Language
42

德国主教向新教徒和所有人宣布圣礼

德国美因茨主教 Peter Kohlgraf称Vatican decision 禁止新教圣礼„令人费解”。 他向 Allgemeine Zeitung (6月11日)宣布,他不会接受这一决定,…
18

പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർക്കും - എല്ലാവർക്കും - ദിവ്യകാരുണ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് …

പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ദിവ്യകാരുണ്യം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വത്തിക്കാൻ തീരുമാനം "അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന്" മൈൻസിലെ ബിഷപ്പ് പീറ്റർ കോൾഗാഫ് വിശേഷിപ്പിച…
13

जर्मन बिशप ने प्रोटेस्टेंटों के लिए और बाकि सभी के लिए कम्युनियन की घोषणा की

जर्मनी के मेंज के बिशप पीटर कोहलग्राफ ने वेटिकन निर्णय द्वारा प्रोटेस्टेंट कम्युनियन को अस्वीकार करने वाले फैसले को "अविश्वसनीय" बताया है । 11 जून को उन्होंने ऑल्गेमेइन जेइटंग पर घोषणा की कि वह …
43

Немецкий епископ объявил о начале отправления Святого Причастия для протестантов и для …

Епископ Петер Кольграф из немецкого Майнца, назвал решение Ватикана в отношении причастия для протестантов "озадачивающим". 11 июня, в ходе беседы с Allgemeine Zeitung, он сообщил, …
26

Một Giám mục Đức công bố Lễ Ban Thánh Thể cho người Tin Lành - và cho mọi người

Đức Giám mục Peter Kohlgraf của Mainz, Đức, đã gọi quyết định của Vatican trong việc không cho phép thực hiện Lễ Ban Thánh Thể cho người Tin Lành là một „cản trở”. Ông tuyên bố Allgemeine Zeitung (…
158

Bispo alemão anuncia Comunhão aos Protestantes - e a todos

O bispo Peter Kohlgraf, de Mogúncia - Alemanha, classificou como "desconcertante" a decisão do Vaticano que proíbe a Comunhão aos Protestantes. Ele anunciou ao Allgemeine Zeitung (11 de junho) que …
23

Alman Piskopos, Protestanlara ve Diğer Herkese Komünyon Verileceğini Duyurdu

Almanya'nın Mainz kenti Piskoposu Peter Kohlgraf, Protestan Komünyonunu yasaklayan Vatikan kararını "şaşkınlık verici" olarak adlandırdı. 11 Haziran tarihinde, Allgemeine Zeitung gazetesine, karar…
602

A német püspök bejelentette a protestáns szentáldozást - nemcsak a protestánsoknak, hanem mindenkin…

A mainzi Peter Kohlgraf püspök szerint a Vatikán döntése a protestáns szentáldozás elutasításával kapcsolatban "zavarba ejtő". Az Allgemeine Zeitung lapban jelentette be, hogy nem fogadja el a dönt…
19

Nemški škof napoveduje obhajilo protestantom - in vsem drugim

Škof Peter Kohlgraf iz Mainza v Nemčiji, je imenoval Vatikansko odločitev, ki protestantom onemogoča prejem obhajila, kot "nerazumljivo". Za Allgemeine Zeitung je (11. junija) javno povedal, da ne …
36

أسقف ألماني يعلن منح القربان المقدس للبروتستانت - وللجميع

وصف أسقف ماينز بألمانيا بيتر كوهلغراف قرار الفاتيكان بعدم السماح بالقربان البروتستانتي "بالمحير". وقد صرح بيتر لصحيفة Allgemeine Zeitung (11 يونيو / حزيران) أنه لن يقبل …
19

Vācu bīskaps paziņo, ka sniegs komūniju protestantiem un visiem citiem

Bīskaps Pīters Kolgrafs no Maincas Vācijā ir nosaucis Vatikāna lēmumu, kas liedz protestantiem saņemt komūniju, par pārsteidzošu un neloģisku. Viņš paziņoja preses izdevumam Allgemeine Zeitung (…
7 492

Obispo alemán anuncia la Comunión a los protestantes – y a todos

Monseñor Peter Kohlgraf, obispo de Maguncia (Alemania), calificó como “desconcertante” a la decisión del Vaticano de no permitir la Comunión a los protestantes. Él anunció el 11 de junio al diario …
San Atanasio ora pro nobis
Quien se casa con un protestante se ha casado con un hereje y si no lo convierte o no lucha por convertirlo, esa persona es un mal católico que no … More
apostolesdemaria
Señores: Estos obispos, y tantos otros prelados, son miembros de la falsa iglesia... No lo digo yo, estamos viendo que atacan a la Iglesia de Cristo.… More
2 445

En Allemagne, la communion pour les protestants... et pour tous les autres !

L'évêque Peter Kohlgraf de Mayence, en Allemagne, a qualifié la décision du Vatican interdisant la communion protestante de "déconcertante". Il a annoncé le 11 juin au Allgemeine Zeitung qu'il n'…
GChevalier
Je pense que l'Antéchrist risque de lui téléphoner pour le féliciter, mais motus...
Ne nous laissez pas sucomber
IL peut dire aussi ,marcher sur le Christ et cracher lui dessus ,cela revient aux même.,Vatican II est POURRIT.
14

독일 주교, 신교도들에게 영성체를 공표 - 그리고 모두에게

독일 Mainz 주교 Peter Kohlgraf 가 신교도 영성체를 금지하는 바티칸의 결정를 "놀랍다" 고 불렀다. 그는 Allgemeine Zeitung에게 (6월 11일) 그가 …
1 650

Nemecký biskup oznamuje Prijímanie pre Protestantov - a každému

Biskup Peter Kohlgraf z Mainzu v Nemecku nazval rozhodnutie Vatikánu, ktorým sa zakazuje Protestantské Sv.Prijímanie, "nepochopiteľné". Oznámil to Allgemeine Zeitung (11. júna), že nebude prijímať …
apredsasatoci
ved protestanti nemaju zaujem prijimat. oni neuznavaju Eucharistiu
4 1.8K

Vescovo tedesco annuncia Comunione ai Protestanti – e a chiunque

Il vescovo Peter Kohlgraf di Mainz, Germania, ha definito la decisione del Vaticano che vieta la Comunione ai Protestanti "confusionario". Ha annunciato ad Allgemeine Zeitung (11 giugno) che non …
Acchiappaladri
@VanillaFlower Lo scandalo della disubbidienza dei vescovi era molto diffuso anche sotto Benedetto XVI, S. Giovanni Paolo II e B. Paolo VI (prima … More
VanillaFlower
Certamente il suo comportamento e le sue scelte non edificano la Chiesa, ma ne tentano la demolizione. Certamente non crede che Gesù sia nell'Eucares… More
28 4.1K

Deutscher Bischof kündigt an, die Kommunion an Protestanten - und jeden - zu spenden

Bischof Peter Kohlgraf von Mainz findet die vatikanische Entscheidung , Protestanten nicht zur Kommunion zuzulassen, "rätselhaft". Er kündigte in der Allgemeine Zeitung (11. Juni) an, dass er sich …
Conde_Barroco
@Tradition und Kontinuität: Durch Köln fließt nur ein Fluss. Trier habe ich übrigens auch gemeint, da dieser Fluss ja auch durch diese Diözese … More
Versatz
@Tradition und Kontinuität Auch ich kann mit Papst Benedikt noch am meisten anfangen, der hatte Verstand. Und nein, Franziskus hat weder Verstand … More
6 4.4K

German Bishop Announces Communion To Protestants - and to Everybody

Bishop Peter Kohlgraf of Mainz, Germany, has called the Vatican decision disallowing Protestant Communion „baffling“. He announced to the Allgemeine Zeitung (June 11) that he is not going to accept…
Temperance
We need a saintly pope to excommunicate people like this!
mccallansteve
Another child of the apostate devil, Judas.