hr.news
97

Franjin štićenik biskup pozvan da bude optužen

Ured tužitelja Orána, Argentina, zatražio je da se pozove biskup Gustava Zanchetta kako bi ga se optužilo. Prema GrupoLaProvincia.com (16. svibnja) planirano je saslušanje Zanchette za "jednostavno…
ml.news
57

സാങ്കെറ്റ വിവാദത്തിൽ വിഴുങ്ങപ്പെട്ട് ഫ്രാൻസിസ്

മുൻ വാറാൻ ബിഷപ്പ് ഗുസ്താവോ സാങ്കെറ്റയെക്കുറിച്ച് അഞ്ച് പേജുകളുള്ള ഏപ്രിൽ 2016-ലെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് അർജൻ്റീനിയൻ പത്രമായ ElTribuno.com (ഫെബ്രുവരി 21) …
uk.news
29

Безцінне: архієпископ Папи Франциска виявився абсолютно не готовим до питання про участь …

В рамках заключної прес-конференції Саміту з питань насильства в церкві журналістка компанії CruxNow.com Інес Сан Мартін зазначила, що Папа Франциск особисто покривав учасників справи Занк…
ko.news
23

엄청나: Franics 대주교, Francis의 은폐에 대해 물었을 때 완전히 혼동

2월 24일 학대 정상회담의 마지막 기자 회견에서 CruxNow.com 저널리스트 Inés San Martin은 교황 Francis 자신이 Zanchetta case을 은폐했다는 …
ro.news
56

Nemaipomenit: Arhiepiscopul lui Francisc total confuz atunci când a fost întrebat despre mușamaliza…

La finalul conferinței de presă a summit-ului pe tema abuzului din 24 februarie, jurnalistul CrucesNe.com, Inés San Martín, a observat că Papa Francisc însuși a mușamalizat cazul Zanchetta adăugând…
pt.news
113

Francisco envolvido em escândalo Zanchetta

O diário argentino ElTribuno.com (21 de fevereiro) publicou cinco páginas de um relatório de 2016 sobre o bispo emérito de Orán - Gustavo Zanchetta. O relatório é assinado por três ex-vigários gera…
vi.news
45

Francis bị nhấn chìm trong vụ bê bối Zanchetta

Nhật báo Argentina ElTribuno.com (ngày 21 tháng 2) đã xuất bản năm trang của báo cáo tháng 4 năm 2016 về cựu Giám mục Orán, Gustavo Zanchetta. Bản báo cáo được ký bởi ba cựu trưởng giáo và hai …

Franziskus versinkt im Zanchetta-Skandal

Die argentinische Tageszeitung ElTribuno.com (21. Februar) veröffentlichte fünf Seiten eines Berichts vom April 2016 über den früheren Bischof Gustavo Zanchetta von Orán in Argentinien. Der Bericht…
Hl. Dorotheos von Gaza (um 500-?) Mönch in Palästina Geistliche Belehrungen IV,76 (trad. © Evangelizo) „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherz…More
Hl. Dorotheos von Gaza (um 500-?)
Mönch in Palästina
Geistliche Belehrungen IV,76 (trad. © Evangelizo)

„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!"
Hätten wir die Liebe in uns, begleitet von Mitleid und Schmerz, so würden wir nicht auf die Fehler des Nächsten achten, gemäß diesem Wort: „die Liebe deckt viele Sünden zu" (1 Petr 4,8), und jenem: „Die Liebe trägt das Böse nicht nach, sie erträgt alles" (vgl. 1 Kor 13,5.7). Wenn wir also die Liebe hätten, dann würde die Liebe selbst alle Fehler bedecken und wir wären wie die Heiligen, wenn sie die Fehler der Menschen sehen. Sind die Heiligen etwa blind, so dass sie die Sünden nicht sehen? Aber wer hasst die Sünde so sehr wie die Heiligen? Und doch hassen sie den Sünder nicht, richten ihn nicht, fliehen ihn nicht. Ganz im Gegenteil: sie haben Mitleid, ermahnen ihn, trösten ihn, behandeln ihn wie ein krankes Glied des Körpers; sie tun alles, um ihn zu retten [...] Wenn eine Mutter ein behindertes Kind hat, dann wendet sie sich …More
GOKL015
Die "Reinigung" der Kirche ist in vollem Gange. Beten wir und lassen Gott walten.
View 7 more comments.
tr.news
152

Francis, Zanchetta Skandalında Boğuluyor

Arjantin gazetesi ElTribuno.com, 21 Şubat tarihinde, eski Orán Piskoposu Gustavo Zanchetta hakkında Nisan 2016 tarihli bir raporun beş sayfasını yayınladı. Rapor üç eski piskopos vekili ve iki Orán…
ru.news
43

Папу Франциска затянуло в скандал Занкетта

21 февраля аргентинское ежедневное издание ElTribuno.com опубликовало отчет на пяти страницах, подготовленный в апреле 2016 года, и посвященный епископу Орана, Густаво Занкетта. Отчет …
lt.news
30

Pranciškus įsivėlė į buvusio Vyskupo Zanchettos skandalą

Argentinos dienraštis ElTribuno.com publikavo (vasario 21) penkių puslapių pranešimą iš 2016-ųjų balandžio mėn. apie buvusį Orano Vyskupą Gustavo Zanchetta. Pranešimą pasirašė trys buvę vikarai gener…

Francesco travolto dallo scandalo Zanchetta

Il giornale argentino ElTribuno.com (21 febbraio) ha pubblicato cinque pagine di un rapporto dell'aprile 2016 sull'ex vescovo di Orán Gustavo Zanchetta. Il rapporto è firmato da tre ex vicari gener…
il vandea
Ma almeno si sara' confessato?
Stat Crux
Qui tacet, consentire videtur . . .
View 3 more comments.
pl.news
31.3K

Franciszek wciągnięty w skandal wokół Zanchetty

Argentyński dziennik ElTribuno.com opublikował 21 lutego pięciostronicowy raport z kwietnia 2016 dotyczący byłego orańskiego biskupa, Gustavo Zanchetty. Pod treścią podpisało się trzech wikarych …
Dokument potwierdza, że od 2015 roku papież Franciszek wiedział o skandalu wokół Zanchetty, a watykański rzecznik, Alessandro Gisotti, kłamał w …More
Dokument potwierdza, że od 2015 roku papież Franciszek wiedział o skandalu wokół Zanchetty, a watykański rzecznik, Alessandro Gisotti, kłamał w tej sprawie.
ELOHIM.
NIE JERZEGO URBANA
View one more comment.
es.news
2338

Francisco fagocitado por el escándalo Zanchetta

El sitio web ElTribuno.com, del diario argentino El Tribuno [de la provincial de Salta] publicó el 21 de febrero cinco páginas de un informe de abril de 2016 sobre Gustavo Zanchetta, ex obispo de …
Bergoglio trasladó a Zanchetta a Roma para que él pudiera evadir la justicia en Argentina. Líderes socialistas argentinos de izquierda piden la extra…More
Bergoglio trasladó a Zanchetta a Roma para que él pudiera evadir la justicia en Argentina.
Líderes socialistas argentinos de izquierda piden la extradición de Gustavo Oscar Zanchetta
Los peruanos también acusan a Bergoglio de ocultar en Roma al depredador homosexual Luis Fernando Figari, al cual los peruanos también quieren que sea extraditado. Es el fundador de la comunidad de Sodalitium Christianae Vitae a la que pertenece Alejandro Bermúdez, él es quien ahora controla la página de noticias de ewtn y fue el que hizo que ewtn compre Aciprensa.
"Las medidas sobre Figari incluyen la prohibición de su regreso a Perú, excepto por motivos muy graves y con permiso escrito del Superior del Sodalicio. También se le prohibió dar declaraciones a medios de comunicación."
Miguel Cabrejos, presidente de la CEP y arzobispo de Trujillo se lavaron las manos diciendo que Luis Fernando Figari es laico y que puede ser extraditado cuando la justicia lo solicite y que esta en Roma por orden del superior …More
«Está reservada la misma pena para los que hacen el mal y para los que lo consienten» (San Bernardo).
View one more comment.
ar.news
29

فرنسيس يغرق في فضيحة زانشيتا

نشرت الصحيفة اليومية الأرجنتينية ElTribuno.com (21 فبراير/شباط) خمس صفحات من تقرير أبريل/نيسان 2016 حول أسقف أوران السابق غوستافو زانشيتا. وقد وقع على التقرير ثلاثة …
fr.news
2918

François est pris dans le scandale Zanchetta

Le quotidien argentin ElTribuno.com (21 février) a publié cinq pages d'un rapport d'avril 2016 sur l'ancien évêque d'Orán, Gustavo Zanchetta. Le procès-verbal est signé par trois anciens vicaires …
AveMaria44
"Peu de temps après, François l'a nommé au Vatican". Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant dignes de mort ceux qui commettent …More
"Peu de temps après, François l'a nommé au Vatican". Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. (Rm 1, 32)
Et ils non pas de mots pour nous dire que le Concile Vatican II vient " de l'esprit saint "?? pour mois c'est l'esprit démoniaque qui les à guider ;…More
Et ils non pas de mots pour nous dire que le Concile Vatican II vient " de l'esprit saint "?? pour mois c'est l'esprit démoniaque qui les à guider ;normal quand ont sais ce que veut dire Jean XXIII .
View one more comment.
lv.news
21

Francisks ir iegrimis Zančetas skandālā

Argentīnas izdevums ElTribuno.com (21. februāris) publicēja piecas lapas no 2016. gada aprīļa ziņojuma par bijušo Orānas bīskapu Gustavo Zančetu. Ziņojumu parakstījuši trīs bijušie vikāri un divi …
hu.news
315

Ferenc pápát bekebelezte a Zanchetta botrány

Az argentin ElTribuno.com napilap egy ötoldalas jelentést publikált 2016 áprilisában a volt oráni Gustavo Zanchetta püspökről. A jelentést három volt helynök, valamint két oráni prelátus írta alá. …
sl.news
33

Frančišek vpleten v Zanchettin škandal

Argentinski dnevnik ElTribuno.com je (21. februarja) objavil petstransko poročilo iz aprila 2016 o nekdanjem škofu Orana, Gustavu Zanchetti. Poročilo so podpisali trije nekdanji generalni vikarji …
en.news
134K

Francis Engulfed in Zanchetta Scandal

The Argentinean daily ElTribuno.com (February 21) published five pages of an April 2016 report about former Orán Bishop Gustavo Zanchetta. The report is signed by three former vicar generals and …
Tesa
He wanted his boyfriend in casa Santa Marta with him.
View 11 more comments.