en.news
11019.5K

Exorcist: “Coronavirus Is Punishment For Pachamama Worship”

The coronavirus is a "punishment” for the Pachamama worship practiced in the Catholic Church, Filipino Father Edgardo “Bing” Arellano explained in a March 19 homily (video sequence below). Arellano …More
The coronavirus is a "punishment” for the Pachamama worship practiced in the Catholic Church, Filipino Father Edgardo “Bing” Arellano explained in a March 19 homily (video sequence below). Arellano is a canon lawyer, exorcist, and former EWTN host.
Referring to Exodus 20, he added that disobeying the First Commandment and worshipping idols like Pachamama results in plagues which are "a punishment because of our violation against the first commandment, which forbids idolatry.”
He believes that “we are in the end times,” characterised by a loss of faith, and increased diabolical activities
#newsVzqdzoudwe
Lpapa shares this
Fr Bing Arellano
Ultraviolet
One small problem with this plague being a punishment for Pachamama idolatry. This plague didn't come from Pachamama's home country. It came from a …More
One small problem with this plague being a punishment for Pachamama idolatry. This plague didn't come from Pachamama's home country. It came from a country that is atheist and suppresses all religious worship.
9 more comments
it.news
176.9K

Esorcista: "Coronavirus punizione per culto di Pachamama"

Il coronavirus è una "punizione" per il culto di Pachamama praticato nella Chiesa Cattolica, ha spiegato il sacerdote filippino don Edgardo “Bing” Arellano il 19 marzo, in una omelia (sequenza video …More
Il coronavirus è una "punizione" per il culto di Pachamama praticato nella Chiesa Cattolica, ha spiegato il sacerdote filippino don Edgardo “Bing” Arellano il 19 marzo, in una omelia (sequenza video sotto). Arellano è avvocato canonico, esorcista ed ex presentatore di EWTN.
Riferendosi a Esodo 20, ha aggiunto che disobbedire al primo comandamento e venerare idoli come Pachamama ha come conseguenza pestilenza che sono "una punizione per la violazione del primo comandamento, che proibisce l'idolatria.”
Arellano è convinto che "siamo alla fine dei tempi", caratterizzata da perdita di Fede e aumento delle attività diaboliche.
#newsVzqdzoudwe
mjj75
Cari miei..
mjj75 shares this
😬
6 more comments
de.news
313.2K

Exorzist: “Der Coronavirus ist die Strafe für Pachamama-Verehrung"

Der Coronavirus ist eine "Strafe" für die Pachamama-Verehrung in der Katholischen Kirche, sagte der philippinische Pater Edgardo "Bing" Arellano in einer Predigt am 19. März (Video, unten). Arellano …More
Der Coronavirus ist eine "Strafe" für die Pachamama-Verehrung in der Katholischen Kirche, sagte der philippinische Pater Edgardo "Bing" Arellano in einer Predigt am 19. März (Video, unten).
Arellano ist ein Kirchenrechtler, Exorzist und ehemaliger EWTN-Fernsehprediger.
Unter Bezugnahme auf Exodus 20 erklärte er, dass die Missachtung des Ersten Gebots und die Verehrung von Götzen wie Pachamama zu Plagen führt welche "Strafen sind wegen unserer Verstösse gegen das erste Gebot, das den Götzendienst verbietet."
Arellano glaubt, dass "wir uns in der Endzeit befinden", die durch einen Verlust des Glaubens und durch verstärkte diabolische Aktivitäten gekennzeichnet ist.
#newsVzqdzoudwe
Goldfisch
Die Strafe Gottes bleibt nicht aus. Lange genug hat Er zugesehen, Er hat Seine Mutter an alle Enden der Welt gesandt - doch sie wollten nicht hören,…More
Die Strafe Gottes bleibt nicht aus. Lange genug hat Er zugesehen, Er hat Seine Mutter an alle Enden der Welt gesandt - doch sie wollten nicht hören, haben ihre eigene Religion gemacht. Das ist nun das Ergebnis; vielleicht aber nun doch eine Umkehr???
Mag. Dietmar Fischer
über den Pachamama Kult siehe im Video des Jesuiten Fr. Mitch Pacwa in EWTN am 5.11.2019 ab Minute 31:50 www.youtube.com/watchMore
über den Pachamama Kult siehe im Video des Jesuiten Fr. Mitch Pacwa in EWTN am 5.11.2019 ab Minute 31:50
www.youtube.com/watch
29 more comments
es.news
145.7K

Exorcista: “Coronavirus es un castigo por el culto a la Pachamama”

El coronavirus es un “castigo” por el culto a la Pachamama practicado en la Iglesia Católica, explicó el 19 de marzo en una homilía (secuencia de vídeo a continuación) el sacerdote filipino Edgardo …More
El coronavirus es un “castigo” por el culto a la Pachamama practicado en la Iglesia Católica, explicó el 19 de marzo en una homilía (secuencia de vídeo a continuación) el sacerdote filipino Edgardo “Bing” Arellano. Arellano es canonista y ex invitado en EWTN.
Refiriéndose a Éxodo 20, agregó que desobedecer el Primer Mandamiento y adorar ídolos como la Pachamama deriva en pestes que son “un castigo a causa de nuestra violación del Primer Mandamiento, el cual prohíbe la idolatría”.
Él cree que “estamos en el final de los tiempos”, los que se caracterizan por una pérdida de la fe y el aumento de las actividades diabólicas.
#newsVzqdzoudwe
doctordommunis shares this
Apostasia na Igreja. Exorcista: "O coronavírus é um castigo pelo culto de Pachamama"More
Apostasia na Igreja.
Exorcista: "O coronavírus é um castigo pelo culto de Pachamama"
Ana Luisa M.R
El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque fuese por valle tenebroso, ningún mal temería, pues tu vienes conmigo. Salmo 23, 1-4More
El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque fuese por valle tenebroso, ningún mal temería, pues tu vienes conmigo. Salmo 23, 1-4
3 more comments
pl.news
43.9K

Egzorcysta: "koronawirus to kara za kult Pachamamy"

Koronawirus jest "karą" za kult Pachamamy praktykowany w Kościele Katolickim, ojciec Edgardo "Bing" Arellano z Filipin wyjaśniał w homilii z 19 marca (film poniżej). Arellano jest prawnikiem kanonicznym …More
Koronawirus jest "karą" za kult Pachamamy praktykowany w Kościele Katolickim, ojciec Edgardo "Bing" Arellano z Filipin wyjaśniał w homilii z 19 marca (film poniżej). Arellano jest prawnikiem kanonicznym, egzorcystą i byłym prezenterem EWTN.
Odnosząc się do Księgi Wyjścia 20, dodał, że nieprzestrzeganie pierwszego przykazania i oddawanie czci takim idolom jak Pachamama powoduje plagi, które są "karą za nasze łamanie pierwszego przykazania, które zabrania bałwochwalstwa".
Wierzy, że "jesteśmy w czasach ostatecznych", charakteryzujących się utratą wiary i nasileniem działań diabolicznych.
#newsVzqdzoudwe
Tymoteusz
„Koronawirus jest "karą" za kult Pachamamy praktykowany w Kościele Katolickim”. Powyższa teza Księdza jak dla mnie, choć pobożna, jest naciągana. 1. …More
„Koronawirus jest "karą" za kult Pachamamy praktykowany w Kościele Katolickim”.
Powyższa teza Księdza jak dla mnie, choć pobożna, jest naciągana.
1. Syndrom koronawirusa został rozdmuchany przez media inspirowane (opłacane) przez masonerię do niebotycznych rozmiarów, żeby osiągnąć wśród osłabionej duchowo przez ateizację ludności panikę, za sprawą której to paniki wprowadza się w poszczególnych krajach drakońskie prawa pod przyszły diabelski Nowy Porządek Świata (NWO).
2. Wyimaginowany problem koronawirusa, moim zdaniem, nie jest żadną „"karą" za kult Pachamamy praktykowany w Kościele Katolickim”, ponieważ „"kara" za kult Pachamamy”, wg mnie, gdyby Pan Bóg ją dopuścił, powinna być biblijnie dużo bardziej dotkliwa...
2 more comments
fr.news
11.3K

Exorciste : "Le coronavirus est une punition pour le culte de la Pachamama"

Le coronavirus est une "punition" pour le culte de la Pachamama pratiqué dans l'Eglise catholique, a expliqué le père philippin Edgardo "Bing" Arellano dans une homélie du 19 mars (séquence vidéo ci …More
Le coronavirus est une "punition" pour le culte de la Pachamama pratiqué dans l'Eglise catholique, a expliqué le père philippin Edgardo "Bing" Arellano dans une homélie du 19 mars (séquence vidéo ci-dessous). Arellano est un avocat canonique, exorciste et ancien animateur du réseau EWTN.
Se référant au chapitre 20 du livre de l'Exode, il a ajouté que la désobéissance au premier commandement et le culte d'idoles comme la Pachamama entraînent des fléaux qui sont "une punition en raison de notre violation du premier commandement, qui interdit l'idolâtrie".
Il estime que "nous sommes à la fin des temps", caractérisée par une perte de foi et une augmentation des activités diaboliques
#newsVzqdzoudwe
Gérard de Majella
POUR VATICAN II OUI
sl.news
84

Izganjalec hudiča: "Koronavirus je kazen za čaščenje Pachamame"

Koronavirus je "kazen" za čaščenje Pachamame, ki se izvaja v Katoliški cerkvi, je v homiliji 19. marca (video posnetek spodaj) razložil filipinski oče Edgardo "Bing" Arellano. Arellano je kanonski …More
Koronavirus je "kazen" za čaščenje Pachamame, ki se izvaja v Katoliški cerkvi, je v homiliji 19. marca (video posnetek spodaj) razložil filipinski oče Edgardo "Bing" Arellano. Arellano je kanonski pravnik, izganjalec hudiča in nekdanji gostitelj na televizijski postaji EWTN.
Sklicujoč se na Eksodus 20, je dodal, da neupoštevanje Prve zapovedi in čaščenje idolov, kot je Pachamama, povzroča nadlege oz. kuge, ki so "kazen zaradi kršitve prve zapovedi, ki prepoveduje malikovanje."
Verjame, da "smo v času proti koncu človeštva", za katerega je značilna izguba vere in povečanje diaboličnih dejavnosti.
#newsVzqdzoudwe
lv.news
13

Eksorcists: “Koronavīruss ir sods par pačamama pielūgšanu”

Koronavīruss ir “sods” par katoļu baznīcā praktizēto Pačamamas pielūgšanu, 19. marta homīlijā paskaidroja filipīniešu tēvs Edgardo “Bings” Arellano (video redzams zemāk). Arellano ir kanonu …More
Koronavīruss ir “sods” par katoļu baznīcā praktizēto Pačamamas pielūgšanu, 19. marta homīlijā paskaidroja filipīniešu tēvs Edgardo “Bings” Arellano (video redzams zemāk). Arellano ir kanonu jurists, eksorcists un bijušais EWTN saimnieks.
Atsaucoties uz 20. Mozus grāmatu, viņš piebilda, ka, nepaklausot Pirmajam bauslim un pielūdzot elkus, piemēram, Pačamama, rodas mēris, kas ir “sods, jo mēs pārkāpjam pirmo bausli, kas aizliedz elkdievību”.
Viņš uzskata, ka “mēs esam beigu laikos”, ko raksturo ticības zaudēšana un pastiprinātas velnišķīgās aktivitātes.
#newsVzqdzoudwe
uk.news
145

Екзорцист: "Коронавірус - це покарання за поклоніння Пачамама"

19 березня колишній ведучий EWTN, фахівець з канонічного права і екзорцист, о. Едгардо "Бінг" Ареллано з Філіппін, пояснив, що коронавірус - це "…More
19 березня колишній ведучий EWTN, фахівець з канонічного права і екзорцист, о. Едгардо "Бінг" Ареллано з Філіппін, пояснив, що коронавірус - це "покарання" за поклоніння Пачамама, яким славиться католицька церква.
Посилаючись на 20 главу "Виходу", він зазначив, що непокора перед першою заповідю та поклоніння таким ідолам, як Пачамама, призводить до пороків, які "стають покаранням за порушення заповіді, яка забороняє ідолопоклонство".
Він упевнений, що "наступає кінець", який відрізняється втратою віри і посиленням диявола.
#newsVzqdzoudwe
ro.news
118

Exorcistul: „Coronavirusul este o pedeapsă pentru închinarea la idolul Pachamama”

Coronavirusul este o „pedeapsă” pentru cultul Pachamama practicat în Biserica Catolică, a explicat părintele filipinez Edgardo „Bing” Arellano într-o predică din 19 martie (secvență video de mai jos)…More
Coronavirusul este o „pedeapsă” pentru cultul Pachamama practicat în Biserica Catolică, a explicat părintele filipinez Edgardo „Bing” Arellano într-o predică din 19 martie (secvență video de mai jos). Arellano este un avocat al Canonului, exorcist și fost gazdă EWTN. Referindu-se la Exod 20, el a adăugat că nesupunerea față de prima poruncă și închinarea la idoli precum Pachamama are drept rezultat epidemii care sunt „o pedeapsă din cauza încălcării noastre a primei porunci, care interzice idolatria." El consideră că „suntem în vremurile finale”, caracterizată prin pierderea credinței și prin activități diabolice crescute.
#newsVzqdzoudwe
ru.news
123

Экзорцист: "Коронавирус - это наказание за поклонение Пачамаме"

19 марта бывший ведущий EWTN, специалист по каноническому праву и экзорцист, о. Эдгардо "Бинг" Ареллано из Филиппин, объяснил, что коронавирус - …More
19 марта бывший ведущий EWTN, специалист по каноническому праву и экзорцист, о. Эдгардо "Бинг" Ареллано из Филиппин, объяснил, что коронавирус - это "наказание" за поклонение Пачамаме, которым славится католическая церковь.
Ссылаясь на 20 главу Исхода, он отметил, что неповиновение первой заповеди и поклонение таким идолам, как Пачамама, приводит к порокам, которые "становятся наказанием за нарушение заповеди, запрещающей идолопоклонничество".
Он уверен, что "наступает конец", который отличается утратой веры и усилением дьявола.
#newsVzqdzoudwe
hr.news
514

Egzorcist: "Koronavirus je kazna za štovanje Pachamame"

Koronavirus je "kazna" za obožavanje Pachamame koje se prakticira u Katoličkoj crkvi, objasnio je filipinski otac Edgardo "Bing" Arellano u svojoj propovijedi 19. ožujka (videozapis u nastavku). Arellano …More
Koronavirus je "kazna" za obožavanje Pachamame koje se prakticira u Katoličkoj crkvi, objasnio je filipinski otac Edgardo "Bing" Arellano u svojoj propovijedi 19. ožujka (videozapis u nastavku). Arellano je kanonski pravnik, egzorcist i bivši domaćin EWTN-a.
Pozivajući se na Egzodus 20, dodao je da nepoštivanje Prve zapovijedi i obožavanje idola poput Pachamame rezultira kugama koje su "kazna zbog našeg kršenja prve zapovijedi, a koja zabranjuje idolopoklonstvo".
On vjeruje da "smo na kraju svih vremena", koji je karakteriziran gubitkom vjere i pojačanim vražjim aktivnostima.
#newsVzqdzoudwe
pt.news
262

Exorcista: "coronavírus é punição por culto a Pachamama"

O coronavírus é uma "punição" pelo culto a Pachamama praticado pela Igreja católica, explicou o sacerdote filipino Edgardo “Bing” Arellano, em uma homilia de 19 de março (sequência de vídeo abaixo …More
O coronavírus é uma "punição" pelo culto a Pachamama praticado pela Igreja católica, explicou o sacerdote filipino Edgardo “Bing” Arellano, em uma homilia de 19 de março (sequência de vídeo abaixo). Arellano também é canonista, exorcista e ex-apresentador da EWTN.
Referindo-se a Êxodo 20, ele acrescentou que desobedecer o Primeiro Mandamento e cultuar ídolos como Pachamama resulta em pragas, que são "uma punição por causa da nossa violação contra o Primeiro Mandamento, o qual proíbe a idolatria".
Ele acredita que "estamos no fim dos tempos", caracterizado pela perda da fé e um aumento de atividades diabólicas.
#newsVzqdzoudwe
lt.news
45

Egzorcistas: „Koronavirusas yra bausmė už Pachamos garbinimą“

Koronavirusas yra „bausmė“ už Pachamamos garbinimą katalikų bažnyčioje, filipiniečių dvasios tėvas Edgardas „Bing“ Arellano paaiškino kovo 19 d. homilijoje (vaizdo seka žemiau). Arellano yra kanonų …More
Koronavirusas yra „bausmė“ už Pachamamos garbinimą katalikų bažnyčioje, filipiniečių dvasios tėvas Edgardas „Bing“ Arellano paaiškino kovo 19 d. homilijoje (vaizdo seka žemiau). Arellano yra kanonų teisės teisininkas, egzorcistas ir buvęs EWTN televizijos laidų vedėjas.
Remdamasis Išėjimo knyga 20, dvasininkas pridūrė, kad nepaklustant pirmajam Dievo įsakymui ir garbinant stabus, tokius kaip Pachamama, užplūsta negandos, kurios yra „bausmė dėl mūsų pažeidimų prieš pirmąjį Dievo įsakymą, kuris draudžia stabmeldystę“.
Dvasininkas tiki, kad „mes esame laikų pabaigoje“, išsiskiriančioje tikėjimo praradimu ir baisių veiklų išpopuliarėjimu.
#newsVzqdzoudwe
hu.news
11.5K

Ördögűző: A koronavírus a büntetés a Pachamama imádat miatt

A koronavírus egy "büntetés" a katolikus egyházon belüli Pachamama imádatért - mondta a fülöp-szigeteki Edgardo “Bing” Arellano atya március 19-ei szentbeszédében (videorészlet lent). Arellano …More
A koronavírus egy "büntetés" a katolikus egyházon belüli Pachamama imádatért - mondta a fülöp-szigeteki Edgardo “Bing” Arellano atya március 19-ei szentbeszédében (videorészlet lent). Arellano kánonjogász, ördögűző és az EWTN volt műsorvezetője.
Mózes 20-at idézve hozzátette, hogy az első parancsolat megszegése és a Pachamama-féle bálványimádat járványokhoz vezet, ami "a büntetés, amiért megszegtük az első parancsolatot, ami megtiltja a bálványimádatot".
Szerinte "a végidőben" vagyunk, amire a hitelhagyás és az ördögi tevékenységek növekedése a jellemző.
#newsVzqdzoudwe
Atosz80
hitehagyás
tr.news
8

Şeytan Çıkartıcı: Koronavirüs, Pachamama'ya Tapınma İçin Bir Ceza

Filipinli Peder Edgardo “Bing” Arellano 19 Mart'taki vaazı sırasında (video aşağıda), koronavirüsün Katolik Kilisesi'nde uygulanan Pachamama tapınmaları için bir "ceza" olduğunu söyledi. Arellano …More
Filipinli Peder Edgardo “Bing” Arellano 19 Mart'taki vaazı sırasında (video aşağıda), koronavirüsün Katolik Kilisesi'nde uygulanan Pachamama tapınmaları için bir "ceza" olduğunu söyledi. Arellano bir kilise hukukçusu, şeytan çıkartıcı ve EWTN eski sunucusudur.
Çıkış 20 ayetine atıfta bulunarak, İlk Emre itaatsizlik etmenin ve Pachamama gibi putlara tapınmanın, "putperestliği yasaklayan ilk emire karşı ihlalimiz nedeniyle ceza olarak" salgın hastalıklara neden olduğunu da sözlerine ekledi.
İnanç kaybı ve artan şeytani aktivitelerle karakterize edilen “kıyamet zamanlarında olduğumuza” inanıyor.
#newsVzqdzoudwe
ar.news
29

طارد أرواح شريرة: "فيروس كورونا عقاب على عبادة الباشاماما"

أوضح الأب الفلبيني إدغاردو "بينغ" أريلانو في 19 مارس/آذار في عظة (مقطع الفيديو أدناه) أن فيروس كورونا "عقاب" بسبب عبادة الباشاماما التي مورست في الكنيسة الكاثوليكية. وأضاف مشيراً إلى سفر الخروج 20، أن …More
أوضح الأب الفلبيني إدغاردو "بينغ" أريلانو في 19 مارس/آذار في عظة (مقطع الفيديو أدناه) أن فيروس كورونا "عقاب" بسبب عبادة الباشاماما التي مورست في الكنيسة الكاثوليكية.
وأضاف مشيراً إلى سفر الخروج 20، أن عصيان الوصية الأولى وعبادة الأصنام مثل الباشاماما يؤدي إلى الأوبئة التي تعتبر "عقابا بسبب انتهاكنا للوصية الأولى، التي تحظر الوثنية".
ويعتقد إدغاردو "أننا في آخر الزمان" الذي يتميز بفقدان الإيمان وزيادة الأنشطة الشيطانية.
#newsVzqdzoudwe
vi.news
51

Trừ tà sư: "Coronavirus là hình phạt dành cho việc thờ cúng Pachamama"

Coronavirus là một "hình phạt" vì việc thờ phượng Pachamama được thực hành trong Giáo hội Công giáo, Cha Edgardo "Bing" Arellano của Phillipines đã giải thích trong một bài giảng ngày 19 tháng 3…More
Coronavirus là một "hình phạt" vì việc thờ phượng Pachamama được thực hành trong Giáo hội Công giáo, Cha Edgardo "Bing" Arellano của Phillipines đã giải thích trong một bài giảng ngày 19 tháng 3 (đoạn video dưới đây).
Đề cập đến Exodus 20, ông nói thêm rằng việc không tuân theo Điều răn thứ nhất và thờ phượng những thần tượng như Pachamama dẫn đến những tai họa như "một hình phạt vì chúng ta vi phạm điều răn thứ nhất, cấm thờ thần tượng."
Ông tin rằng, "chúng ta đang ở thời kỳ cuối cùng," được thể hiện bằng sự suy giảm tín ngưỡng và gia tăng các hoạt động liên quan đến ma quỷ
#newsVzqdzoudwe
ig.news
21

Deliverer Talk Say Coronavirus "Na Punishment for Pachamama Worship"

Filipino Father Edgardo "Bing" Arellano explain for im homily (video dey down) on March 19 talk say the Coronavirus na "punishment" for the Pachamama worship wey the Catholic Church practice. Arellano …More
Filipino Father Edgardo "Bing" Arellano explain for im homily (video dey down) on March 19 talk say the Coronavirus na "punishment" for the Pachamama worship wey the Catholic Church practice.
Arellano na canon lawyer, deliverer and former EWTN host.
As im dey talk about Exodus 20, him add say to disobey the First Commandment and worship idols like Pachamama mean say we go get plagues wey be "punishment cos we break the first commandment, wey forbid idolatry."
Him believe say "we dey the end times," and wetin we take know end times na say people go lose their faith and dey do many juju things.
#newsVzqdzoudwe