vi.news
156

Hình tượng: Cảnh Giáng sinh của Vatican năm nay sẽ làm bằng cát

Cảnh Giáng sinh năm 2018 tại Quảng trường St Peter sẽ được làm bằng cát, theo VaticanNews.va đưa tin (ngày 30 tháng 10). Các tác phẩm điêu khắc cao đến năm mét và được làm theo "truyền thống cổ xưa"…
Léon Trương likes this.
ml.news
46

അനുചിതമായ പ്രദർശനത്തിന്റെ പ്രശ്നം വത്തിക്കാനുണ്ട്?

വത്തിക്കാന് നഗ്നതയെപ്പറ്റി പ്രശ്നമുണ്ട്. ഏതാനം ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ചത്വരത്തിൽ തിരുപ്പിറവി ദൃശ്യത്തിലുള്ള നഗ്നനായ യുവാവ് ഏറെ വിവാ…
vi.news
157

Vatican có vấn đề với sự phơi bày thiếu đứng đắn?

Vatican có vấn đề với ảnh khỏa thân. Một vài ngày trước, một bức tượng Adonis khỏa thân trong Cảnh Chúa Giáng Sinh ở Quảng trường Saint Peter đã gây ra nhiều tai tiếng và thậm chí bị xóa hẳn khỏi …
ms.news
41

Vatican Mempunyai Terdedah dalam Masalah yang Tidak Beradab?

Pihak Vatican mengalami masalah nuditi. Beberapa hari yang laluAdonis yang berbogel dalam Babak Nativity di Saint Peter's Square yang telah menjadi skandal sehingga dihapuskan dalam Facebook. Kini, …
ml.news
50

വത്തിക്കാന്റെ തിരുപ്പിറവി ദൃശ്യം പാപത്തെയും, നരകത്തെയും, പ്രായശ്ചിത്തത്തെ…

കരുണയുടെ ഏഴ് ഭൗതിക പ്രവർത്തികൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിവാദമായ വത്തിക്കാന്റെ തിരുപ്പിറവി ദൃശ്യത്തിന്റെ പ്രശ്നം നഗ്നതയല്ലെന്നും മറിച്ച് തെറ്റായ …
ms.news
61

Babak Nativity Vatican yang Menafikan Dosa, Neraka dan Penebusan

Masalah dalam Babak Cerita Nativity Vatican adalah berkontroversi dengan adanya babak yang melibatkan 7 koporal yang membuat kerja amal bukan nudity tetapi penunjukan theologi yang buruk, ditulis …
zh.news
100

脸书称梵蒂冈基督诞生场景为“性挑逗”

梵蒂冈于12月7日在圣彼得广场展示了耶稣诞生场景。它由20个真人大小的人物组成,焦点放在七个怜悯下士身上,…
sw.news
76

Mtandao Wa Facebook Waita Mandhari Ya Kuzaliwa Kwa Yesu "Wenye Kuibua Hisia Za Kingono"

Vatikani ilizindua mnamo tarehe 7 mwezi Desemba mandhari ya kuzaliwa kwa Yesu katika uga wa Mtakatifu Peter. Mandhari hayo yanahusisha sanamu ishirini zenye kimo cha binadamu lakini mkazo haujatiliwa…
pt.news
128

Facebook chama a cena de natividade do Vaticano de "sexualmente provocante"

O Vaticano revelou no dia 7 de dezembro a cena de natividade na Praça de São Pedro. Ela consiste em vinte figuras de tamanho real e foca não em Jesus, mas nas sete obras corporais da misericórdia. …
nl.news
176

Facebook noemt Vaticaanse kerststal "seksueel provocatief"

Het Vaticaan onthulde op 7 december de kerststal op het Sint-Pietersplein. Deze bestond uit twintig levensgrote figuren en legt niet de nadruk op Jezus, maar op de zeven corporale werken van …
fr.news
1341.5K

Facebook qualifie la crèche du Vatican de "sexuellement provocante"

Le Vatican a dévoilé le 7 décembre sa crèche sur la place Saint-Pierre. Elles se compose de vingt figures grandeur nature et met l'accent non sur Jésus mais sur les sept œuvres corporelles de la …
Sylvanus
@Ne nous laissez pas sucomber Je ne pinaille pas sur une date… Cette fausse prophétie est un pseudépigraphe, qui n'a rien à voir ni avec le 5ème …More
@Ne nous laissez pas sucomber Je ne pinaille pas sur une date… Cette fausse prophétie est un pseudépigraphe, qui n'a rien à voir ni avec le 5ème siècle, ni avec saint Nilus!
@Sylvanus ,comme à votre habitude il vous faut pinaillez sur une date alors que le fait des choses son sous vos yeux ,de plus du JAMAIS VU à un tel …More
@Sylvanus ,comme à votre habitude il vous faut pinaillez sur une date alors que le fait des choses son sous vos yeux ,de plus du JAMAIS VU à un tel niveau ;mais faire réfléchir certaines personnes pose question n'es pas.
View 11 more comments.
lt.news
86

Feisbukas Vatikano prakartėlės sceną pavadino „seksualiai provokuojančia“

Vatikanas gruodžio 7 d. paviešino prakartėlės sceną Šv. Petro skvere. Ji vaizduoja dvidešimt natūralaus dydžio figūrų ir visą dėmesį sutelkia ne ties Jėzumi, bet ant septynių kūno malonės ir …
fil.news
79

Facebook Tinawag ang Belen ng Vatican na "Seksuwal na Nakakaakit"

Inilantad ng Vatican noong Disyembre 7 ang Belen sa St. Peter's square. Mayroon itong dalawampung kasing laki ng taong estatwa at nakatuon ang pansin hindi kay Hesus ngunit sa pitong korporal na …
ru.news
1168

Facebook считает изображение Рождественского вертепа в Ватикане "непристойной и излишне …

7 декабря Ватикан представил всему миру сцену Рождественского вертепа, установленную на площади святого Петра. Инсталляция состоит из двадцати полноразмерных фигур, при этом основной …
Josefine
Exposing Vatican´s Nervi Paul VI Audience Hall: www.youtube.com/watchMore
Exposing Vatican´s Nervi Paul VI Audience Hall:
www.youtube.com/watch
pl.news
83K

Facebook nazywa watykańską szopkę "prowokującą seksualnie"

Watykan odsłonił 7 grudnia szopkę bożonarodzeniową na Placu św. Piotra. Zawiera ona dwadzieścia naturalnej wielkości figur, a ciężar przesuwa z Jezusa na personifikacje czynów miłosierdzia. Jedna z …
wacula25@wp.pl
NO i do czego jest podobna ta szopka bożonarodzeniowa gdzie tradycja itd . To bezbożna oraz bezideowego cynizmu z drugiej strony powstaje bezbożny…More
NO i do czego jest podobna ta szopka bożonarodzeniowa gdzie tradycja itd . To bezbożna oraz bezideowego cynizmu z drugiej strony powstaje bezbożny produkt taktyki, opartej na profanacji i kpinie ze świętości. Czuwajcie moi drodzy
yaphet
Gdyby w mojej parafii postawili taką szopkę, ktoś dostałby po gębie.
View 6 more comments.
sl.news
81

Facebook je označil Vatikansko sceno z jaslicami kot "spolno provokativno"

Vatikan je 7. decembra otvoril prikaz jaslic na trgu sv. Petra. Te so sestavljene iz dvajset figur človeških velikosti in ne osredotoča na Jezusa, marveč na sedem telesnih del usmiljenja. Eden izmed…
ig.news
50

Facebook akpọọla ngosipụta Nativity nke Vatican “ihe mkpalite mmekọahu”

Vatican meghere na December 7 ihe ngosipụta nativity scene n'ama St Peter. O nwere ihe akpụrụ akpụ iri abụo nakwa o gbabeghi ngosipụta a na Jesu na ọ bụ na ọrụ asaa nke ebere. Otu ihe akpụrụ gosiri …
hi.news
74

फेसबुक ने वैटिकन के नेटिव दृश्य को "यौन उत्तेजक" बताया है

वेटिकन 7 दिसंबर को सेंट पीटर के स्क्वायर में नेटिव दृश्य का अनावरण किया। इसमें बीस लीफ-साइज़ के आंकड़े होते हैं और यीशु पर ध्यान केंद्रित नहीं करते बल्कि दया के सात शारीरिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित …
csk.news
51.1K

Facebook Nazíva Prirodzenú Vatikánsku Scénu "Sexuálne Provokatívnu"

Vatikán odhalil 7. decembra betlehem na námestí Svätého Petra. Skladá sa z dvadsiatich figúr v životnej veľkosti a zameriava sa nie na Ježiša, ale na sedem telesných diel milosrdenstva. Jedna socha …
pokorny
Blížia sa Vianoce, prajem vám, aby ste našli pokoj a aby ste zakúsili veľkosť Božej lásky.
pokorny
Presne sa triafate, to, čo prinášate svojimi prispevkami možno popísať vašimi slovam: "Zneistenie, nepokoj, nesúrodú polemiku, nabúravanie tradície, …More
Presne sa triafate, to, čo prinášate svojimi prispevkami možno popísať vašimi slovam: "Zneistenie, nepokoj, nesúrodú polemiku, nabúravanie tradície, pletenie pojmov a dojmov, a najmä rozklad jednoty." Žiaľ.
View 3 more comments.
hu.news
576

A Facebook a betlehemi jelenet "szexuálisan provokatívnak" nevezte

A Vatikán december 7-én avatta fel a Szent Péter-téren a betlehemi jelenetet, ami húsz életnagyságú figurából áll, a lényeg pedig nem Jézuson, hanem a kegyelem hét forrásán van. Az egyik szobor egy …