ml.news
181

എവിടെയാണ് പ്രതിസന്ധി? സഭയുടെ തലപ്പത്താണ് - കർദ്ദിനാൾ സാറ

സഭ ഒരു മനുഷ്യശരീരം പോലെയാണ്. “ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധി സഭയുടെ ശിരസ്സിൻ്റെ നിരയിലാണ്“, കർദ്ദിനാൾ റോബർട്ട് സാറ aleteia.org-നോട് പറഞ്ഞു (ഏപ്രിൽ 5). ബിഷപ്പു…
tr.news
147

Kardinal Sarah: "Kriz Nerede Mi? Kilise'nin En Tepesinde"

Kardinal Robert Sarah aleteia.org internet sitesine (5 Nisan), Kilise'nin bir insan vücudu gibi organize edildiğini söyledi ve ekledi: "Mevcut kriz Kilise'nin en tepesinde." Sarah, piskoposlar artık …
vi.news
38

Khủng hoảng ở đâu? Ở những người đứng đầu Giáo hội - Hồng Y Sarah

Giáo hội được tổ chức giống như một cơ thể người và "cuộc khủng hoảng hiện tại ở cấp độ của người đứng đầu Giáo hội", Hồng y Robert Sarah nói với aleteia.org (ngày 5 tháng 4). Sarah chỉ ra rằng cuộc …
pt.news
92

Onde está a crise? Na cabeça da Igreja - Cardeal Sarah

A Igreja é organizada como um corpo humano, e a “crise atual” está ao nível da cabeça da Igreja”, disse o cardeal Robert Sarah ao site aleteia.org (5 de abril). Sarah ressaltou que esta crise é “muit…
lt.news
30

Kur didžiausia krizė? Bažnyčios viršūnėje - nurodo Kardinolas Sarah

Bažnyčia veikia lygiai kaip žmogaus kūnas, o „dabartinė krizė vyrauja pačioje Bažnyčios galvoje“, portalui aleteia.org teigė Robertas Sarah (balandžio 5). Sarah atkreipė dėmesį, jog ši krizė gali …
hr.news
431

Gdje je kriza? Na čelu Crkve - kardinal Sarah

Crkva je organizirana kao ljudsko tijelo i "trenutna kriza je na razini glave Crkve", kardinal Robert Sarah izjavio je za aleteia.org (5. travnja). Sarah je istaknuo da je ova kriza "vrlo ozbiljna", …

Wo ist die Krise? Am Kopf der Kirche – Kardinal Sarah

Die Kirche ist wie ein menschlicher Körper organisiert und die „gegenwärtige Krise ist auf dem Niveau des Kopfes der Kirche“. Das sagte Kardinal Robert Sarah vor aleteia.org (5. April). Sarah unterst…
Marie M.
An dieser Stelle, möchte ich auf ein Interview hinweisen, welches Kardinal Sarah am 08.04.2019 gab: "Wenn sich die Führer des Abendlandes mit der …More
An dieser Stelle, möchte ich auf ein Interview hinweisen, welches Kardinal Sarah am 08.04.2019 gab:
"Wenn sich die Führer des Abendlandes mit der Lauheit abfinden und ihre christlichen Wurzeln vergessen, werden sie es direkt ins Verderben führen."
Das ganze Interview auf www.messopfer.de
Kardinal Sarah ist einer der wenigen Lichtblicke in der heutigen Kirche. Ich danke Gott dafür, daß es ihn gibt.
View 4 more comments.
uk.news
18

Кардинал Сара вважає, що криза у керівництві церкви

5 квітня кардинал Роберт Сара повідомив aleteia.org, що церква схожа на людський організм, а також додав, що "поточна криза зачіпає вище керівництво церкви, тобто її голову". Сара підкреслив "…
pl.news
31.8K

Gdzie ten kryzys? Na czele Kościoła – kardynał Sarah

Kościół działa jak ciało człowieka, a "obecny kryzys dotyczy głowy tego Kościoła", powiedział kardynał Robert Sarah 5 kwietnia w rozmowie z aleteia.org. Sarah zaznaczył, że to "bardzo poważny" kryzys…
mar219 and 2 more users like this.
ru.news
54

Кардинал Сара: Где же кризис? В руководстве церкви

5 апреля кардинал Роберт Сара сообщил aleteia.org, что церковь похожа на человеческий организм, добавив, что "текущий кризис затрагивает высшее руководство церкви, то есть ее голову". Сара …
ar.news
24

الكاردينال سارا: أين هي الأزمة؟ على رأس الكنيسة

قال الكاردينال روبرت سارة لموقع aleteia.org (5 أبريل/نيسان) إن الكنيسة مُنظّمة كجسم بشري و "الأزمة الحالية توجد على مستوى رأس الكنيسة". وأوضح سارا أن هذه الأزمة "خطيرة جدا"، إن لم …

Sarah bíboros: Hol van a válság? Az egyház fejénél

Az egyház úgy épül fel, mint az emberi test, a "jelenlegi válság pedig az egyház fejénél található" - mondta Robert Sarah bíboros az aleteia.org oldalnak. Sarah kiemelte, hogy ez a válság "nagyon …
manka and 2 more users like this.
sl.news
42

Kje je kriza? Pri vodilnih Cerkve - kardinal Sarah

Cerkev je organizirana kot človeško telo in "trenutna kriza je je na ravni glave Cerkve", je za aleteia.org (5. aprila) povedal kardinal Robert Sarah. Sarah je poudaril, da je ta kriza »zelo resna«, …

Cardenal Robert Sarah: ¿Dónde está la crisis? En la cabeza de la Iglesia

La Iglesia está organizada como un cuerpo humano y la “crisis se sitúa actualmente al nivel de la cabeza de la Iglesia”, dijo el 5 de abril el cardenal Robert Sarah al sitio web aleteia.org. Sarah …
" El cardenal cree que la gran debilidad de la Iglesia hoy es el miedo " ..la INDOLENCIA e INFIDELIDAD
vgg
Vg2: Este término de IGLESIA confunde y se toma indebidamente tanto como "Cuerpo Místico de Cristo" Y Fieles y como Vaticano. Y al decir el Sr. …More
Vg2: Este término de IGLESIA confunde y se toma indebidamente tanto como "Cuerpo Místico de Cristo" Y Fieles y como Vaticano. Y al decir el Sr. Cardenal que la crisis está en la Cabeza de la Iglesia se expone a que sea interpretado como que Cristo Cabeza de la Iglesia tiene la crisis. Cosa que es un disparate.
View 6 more comments.

Cardinal Sarah : Où se situe la crise ? Dans la tête de l'Église

L'Eglise est organisée comme un corps humain et la "crise actuelle est au niveau de la tête de l'Eglise", a déclaré le cardinal Robert Sarah à aleteia.org (5 avril). Sarah a souligné que cette crise …
Une tête qui tourne sur elle-même comme possédée. Eh bé ! C'est mal parti pour le corps... l'anorexie mentale nous attend.
Dans la tête depuis quelque temps, mais au concile ils étaient plus de deux mille à signer Nostra Aetate, à faire silence sur le communisme, à s'…More
Dans la tête depuis quelque temps, mais au concile ils étaient plus de deux mille à signer Nostra Aetate, à faire silence sur le communisme, à s'ouvrir au dialogue avec le monde, à ne plus condamner.....
View one more comment.

Dov'è la crisi? Alla testa della Chiesa - Cardinale Sarah

La Chiesa è organizzata come un corpo umano, e la "crisi attuale è al livello della testa della Chiesa", ha detto il cardinale Robert Sarah ad aleteia.org (5 aprile). Sarah ha fatto notare che questa…
Tempi di Maria likes this.
lv.news
19

"Kur ir krīze? Baznīcas vadītājos" - kardināls Sāra

Baznīca ir organizēta kā cilvēka ķermenis un „pašreizējā krīze ir Baznīcas galvas līmenī”, kardināls Roberts Sāra teica aleteia.org (5. aprīlis). Sāra norādīja, ka šī krīze ir „ļoti nopietna”, ja …

Where is the Crisis? At the Head of the Church – Cardinal Sarah

The Church is organised like a human body and the “current crisis is at the level of the Church's head”, Cardinal Robert Sarah told aleteia.org (April 5). Sarah pointed out that this crisis is “very …
Lalanz
I would like to welcome everyone into the spiritual chastisement that is in the Fátima 3rd secret... 2019 we are living in it...pray for mercy and …More
I would like to welcome everyone into the spiritual chastisement that is in the Fátima 3rd secret... 2019 we are living in it...pray for mercy and the true consecration of Russia the way the Virgin Mary asked for it to be done, not the fake versions that was performed in the past!!!!
Pray the Rosary and visit the Blessed Sacrament often. We are in the middle of the chastisements.
View 6 more comments.