ml.news
21

ആർച്ചുബിഷപ്പിൻ്റെ മേൽ കുറ്റമാരോപിച്ച പരേതൻ സ്വവർഗ്ഗഭോഗി

ഗുവാമിൻ്റെ മുൻ ആർച്ചുബിഷപ്പായ ആന്റണി എസ്. അപുരണിൻ്റെ മേൽ “ലൈംഗികാതിക്രമം” ആരോപിച്ച ജോൺ ടോവ്സ്, കാലിഫോർണിയയിൽ വെച്ച്, ഏപ്രിൽ 17-ന് അന്തര…
pt.news
64

Falecido acusador de arcebispo era homossexual

John Toves, o primeiro a acusar o ex-arcebispo de Guam, Anthony S. Apuron, de “abusos” morreu na Califórnia em 17 de abril. Toves providenciou testemunho ao tribunal do Vaticano no julgamento canôn…
uk.news
24

Загиблий викривач архієпископа виявився геєм

17 квітня в Каліфорнії загинув Джон Товес, який став першою людиною, яка звинуватила колишнього архієпископа Гуаму, Ентоні С. Апурона, в "сексуальних злочинах". Товес приніс присягу трибуна…
ru.news
82

Погибший изобличитель архиепископа оказался геем

17 апреля в Калифорнии погиб Джон Товс, который стал первым человеком, обвинившим бывшего архиепископа Гуама, Энтони С. Апурона, в "сексуальных преступлениях". Товс принес присягу …

Der verstorbene Ankläger des Erzbischofs war homosexuell

John Toves, der als Erster den früheren Erzbischof Anthony S. Apuron von Guam homosexueller Missbräuche beschuldigte, starb am 17. April in Kalifornien. Toves war ein Belastungszeuge im vatikanisch…
@Tradition und Glauben :. Habe in der Uniklinik in der Infektionsabteilung gearbeitet. Damals (vor ca.35 Jahren,) hatten alle Homos auf der Station…More
@Tradition und Glauben :. Habe in der Uniklinik in der Infektionsabteilung gearbeitet. Damals (vor ca.35 Jahren,) hatten alle Homos auf der Station Hepatitis B.
Dann wurden sie viel kränker.
Es scheint, dass durch durch Mikrovereletzungen im Analbereich Fremdeiweiße in den Körper eindringen und eine furchtbare Immunschwäche hervorrufen.
Man hat dann "den" Aidsvirus für den Verursacher gehalten.
Weil der Virus aber jedesmal anders aussah, hat man behauptet, der Virus könne permanent sein Aussehen und seine Eigenschaften ändern.
In Wirklichkeit wird man nur von der geringsten Kleinigkeit schwer krank, weil das Abwehrsystem nicht mehr funktioniert.
Was körperfremde Eiweisse (Prionen) anrichten, kann man sehr gut an der Kreutzfeld-Jakob Krankheit sehen, die das ganze Gehirn zerstört.
Und Sperma ist körperfremdes Eiweiss. Durch die Promiskuität, das "Hauptleiden" der Homos, kommt sehr viel Fremdeiweiß durch die verletzte Darmwand in den Organismus.
Goldfisch
Ja, so schnell kann es gehen. Hoffentlich hat er noch bereut, und auch die Anschuldigung zurück genommen. Meist jedoch ist das eine Art von Wut auf …More
Ja, so schnell kann es gehen. Hoffentlich hat er noch bereut, und auch die Anschuldigung zurück genommen. Meist jedoch ist das eine Art von Wut auf Etwas, was dann letztendlich eine Lawine auslöst mit nicht ahnendem Dilemma.
View 15 more comments.
ko.news
18

사망한, 대주교의 추궁자, 동성애인이었다

이전 Guam 대주교 Anthony S. Apuron을 “abuses”로 처음 추궁한 John Toves 는 캘리포니아에서 4월 17일 죽었다. Toves는 Apuron 교회법 재판에서 …
csk.news
672

Mŕtvy žalobca arcibiskupa bol homosexuál

John Toves, prvý, kto obvinil bývalého arcibiskupa Guama Anthonyho S. Apurona z „zneužívania“ zomrel v Kalifornii dňa 17. apríla. Toves poskytol svedectvo Vatikánskemu súdu v kanonickom súdnom …
hr.news
526

Mrtav optuženik nadbiskupa bio je homoseksualac

John Toves, prvi koji je bivšeg nadbiskupa u Guamu Anthonyja S. Apurona optužio za "zlostavljanja" umro je 17. travnja u Kaliforniji. Toves je svjedočio na vatikanskom sudu u Apuronovom kanonskom…
vi.news
44

Kẻ tố cáo đã chết của Tổng giám mục là đồng tính luyến ái

John Toves, người đầu tiên buộc tội cựu Tổng giám mục của Guam, Anthony S. Apuron, về tội “lạm dụng” đã chết tại California vào ngày 17 tháng Tư. Toves cung cấp lời chứng cho một tòa án của Vatican …
ar.news
28

متهم رئيس الأساقفة المتوفى كان شاذا

توفي جون توفيس، أول من اتهم رئيس أساقفة غوام السابق أنتوني إس. أبورون بارتكاب "تحرشات"، في كاليفورنيا في 17 أبريل/نيسان. وقدم توفيس شهادة أمام محكمة الفاتيكان في محاكم…
lt.news
44

Miręs Arkivyskupo kaltintojas buvo homoseksualas

Džonas Toves'as buvo pirmasis buvusio Guamo miesto Arkivyskupo Antano S. Apurono kaltintojas ir liudininkas už „tariamus lytinius išnaudojimus“. Liudininkas mirė Kalifornijoje, JAV, balandžio 17-ąją. …
hu.news
1329

Az érsek halott vádlója homoszexuális volt

A férfi, John Toves, aki először vádolta a guami Anthony S. Apuron érseket “bántalmazásokkal” elhunyt Kaliforniában április 17-én. Toves vallomást adott a vatikáni bírónak Apuron kánoni tárgyalásán. …
charisma
Szeretnék gratulálni ismét a fordítónak: 1. Halott vádló már nem csinál semmit (vö. időközben elhunyt) 2. Canonic trial = kánonjogi tárgyalás (nem …More
Szeretnék gratulálni ismét a fordítónak:
1. Halott vádló már nem csinál semmit (vö. időközben elhunyt)
2. Canonic trial = kánonjogi tárgyalás (nem pedig kánoni, ami érthetetlen)
3. sikerült a "longtime boyfriend" kifejezést hosszú távú férfi szeretőre lefordítania
"Régi fiúbarátja" talán jobb lett volna...
Még jó, hogy nincs több lefordítani való mondat az angol nyelvű hírben
it.news
1.2K

Il defunto accusatore dell'arcivescovo era omosessuale

John Toves, il primo ad accusare l'ex Arcivescovo di Guam, Anthony S. Apuron di “abusi” è morto in California il 17 aprile. Toves ha testimoniato davanti a un tribunale in Vaticano per il processo …
es.news
399

Fallecido acusador de un arzobispo era homosexual

John Toves, el primero en acusar al ex arzobispo de Guam, monseñor Anthony S. Apuron, de “abusos” falleció en California el 17 de abril. Toves brindó su testimonio a un tribunal vaticano en el juici…
fr.news
1765

Feu l'accusateur d'un archevêque était homosexuel

John Toves, le premier à avoir accusé l'ancien archevêque de Guam, Anthony S. Apuron, d'"abus" est décédé en Californie le 17 avril. Toves avait témoigné devant un tribunal du Vatican dans le procès…
Un promoteur de pédophile de moins ,sa ouvre des horizons .
en.news
32.1K

Dead Accuser of Archbishop Was Homosexual

John Toves, the first to accuse former Guam Archbishop Anthony S. Apuron of “abuses” died in California on April 17. Toves provided testimony to a Vatican tribunal in Apuron's canonical trial. He …
I was gonna "like" @mattsixteen24 's comment but even that's been disabled. :P
Lalanz
Pray for them, Gay people hold hands and hug one another in the hell sea of fire 🔥
View one more comment.