de.news
251.8K

Ichbezogen: Franziskus versucht, "ich selbst" zu sein

Während eines Treffens im Vatikan am 4. Juni, bei dem Franziskus Fragen von Kindern beantwortete, fragte ihn Edgar Murario, ein Kind, wie es sich anfühle, Papst zu sein. Franziskus antwortete: "Das …More
Während eines Treffens im Vatikan am 4. Juni, bei dem Franziskus Fragen von Kindern beantwortete, fragte ihn Edgar Murario, ein Kind, wie es sich anfühle, Papst zu sein.
Franziskus antwortete: "Das Wichtigste ist, dass man in jedem Beruf, in den einen das Leben stellt, nicht aufhört, man selbst zu sein, mit seiner eigenen Persönlichkeit."
Er glaubt, dass ein Mensch, der seine Persönlichkeit ändert, um an einen bestimmten Platz zu gelangen, oder "wenn das Leben ihn an diesen Platz gestellt hat", ein "künstlicher Mensch” ist, der sich dabei “selbst verliert”.
Der aufbrausende Franziskus ist auch der Meinung, dass man "die Dinge immer so fühlen muss, wie sie kommen" und "niemals, niemals Gefühle verbergen darf." Papst zu sein, bezeichnete er als "eine Arbeit" und "einen Job", den er "entsprechend meiner Persönlichkeit" machen müsse.
"Ich versuche, ich selbst zu sein und keine künstlichen Positionen einzunehmen", schloss er.
Man vergleiche das mit Mt 16,24: "Wer mir nachfolgen will, der …More
Salzburger
"Das Ziel der Individualität ist die Selbstverwirklichung. Sie auf die bloße Verwirklichung des spezifischen Charakters des Menschen zu verkürzen heißt …More
"Das Ziel der Individualität ist die Selbstverwirklichung. Sie auf die bloße Verwirklichung des spezifischen Charakters des Menschen zu verkürzen heißt, sie grundsätzlich zum Scheitern zu bringen." "Die Strafe dessen, der sich sucht, ist, daß er sich findet." (GOMEZ DAVILA)
Goldfisch
Franziskus antwortete: "Das Wichtigste ist, dass man in jedem Beruf, in den einen das Leben stellt, nicht aufhört, man selbst zu sein, mit seiner eigenen …More
Franziskus antwortete: "Das Wichtigste ist, dass man in jedem Beruf, in den einen das Leben stellt, nicht aufhört, man selbst zu sein, mit seiner eigenen Persönlichkeit." >> Genau das ist der Untergang, wenn jemand in seinem Beruf nicht die Berufung sondern seinen Egoismus auslebt. Eine Berufung fordert und man sollte über sich selbst hinauswachsen, alles für das Unternehmen, in dem man arbeitet hineinlegen um sein Bestes für den Betrieb zu fördern und so diesem Unternehmen auch die entsprechende Wertschätzung entgegen bringen durch seine Arbeit, seine Mühe, seine Freude an der Arbeit.
23 more comments
en.news
71.5K

Self-Centred: Francis Tries to Be “Himself”

During a June 4 meeting in the Vatican when Francis answered questions from children, Edgar Murario, a child, asked him how it feels to be pope. Francis replied that “the important thing, in whatever …More
During a June 4 meeting in the Vatican when Francis answered questions from children, Edgar Murario, a child, asked him how it feels to be pope.
Francis replied that “the important thing, in whatever profession life puts you in, is that you do not stop being yourself, with your own personality.”
He believes that a person who changes his personality to get into a place, or “if life has put him in that place,” is “an artificial person, and in that he loses himself.”
Irascible Francis also thinks that “one must always feel things as they come” and “never, never disguise feelings.” He called being pope “a work” and “a job” which he must do “according to my personality.”
“I try to be myself, not to take artificial positions,” he concluded.
Compare this with Mt 16,24, “If anyone wants to come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.”
#newsRpdbczknsb
Ultraviolet
"...an artificial person, and in that he loses himself.”
5 more comments
it.news
31K

Egocentrico: Francesco cerca di essere "sé stesso"

Durante un incontro del 4 giugno in Vaticano, in cui Francesco ha risposto alle domande di alcuni bambini, uno di questi, Edgar Murario, gli ha chiesto cosa si prova a essere il papa. Francesco ha …More
Durante un incontro del 4 giugno in Vaticano, in cui Francesco ha risposto alle domande di alcuni bambini, uno di questi, Edgar Murario, gli ha chiesto cosa si prova a essere il papa.
Francesco ha risposto che "la cosa importante, in qualunque professione la vita ti porti, è non smettere mai di essere te stesso, con la tua personalità".
Francesco crede che una persona che modifichi la propria personalità per ottenere un posto, "o se la vita lo porta in quel posto" è "una persona artificiale che si perde".
Francesco l'irascibile pensa anche che "bisogna sempre sentire le cose come vengono" e "mai, mai nascondere i propri sentimenti". Poi ha definito quello del papa un "lavoro", un "impiego" che va fatto "con la propria personalità".
"Cerco di essere me stesso, senza prendere posizioni artificiali", ha concluso.
Da confrontare con Matteo 16, 24: "Se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi sé stesso, prenda la sua croce e mi segua."
#newsRpdbczknsb
lamprotes
Tra l'altro il motto "Sii te stesso" è quello in voga all'arcigay!
N.S.dellaGuardia
Marchionne avrebbe risposto uguale...
One more comment
pl.news
21.9K

Egocentryzm: Franciszek stara się być "sobą"

4 czerwca podczas spotkania w Watykanie, kiedy to Franciszek odpowiadał na pytania zadawane mu przez dzieci, chłopiec Edgar Muriano, zapytał, jak to jest być papieżem. Franciszek odpowiedział - "bez …More
4 czerwca podczas spotkania w Watykanie, kiedy to Franciszek odpowiadał na pytania zadawane mu przez dzieci, chłopiec Edgar Muriano, zapytał, jak to jest być papieżem.
Franciszek odpowiedział - "bez względu na to, jaką rolę odgrywasz w życiu, najważniejsze jest to, żebyś nie przestał być sobą, nie zaprzeczał własnej osobowości".
Papież twierdzi, że człowiek, który zmienia swoją osobowość, aby osiągnąć założony cel, lub "dopasować się do sytuacji, w której postawiło go życie", jest "sztuczną osobą, zatracającą własną tożsamość".
Ponadto, według wybuchowego Franciszka "zawsze należy brać wszystko na klatę" i "nigdy nie ukrywać swoich uczuć". Pełnienie roli papieża nazwał "posadą" i "pracą", którą musi wykonywać "zgodnie z własną osobowością".
"Staram się być sobą, nie przyjmując sztucznych póz," wnioskuje Franciszek.
Porównajmy tę wypowiedź z Mt 16,24 - "Jeśli ktoś chce podążać za Mną, niech zaprze się samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje".
#newsRpdbczknsb
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
. . Przesłanie Chrystusa nie jest demokratyczne. Nie jest humanistyczne - jest nadprzyrodzone. Przejawy obecności szatana w Kościele: New Age, …More
.
.
Przesłanie Chrystusa nie jest demokratyczne. Nie jest humanistyczne - jest nadprzyrodzone.
Przejawy obecności szatana w Kościele: New Age, rewolucja, synkretyzm.

=================
Z książki KRÓLESTWO CIEMNOŚCI, jako samozniszczenie świata, Malachi Martin. str. 101 inn.
wyd. ANTYK, 2015, www.księgarnia.antyk.org.pl Zam. tel 502 266 996
[z wywiadów nagranych w
1992 roku. Od tego czasu „zrobiono ogromny krok naprzód”. Tym bardziej należy podziwiać proroczą przenikliwość i odwagę księdza Malachi Martina – i konsekwencję kapłanów szatan,. Mirosław Dakowski.] Bernard: Przyjrzyjmy się więc przejawom obecności Szatana w Kościele. Czy można za nie uznać przenikanie do niego elementów teologii wyzwolenia oraz filozofii New Age? Ks. Martin: Bez wątpienia, są to dwa główne przejawy obecności Szatana w Kościele. Teologia wyzwolenia stworzona została w pewnym konkretnym celu. W latach 50' w Panama City odbywały się spotkania grupy lewicowych teologów katolickich oraz działaczy …More
es.news
8294

Egocéntrico: Francisco trata de ser “él mismo”

Durante un encuentro llevado a cabo el 4 de junio en el Vaticano. cuando Francisco respondió preguntas de los niños, Edgar Murario, un niño, le preguntó cómo se siente ser Papa. Francisco respondió …More
Durante un encuentro llevado a cabo el 4 de junio en el Vaticano. cuando Francisco respondió preguntas de los niños, Edgar Murario, un niño, le preguntó cómo se siente ser Papa.
Francisco respondió que “lo importante, en cualquier profesión en la que te pone la vida, es que no dejes de ser tú mismo, con tu propia personalidad”.
Él cree que una persona que cambia de personalidad para meterse en un lugar, o “si la vida lo ha puesto en ese lugar”, es “una persona artificial, y en eso se pierde a sí mismo”.
Irascible, Francisco piensa también que “siempre hay que sentir las cosas como vienen” y “nunca, nunca disfrazar los sentimientos”. Dijo que ser Papa es “un trabajo” y “un trabajo” que él debe realizar “según mi personalidad”.
“Trato de ser yo mismo, no tomar posiciones artificiales”, concluyó.
Comparen esto con Mt 16, 24: “Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame”.
#newsRpdbczknsb
Knights4Christ
"Quien cree en la eternidad -decía el Beato Ávila- y no se hace santo, debiera estar encerrado en la casa de locos". San Alfonso Ma de LigorioMore
"Quien cree en la eternidad -decía el Beato Ávila-
y no se hace santo, debiera estar encerrado en la casa de
locos". San Alfonso Ma de Ligorio
6 more comments
hr.news
123

Usredotočen na sebe: Franjo pokušava biti "svoj"

Tijekom sastanka 4. lipnja u Vatikanu, kada je Franjo odgovarao na pitanja djece, dječak Edgar Murario upitao ga je kakav je osjećaj biti papa. Franjo je odgovorio da je "važna stvar, u kojoj god te …More
Tijekom sastanka 4. lipnja u Vatikanu, kada je Franjo odgovarao na pitanja djece, dječak Edgar Murario upitao ga je kakav je osjećaj biti papa.
Franjo je odgovorio da je "važna stvar, u kojoj god te profesiji život postavi, da ne prestaneš biti svoj, sa svojom osobnošću".
Smatra da je osoba koja promijeni svoju osobnost da bi došla na neko mjesto, ili "ako ju je život stavio na to mjesto", "umjetna osoba i u tome gubi sebe".
Razdražljivi Franjo također smatra da se "stvari uvijek moraju osjećati onako kako pristižu" i "nikada, nikada prikrivati osjećaje". Biti papa nazvao je "radom" i "poslom" koji mora obavljati "prema svojoj osobnosti".
"Pokušavam biti svoj, a ne zauzimati umjetne pozicije", zaključio je.
Usporedite ovo s Mt 16,24: "Ako tko hoće za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom."
#newsRpdbczknsb
pt.news
116

Egocêntrico: Francisco tenta ser “ele mesmo”

Durante uma reunião de 4 de junho no Vaticano, quando Francisco respondeu a perguntas de crianças, Edgar Murario, uma criança, perguntou-lhe como é ser papa. Francisco respondeu que “o importante, em …More
Durante uma reunião de 4 de junho no Vaticano, quando Francisco respondeu a perguntas de crianças, Edgar Murario, uma criança, perguntou-lhe como é ser papa.
Francisco respondeu que “o importante, em qualquer profissão que a vida o coloque, é que você não deixe de ser você mesmo, com sua própria personalidade”.
Ele acredita que uma pessoa que muda sua personalidade para entrar em um lugar, ou “se a vida o colocou naquele lugar”, é “uma pessoa artificial, e nisso ela se perde”.
O irascível Francisco também pensa que “é preciso sempre sentir as coisas como elas vêm” e “nunca, nunca disfarçar os sentimentos”. Ele chamou ser papa de “um trabalho” e “um emprego” que ele deve fazer “de acordo com minha personalidade”.
“Tento ser eu mesmo, não tomar posições artificiais”, concluiu.
Compare isso com Mt 16,24: “Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me”.
#newsRpdbczknsb
fr.news
41.3K

Centré sur lui-même : François essaie d'être "lui-même"

Lors d'une rencontre au Vatican, le 4 juin, au cours de laquelle François a répondu aux questions des enfants, Edgar Murario, un enfant, lui a demandé ce que cela faisait d'être pape. François a …More
Lors d'une rencontre au Vatican, le 4 juin, au cours de laquelle François a répondu aux questions des enfants, Edgar Murario, un enfant, lui a demandé ce que cela faisait d'être pape.
François a répondu que "l'important, quelle que soit la profession dans laquelle la vie vous place, est que vous ne cessiez pas d'être vous-même, avec votre propre personnalité".
Il estime qu'une personne qui change sa personnalité pour se mettre à un endroit, ou "si la vie l'a mis à cet endroit", est "une personne artificielle, et en cela elle se perd."
L'irascible François pense aussi qu'"il faut toujours sentir les choses comme elles viennent" et "ne jamais, jamais déguiser ses sentiments." Il a qualifié le fait d'être pape "d'œuvre" et de "travail" qu'il doit faire "selon ma personnalité."
"J'essaie d'être moi-même, de ne pas prendre des positions artificielles", a-t-il conclu.
Comparons cela avec l'Évangile (Matthieu 16:24) : "Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge …More
jili22
Sort de ce corps,esprit infernal !
Etienne bis
L'auteur a trouvé une belle chute.... Mais franchement : "qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive" ; ça... Bergoglio …More
L'auteur a trouvé une belle chute....
Mais franchement : "qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive" ; ça... Bergoglio n'a jamais lu ça dans ses évangiles à lui.
- Ce serait une erreur de copiste ?
- Ou alors, c'est un ajout récent, par un traducteur très, très à droite. (Presque aussi à droite que l'évêque de Toulon !)
2 more comments
hu.news
290

Ferenc pápa megpróbál "önmaga" lenni

Egy június 4-i vatikáni találkozón, amikor Ferenc pápa a gyerekek kérdéseire válaszolt, Edgar Murario, egy gyermek megkérdezte tőle, milyen érzés pápának lenni. A pápa azt válaszolta, hogy "a …More
Egy június 4-i vatikáni találkozón, amikor Ferenc pápa a gyerekek kérdéseire válaszolt, Edgar Murario, egy gyermek megkérdezte tőle, milyen érzés pápának lenni.
A pápa azt válaszolta, hogy "a legfontosabb dolog, bármilyen hivatásba esetén, hogy ne szűnj meg önmagad lenni."
Úgy véli, hogy az az ember, aki megváltoztatja a személyiségét, hogy bekerüljön egy pozícióba, vagy "ha az élet vezérelte oda", az "mesterséges lesz, és elveszíti önmagát".
Ferenc pápa azt is gondolja, hogy "mindig úgy kell megélni a dolgokat, ahogy történtek", és "soha, de soha nem szabad leplezni az érzéseket". A pápaságot "munkának" és "feladatnak" nevezte, amelyet "a személyiségének megfelelően" kell végeznie.
"Igyekszem önmagam lenni, nem pedig mesterséges pozíciókat elfoglalni" - zárta beszédét.
Hasonlítsuk ezt össze a Mt 16,24-gyel: "Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem".
#newsRpdbczknsb
ru.news
39

Эгоцентризм: Папа Франциск хочет "быть собой"

4 июня во время встречи в Ватикане, когда Папа Франциск отвечал на вопросы детей, мальчик Эдгар Мурарио спросил его о том, что чувствует Папа …More
4 июня во время встречи в Ватикане, когда Папа Франциск отвечал на вопросы детей, мальчик Эдгар Мурарио спросил его о том, что чувствует Папа Римский.
Папа Франциск ответил, что "самое важное, вне зависимости от профессии, заключается в том, чтобы быть собой и не терять свою личность".
Он верит, что человек, который меняет себя, чтобы получить должность, "или когда жизнь ставит его на нее", является "искусственным человеком, который теряет себя".
Кроме того, Папа Франциск считает, что каждый "должен чувствовать то, что происходит, никогда не скрывая чувств". Он назвал должность Папы Римского "работой", которую он должен выполнять "с учетом особенностей своей личности".
Он пришел к такому выводу: "Я стараюсь быть собой, чтобы не занимать надуманных должностей".
Сравните это с цитатой: "Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною" (от Матфея, 16:24).
#newsRpdbczknsb
uk.news
29

Егоцентризм: Папа Франциск хоче "бути собою"

4 червня під час зустрічі у Ватикані, коли Папа Франциск відповідав на запитання дітей, хлопчик Едгар Мураріо спитав його про те, що відчуває Папа …More
4 червня під час зустрічі у Ватикані, коли Папа Франциск відповідав на запитання дітей, хлопчик Едгар Мураріо спитав його про те, що відчуває Папа Римський.
Папа Франциск відповів, що "найважливіше, незалежно від професії, полягає в тому, щоб бути собою і не втрачати своєї особистості".
Він вірить, що людина, яка змінює себе, щоб отримати посаду, "або коли життя приводить її на цю посаду", є "штучною людиною, яка втрачає себе".
Крім того, Папа Франциск вважає, що кожен "має відчувати все, ніколи не приховуючи почуттів". Він назвав посаду Папи Римського "роботою", яку він повинен виконувати "з урахуванням особливостей своєї особистості".
Він дійшов такого висновку: "Я намагаюся бути собою, щоб не обіймати надумані посади".
Порівняйте це з цитатою: "Коли хоче хто йти вслід за Мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого хреста, та й іде вслід за Мною" (Матвій, 16:24).
#newsRpdbczknsb