ml.news
16

നോത്രെ ദാമിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയുടെ സാധ്യതയെ ബിഷപ്പ് സ്നൈഡർ…

പാരീസിലെ നോത്രെ ദാം കത്തീഡ്രലിലുണ്ടായ തീപിടുത്തം, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫ്രാൻസിലെ നൂറുകണക്കിന് കത്തോലിക്കാ ദൈവാലയങ്ങൾക്കും വസ്തുക്കൾക്കും നേർക്കുണ്ടാ…
tr.news
74

Piskopos Schneider, Notre Dame'ı Yok Etme Komplosunun Varlığını Reddetmedi

Kazakistan Piskopos Athanasius Schneider, 17 Nisan tarihinde, LifeSiteNews.com internet sitesinde, Paris'teki Notre Dame Katedrali'ndeki tahrip eden yangının, geçen yıl Fransa'daki Katolik …
vi.news
29

Giám mục Schneider không loại trừ sự tồn tại của âm mưu phá hủy nhà thờ Đức Bà

Vụ hỏa hoạn phá hủy Nhà thờ Đức Bà ở Paris đã bùng phát sau hàng trăm vụ tấn công các nhà thờ và đồ vật Công giáo ở Pháp trong năm ngoái, Giám mục Kazakhstan, Athanasius Schneider viết trên …
ko.news
10

비숍 Schneider, 노트르담 파괴 계획의 존재를 제외하지 않아

파리 노트르담 성당을 파괴한 화재는 지난 해 프랑스에서 가톨릭 교회들과 물체들을 향한 수백번의 공격들 후 일어났다고 …
uk.news
20

Єпископ Шнайдер не виключає наявності планів по знищенню собору Нотр-Дам

17 квітня на порталі LifeSiteNews.com єпископ Атаназіус Шнайдер з Казахстану написав про те, що пожежа, яка знищила собор Паризької Богоматері, трапилася після низки нападів на католицьку …
lt.news
35

Vyskupas Šnaideris neatmeta versijos, jog Dievo Motinos Katedrą galėjo padegti specialiai

Gaisras, sunaikinęs Dievo Motinos (Notre Dame) Katedrą Paryžiuje, kilo po kelių šimtų besikartojančių išpuolių prieš katalikų bažnyčias ir kitus šventus objektus Prancūzijoje praėjusiais metais, …
pt.news
2105

Bispo Schneider não exclui existência de complô para destruir Notre Dame

O incêndio destruindo a catedral de Notre Dame, em Paris, aconteceu após centenas de ataques contra igrejas e objetos católico, ocorridos na França durante o ano passado, escreveu o bispo Athanasius …
Ivan Messias and one more user like this.
lv.news
18

Bīskaps Šnaiders neizslēdz Parīzes dievmātes katedrāles iznīcināšanu

Uguns iznīcinātā Parīzes dievmātes katedrāle Parīzē izcēlās pēc simtiem uzbrukumu katoļu baznīcām un priekšmetiem Francijā pagājušajā gadā, Kazahstānas bīskaps Atanācijs Šnaiders rakstīja uz …
ru.news
174

Епископ Шнайдер не исключает наличия планов по уничтожению собора Нотр-Дам

17 апреля на портале LifeSiteNews.com епископ Атаназиус Шнайдер из Казахстана написал о том, что пожар, уничтоживший собор Парижской Богоматери, случился после череды нападений на …
Alexsei likes this.

Mgr Schneider n'exclut pas l'existence d'un complot visant à détruire Notre Dame

L'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris a éclaté après des centaines d'attaques contre des églises catholiques et des objets sacrés en France l'année dernière, écrit l'évêque du …
natale07
Lecture du jour : levangileauquotidien.org/FR/gospel Livre des Actes des Apôtres 2,36-41. "Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule : « Que …More
Lecture du jour :
levangileauquotidien.org/FR/gospel
Livre des Actes des Apôtres 2,36-41.

"Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule : « Que toute la maison d’Israël le sache donc avec certitude : Dieu l’a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que VOUS aviez crucifié. »
Les auditeurs furent touchés au cœur ; ils dirent à Pierre et aux autres Apôtres : « Frères, que devons-nous faire ? »
Pierre leur répondit : « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de ses péchés ; vous recevrez alors le don du Saint-Esprit.
Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. »
Par bien d’autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant : « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ trois mille personnes se joignirent à eux.…
More
View 52 more comments.

Vescovo Schneider non esclude l'esistenza di una trama per distruggere Notre Dame

Il fuoco che ha distrutto la Cattedrale di Notre Dame a Parigi si è sviluppato dopo centinaia di attacchi contro le chiese Cattoliche e gli oggetti di culto in Francia lo scorso anno, ha scritto il …
ricgiu
Il pensiero dominante che ha voluto nel 1960 nascondere all'Umanità il terzo Segreto di Fatima riterrà opportuno anche non rivelare l'…More
Il pensiero dominante che ha voluto nel 1960 nascondere all'Umanità il terzo Segreto di Fatima riterrà opportuno anche non rivelare l'eventuale matrice terroristica se questa sarà ritenuta interferenza con i propositi mondialisti della globalizzazione.
Purtroppo il clero appare sordo ai richiami del cielo. Troppo superbi, troppo presi dal proprio sentirsi potenti. Se non si convertono saranno …More
Purtroppo il clero appare sordo ai richiami del cielo. Troppo superbi, troppo presi dal proprio sentirsi potenti. Se non si convertono saranno umiliati.
Suari and one more user like this.
sl.news
39

Škof Schneider ne izključuje obstoja zarote za uničenje katedrale Notre Dame

Požar v katedrali Notre Dame v Parizu, je izbruhnil po več sto napadih na katoliške cerkve in objekte v Franciji v zadnjem letu, je na spletni strani LifeSiteNews.com (17. aprila) zapisal londonski …

Bischof Schneider schließt eine Verschwörung, Notre Dame zu zerstören, nicht aus

Der Brand, der die Kathedrale von Paris zerstört hat, steht im Kontext von hunderten Kirchenschändungen in Frankreich im letzten Jahr. Darauf wies der kasachische Bischof Athanasius Schneider auf …
Walpurga50
Politik » Europa Rätsel um Brandursache von Notre-Dame – Video-Aufnahmen beweisen Person auf Kirchendach Epoch Times20. April 2019 Aktualisier…More
Politik » Europa
Rätsel um Brandursache von Notre-Dame – Video-Aufnahmen beweisen Person auf Kirchendach
Epoch Times20. April 2019 Aktualisiert: 21. April 2019 10:12
Eine verdächtige Person bewegt sich vor Ausbruch des Feuers auf dem Kirchendach von Notre-Dame, dann folgt ein Blitz - so zeigt es ein Video. Wodurch wurde das Feuer ausgelöst?

www.heise.de/…/show
31.01.2018 - 1 Post
michael-mannheimer.net/2014/12/26/300-millionen-tote-im-namen-allahs-warum-der-islam-verboten-gehoert/. "Laut diverser Quellen ...
"Wegen dieses Verrats müsse die katholische Hierarchie „umkehren oder wird umkommen” (Lukas 13), so Schneider."
View 10 more comments.
hu.news
31804

Schneider püspök szerint nem kizárt, hogy valakik meg akarták semmisíteni Notre Dame székesegyházat

A párizsi Notre Dame székesegyházat pusztító tűz azután jött elő, miután több száz támadás érte a katolikus templomokat és tárgyakat Franciaországban tavaly óta - mondta a kazahsztáni Athanasius …
View one more comment.

Biskup Schneider nie wyklucza spisku prowadzącego do pożaru Notre Dame

Pożar katedry Notre Dame w Paryżu wybuchł po serii setek ataków na kościoły i obiekty katolickie we Francji w ostatnich latach, pisze na LifeSiteNews.com 17 kwietnia kazachski biskup Athanasius …
pomiary
konstrukcja dachowa była zrobiona z drzewa dębowego,z grubych belek przygotowanych na ogień. Spróbujcie podpalić bal dębowy! Zapruszenie ognia-dobr…More
konstrukcja dachowa była zrobiona z drzewa dębowego,z grubych belek przygotowanych na ogień.
Spróbujcie podpalić bal dębowy!
Zapruszenie ognia-dobre
Czy jednak katolicka hierarchia, ta modernistyczna, soborowa, jest ZDOLNA do ukorzenia się przed Panem? Czy oni, wraz z Franciszkiem są zdolni do …More
Czy jednak katolicka hierarchia, ta modernistyczna, soborowa, jest ZDOLNA do ukorzenia się przed Panem?
Czy oni, wraz z Franciszkiem są zdolni do UKLĘKNIĘCIA przed Boskim Zbawicielem? (Franciszek klęka przed wszystkimi, jeno NIE przed Bogiem -
Franciszek - Bergoglio - KLĘKA przed afrykańskimi politykami, CAŁUJE ich stopy - kliknij)
Czy oni są ZDOLNI bić się w piersi i szczerze wołać "Mea Culpa"?
ps. Bardzo w to wątpię....
---------------------------------------------------------
"Ogień jest według Schneidera boskim znakiem dla biskupów i symbolem tego, co stało się w ostatnim półwieczu z kościołem, zwłaszcza "pożogi" wiary katolickiej, liturgii i moralności.
W związku z tą zdradą katolicka hierarchia musi "ukorzyć się lub zginąć" (Łk 13), dodaje Schneider. Schneider na liście zdrad wymienia porzucenie bezpośredniego przykazania ewangelizacji wszystkich narodów bez wyjątku, "przede wszystkim Żydów"."
View 3 more comments.

Monseñor Schneider no excluye la existencia de un complot para destruir Notre Dame

El fuego que destruyó la catedral de Notre Dame en París estalló después de cientos de ataques contra Iglesias y objetos católicos en Francia durante el último año, escribió el 17 de abril en el …
Antonio Abad and 4 more users like this.
ar.news
23

الأسقف شنايدر لا يستبعد وجود مؤامرة لتدمير نوتردام

اندلع الحريق الذي دمر كاتدرائية نوتردام في باريس بعد مئات الهجمات على الكنائس والأماكن الكاثوليكية في فرنسا خلال العام الماضي، كما كتب الأسقف الكازاخي أثناسيوس شنايدر على …

Bishop Schneider Does Not Exclude Existence of Plot To Destroy Notre Dame

The fire destroying Notre Dame Cathedral in Paris erupted after hundreds of attacks against Catholic churches and objects in France during last year, Kazakhstan Bishop Athanasius Schneider wrote on …
allan500
If evidence of arson was discovered, would the French authorities make it public?
View 19 more comments.