Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
ml.news
136

85-ആാം വയസ്സിൽ ഫാ. സ്റ്റെഫാനോ മനെല്ലി സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു - പക്ഷേ …

ലേഖനം പുതുക്കിയിരിക്കുന്നു ഫെബ്രുവരി 1-ന്, അമലോത്ഭവ മാതാവിൻ്റെ ഫ്രാൻസിസ്കൻ വൈദികസഭാസമൂഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനായ ഫാ. സ്റ്റെഫാനോ മനെല്ലിയെ, 2015 മുതൽ…
pl.news
32.1K

O. Stefano Manelli zawieszony w wieku 85 lat. Apelacja działa

Aktualizacja 1 lutego o. Stefano Manelli, założyciel zakonu Braci Franciszkanów Niepokalanej został "zawieszony" w obowiązkach księdza przez salezjanina, o. Sabina Arditę, komisarza, który z …
Zamknięcie seminarium misyjnego Franciszkanów Niepokalanej i wydany w 2013 r. dla duchownych FFI "zakaz" odprawiania Mszy Św. w Nadzwyczajnej Form…More
Zamknięcie seminarium misyjnego Franciszkanów Niepokalanej i wydany w 2013 r. dla duchownych FFI "zakaz" odprawiania Mszy Św. w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego, który bracia przyjęli wspólnie na kapitule generalnej jako formę rytu wspólnotowego, to też kwestie interesów Watykanu? Też chodziło o jakieś "interesujące nieruchomości należące do zakonu"??
View one more comment.
es.news
23961

El padre Stefano Manelli suspendido a los 85 años - pero la apelación la canceló

Artículo actualizado El 1 de febrero el padre Stefano Manelli, el fundador de los Frailes Franciscanos de la Inmaculada, fue supuestamente "suspendido" como sacerdote por el sacerdote salesiano …
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏More
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Ana Fritz and 2 more users like this.
pt.news
11408

Arautos do Evangelho: O grande inimigo é o cardeal Bráz de Aviz

Ele não entende por que os Arautos do Evangelho foram colocados sob tutela por Francisco. Humberto Goedert, de 53 anos, um celibatário ex-secretário geral do grupo e advogado brasileiro escreveu …
Dom João Braz de Aviz, enquanto arcebispo de Brasília, só tolerou o Movimento dos FOCOLARES, do qual faz parte. Todos os demais, foram boicotados, …More
Dom João Braz de Aviz, enquanto arcebispo de Brasília, só tolerou o Movimento dos FOCOLARES, do qual faz parte. Todos os demais, foram boicotados, perseguidos e mesmo abolidos. Não conheço alguém (seja fiel ou religioso) que tenha boas recordações de sua passagem pela capital federal, com exceção dos nobres políticos nacionais (Sarney e CIA LTDA). Aliás, todos ficaram bastantes surpresos e felizes com a sua “promoção” para o Vaticano. Dom Braz é um lobo vestido de lobo, sucessor de Judas Iscariotes no colégio cardinalício.
Simone Ingrid likes this.
uk.news
62

Вісники Євангелія: головний ворог - це кардинал Жуан Брас де Авіс

12 жовтня на порталі MarcoTosatti.it з'явилося повідомлення колишнього генерального секретаря організації «Вісники Євангелія», 53-річного Умберто Гедерте, в якому він пише, що не розуміє, чому …
nl.news
88

Heralden van het Evangelie: De grote vijand is kardinaal Bráz de Aviz

Hij begrijpt niet waarom de Heralden van het Evangelie door Franciscus onder voogdij zijn geplaatst. Humberto Goedert, 53, een celibatair ex-secretaris-generaal van de groep en Braziliaans advocaat,…
vi.news
51

Lịnh sư Phúc Âm: Kẻ thù lớn là Hồng y Bráz de Aviz

Ông không hiểu tại sao các Lịnh sứ Phúc Âm lại bị đặt dưới sự giám hộ của Francis. Humberto Goedert, 53 tuổi, một cựu tổng thư ký độc thân của nhóm và là luật sư người Brazil đã viết điều này trên …
ru.news
96

Вестники Евангелия: главный враг - это кардинал Жуан Брас ди Авис

12 октября на портале MarcoTosatti.it появилось сообщение бывшего генерального секретаря организации Вестники Евангелия, 53-летнего Умберто Гедерта, в котором он пишет, что не понимает, …
tr.news
56

Müjde'nin Müjdecileri: En Büyük Düşman Kardinal Bráz de Aviz

Müjde'nin Müjdecileri neden Francis tarafından vesayet altına alındıklarını anlamıyor. Brezilyalı bir avukat ve grubun bakir eski genel sekreteri olan 53 yaşındaki Humberto Goedert, MarcoTosatti.it …
csk.news
607

Zvestovatelia evanjelia: veľkým nepriateľom je kardinál Bráz de Aviz

Nerozumie, prečo boli zvestovatelia evanjelia uvedení do opatrovníctva Františka. 53-ročný generálny tajomník skupiny Humberto Goedert a brazílsky právnik to píšu na MarcoTosatti.it (12. októbra). …
lt.news
65

Evangelijos skelbėjai: didysis priešas yra kardinolas Braz de Aviz

Jis nesuvokia, kodėl Evangelijos skelbėjai buvo paskirti Pranciškaus globai. Humberto Goedert, 53-ejų, celibato grupės buvęs generalinis sekretorius ir brazilas advokatas rašė tinklalapyje …
hu.news
475

A Szentírás Védelmezői: Bráz de Aviz bíboros a nagy ellenség

Nem érti, miért helyezte őket bizottság alá Ferenc pápa - írta a MarcoTosatti.it weboldalon az 53 éves Humberto Goedert ügyvéd, aki a nőtlen, volt titkára a csoportnak. Az egyházellenes lapok azt …
ar.news
40

جماعة رسل الكتاب المقدس: العدو الكبير هو الكاردينال براز دي أفيز

كتب همبرتو جوديرت، 53 عامًا، وهو أمين عام سابق لجمعة رسل الكتاب المقدس ومحام برازيلي على موقع MarcoTosatti.it (12 أكتوبر/تشرين الأول) أنه لا يفهم السبب الذي دفع فرنسيس إلى وضع …
lv.news
40

Evaņģēlija sludinātāji: Lielais ienaidnieks ir kardināls Brázs de Avizs

Viņš nesaprot, kāpēc Evaņģēlija sludinātāji tika pakļauti aizbildnībai, ko veidojis Francisks. Humberto Goederts, kuram ir 53 gadi, bijušais grupas ģenerālsekretārs un Brazīlijas advokāts, raksta …
fr.news
2759

Hérauts de l'Évangile : Le grand ennemi est le cardinal Bráz de Aviz.

Il ne comprend pas pourquoi les Hérauts de l'Evangile ont été mis sous tutelle par François. Humberto Goedert, 53 ans, ex-secrétaire général célibataire du groupe et avocat brésilien, ll'écrit sur …
GChevalier
Bráz de Aviz est un traître, comme le sont d'ailleurs tous les modernistes. Lire à ce sujet ce qu'en dit le Père Calmel : son analyse est lumineuse.…More
Bráz de Aviz est un traître, comme le sont d'ailleurs tous les modernistes. Lire à ce sujet ce qu'en dit le Père Calmel : son analyse est lumineuse.
Société né en 1995 , qu'ils soient manger par leur Pères n'a rien de surprenant , c'es toute la clique de Vatican II , alors c'est aux fruits que l'…More
Société né en 1995 , qu'ils soient manger par leur Pères n'a rien de surprenant , c'es toute la clique de Vatican II , alors c'est aux fruits que l'on voie le bon arbre , la ils perds ces feuille et périclite à vu d’œil .
hr.news
492

Glasnici evanđelja: Veliki neprijatelj je kardinal Bráz de Aviz

On ne razumije zašto je Glasnike evanđelja Franjo stavio pod skrbništvo. Humberto Goedert (53), bivši tajnik zajednice i brazilski odvjetnik piše ovo na MarcoTosatti.it (12. listopada). Anticrkveni …
es.news
12778

Heraldos del Evangelio: el gran enemigo es el cardenal Bráz de Aviz

Él no entiende por qué los Heraldos del Evangelio fueron puestos bajo tutelaje por Francisco. Humberto Goedert, de 53 años, un célibe ex secretario general del grupo y abogado brasileño, escribe …
kalebrio
esta orden no sucumbira se mantendra firme en el nombre del señor y la santisima virgen maria la sostendran amen.
Bottega and one more user like this.

Araldi del Vangelo: il grande nemico è il cardinale Bráz de Aviz

Non comprende perché gli Araldi del Vangelo sono stati messi sotto tutela da Francesco. Humberto Goedert, 53, l'ex segretario generale celibe del gruppo e avvocato brasiliano scrive questo su …
Nelle visioni della Emmerick vi era un' immagine della Chiesa distrutta portando via pietra dopo pietra... Ecco un'altra pietra angolare rimossa, …More
Nelle visioni della Emmerick vi era un' immagine della Chiesa distrutta portando via pietra dopo pietra...
Ecco un'altra pietra angolare rimossa, dopo tutti i fiorenti ordini religiosi già commissariati e/o chiusi.
Maurizio Muscas likes this.
ms.news
79

Herald Injil: Musuh Utama Adalah Kardinal Bráz de Aviz

Dia tidak faham sebab Herald Injil diletakkan di bawah tutelage oleh Francis. Kata Humberto Goedert, umur 53, seorang celibate bekas setiausaha jeneral kumpulan tersebut dan peguam berbangsa Brazil …

Verkünder des Evangeliums: Kardinal Bráz de Aviz ist der große Feind

Er verstehe nicht, warum die "Verkünder des Evangeliums" von Franziskus unter Vormundschaft gestellt wurden. Das schreibt Humberto Goedert, 53, ein ehemaliger Generalsekretär der Gruppe und brasili…
Auf dem Foto jedenfalls ist Sean Patrick Kardinal O´Malley zu sehen, Erzbischof in den USA, nicht er erwähnte Brasilianer, nur so nebenbei.
Bibiana
Welch ein Wirrwarr...
View 3 more comments.