" khi ông thách thức các luật lệ coronavirus vô lý…