sl.news
59

Armenska apostolska cerkev predstavlja "ženske diakone"

V septembru je bila anesteziologinja Ani-Kristi Manvelian, 24, "posvečen kot diakonka" armenske apostolske nadškofije Teherana v Iranu. Po besedah Fides (15. januarja), je "posvečenje" v Teheranski…
ml.news
41

"വനിതാ ഡീക്കന്മാരെ" അവതരിപ്പിച്ച് അർമേനിയൻ അപ്പോസ്തോലിക സഭ

കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ, അനസ്തേസിയോളജിസ്റ്റായ അനി-ക്രിസ്തി മൻവേലിയൻ, 24, ഇറാനിലെ ടെഹ്‌റാൻ അതിരൂപതയുടെ "ഡീക്കണസായി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടു". …
vi.news
74

Nhà thờ Tông đồ Armenia bắt đầu xuất hiện "Các nữ tế"

Tháng 9 năm ngoái, bác sĩ gây mê Ani-Kristi Manvelian, 24 tuổi, đã được "phong chức làm giám mục" của tổng giáo phận truyền giáo Armenian ở Tehran, Iran. Theo Fides (ngày 15 tháng Giêng), "sự tấn …
uk.news
48

Вірменська апостольська церква представила"жінок дияконів"

Минулого вересня двадцяти чотирьох річного анестезіолога, Ані-Крісті Манвеліан, було "посвячено як диякона" Вірменської апостольської архієпархії Тегерану, Іран. За інформацією Fides 15 грудня,…
ko.news
87

알마니아 Apostolic 교회, "여성 부제들" 소개

지난 9월 마치의사 Ani-Kristi Manvelian (24세)가 이란 Tehran의 알마니아 교황 대교구의 "부제로 임명"되었다. Fides 에 따르면 (1월 15일), Tehran …
hi.news
61

पूर्वी रूढ़िवादी चर्चों में डेकोनेस

अलेक्जेंड्रिया, मिस्र के ग्रीक-रूढ़िवादी धर्माध्यक्ष, नवंबर 2016 में "डेकोनेस का आदेश" को शामिल किया था। फरवरी 2017 में patriarchateofalexandria.com के मुताबिक यह "अफ्रीका में मिशन के इतिहास में …
pt.news
100

Diaconisas nas Igrejas Ortodoxas Orientais

O patriarcado grego-ortodoxo de Alexandria - Egito, introduziu, em novembro de 2016, a "ordem da diaconisa". De acordo com a página web patriarchateofalexandria.com, em fevereiro de 2017 foi "a prim…
ru.news
61

Диаконисы в православных церквях Восточной Европы

В ноябре 2016 года греческая православная церковь Александрии в Египте представила "орден диаконис". По сообщению patriarchateofalexandria.com в феврале 2017 года "впервые за всю историю…
sw.news
54

Mashemasi Wa Kike Katika Kanisa La Kiothodoksi La Mashariki

Uongozi wa Othodoksi ya Kigriki mjini Alexandria, nchini Misri, ulianzisha mnamo mwezi Novemba mwaka wa 2016 "shirika la mashemasi wa kike". Kulingana na patriarchateofalexandria.com mnamo mwezi …
zh.news
75

东方东正教会的执事

埃及Alexandria的希腊东正教主教,于2016年11月推出了“执事令”。根据patriarchateofalexandria.com2017年2月报道,“非洲的任务历史上第一次…
lt.news
55

Diakonės rytietiškose cerkvėse

Graikijos stačiatikių Aleksandrijos patriarchatas Egipte 2016 metų lapkritį pristatė „diakonių įsakymą“. Pasak internetinio portalo patriarchateofalexandria.com, 2017 metų vasarį tai buvo „pirmoji …
csk.news
512

Diakonky vo východných pravoslávnych cirkvách

Patriarcha gréckej ortodoxnej cirkvi z Alexandrie v Egypte zaviedol v novembri v roku 2016 "rád diakoniek". Podľa patriarchateofalexandria.com z februára 2017 to bolo “po prvý raz v histórii misií …
fil.news
54

Mga Babaeng Diyakono sa mga Simbahan ng Silangang Ortodokso

Ang Greek-Orthodox Patriarchate ng Alexandria, Egypt, ay ipinakilala noong Nobyembre 2016 ang "hanay ng mga babaeng diyakono". Ayon sa patriarchateofalexandria.com noong Pebrero 2017 ito "ang unang …
ro.news
58

Femei diacon în bisericile ortodoxe răsăritene

Patriarhia greco-ortodoxă din Alexandria, Egipt, a introdus în noiembrie 2016 "ordinul femeilor diacon". Potrivit patriarhatofalexandria.com, în februarie 2017 a fost "prima dată în istoria misiunil…
fr.news
21563

Des diaconesses dans les église orthodoxes orientales

Le Patriarcat Grec-Orthodoxe d'Alexandrie, en Egypte, a introduit en novembre 2016 "l'ordre de la diaconesse". Selon patriarchateofalexandria.com, en février 2017, c'était "la première fois dans l'…
La rien ne m'étonne ,ils sont schismatique depuis les premier temps .
GChevalier
Les orthodoxes font eux aussi leur Vatican II, et nul doute que François s'appuiera sur cette expérience d'Alexandrie pour fabriquer ses diaconesses,…More
Les orthodoxes font eux aussi leur Vatican II, et nul doute que François s'appuiera sur cette expérience d'Alexandrie pour fabriquer ses diaconesses, futures prêtresses.
GChevalier likes this.
hr.news
364

Đakonice u istočnjačkim pravoslavnim crkvama

Grčko-pravoslavni patrijarhat u Aleksandriji u Egiptu u studenome 2016. godine predstavio je "red đakonica". Prema patriarchateofalexandria.com iz veljače 2017. godine bilo je to "prvi put u povijes…
de.news
511.4K

Diakoninnen in den griechisch-orthodoxen Kirchen

Das griechisch-orthodoxe Patriarchat von Alexandrien in Ägypten führte im November 2016 ein “Weiheamt der Diakonin” ein. Im Februar 2017 fand laut der Webseite patriarchateofalexandria.com „zum erst…
Katharina Maria
Der Rauch Satans ist eben schon lange in SEINE Kirche eingedrungen...
traun1
Es ist eine Segnung ; aber keine Weihe ! Bitte besser Informieren !
View 3 more comments.
ig.news
39

Ụmụnwanyi Deacon nọzị n'Ụka Orthodox nke Ọwụwa Anyanwụ

Greek-Orthodox Patriarchate nke Alexandria, Egypt, tụpụtara atụmatụ n'ọnwa November 2016 nke “order of deaconess”. N'olu patriarchateofalexandria.com n'ọnwa February 2017 bu “mbụ na missions nke …
nl.news
70

Diakenessen in de Oost-Orthodoxe Kerken

Het Grieks-Orthodoxe Patriarchaat van Alexandrië, Egypte, introduceerde in november 2016 de "orde van diakenen". Volgens patriarchateofalexandria.com in februari 2017 was het "de eerste keer in de …
pl.news
211.2K

Diakonisy we wschodnich kościołach prawosławnych

Prawosławny grecki patriarchat Aleksandrii w Egipcie wprowadził w listopadzie 2016 "święcenia diakonis". Według patriarchateofalexandria.com luty 2017 był "pierwszym przypadkiem w historii misji w …
Stonka Ziemniaczana
Penis będzie najwyższym bogiem a Vagina najwyższą Kapłanką. Logiczny ciąg wydarzeń. Niestety, nie poprowadzi to do wyznawców Genital-Religion do …More
Penis będzie najwyższym bogiem a Vagina najwyższą Kapłanką. Logiczny ciąg wydarzeń. Niestety, nie poprowadzi to do wyznawców Genital-Religion do zbawienia.
Jednym słowem wolą oni parę lat życia w wątpliwej przyjemności niż wieczność w rozkoszy.
View one more comment.
ms.news
52

Deacon-deacon Wanita di Gereja Orthodox Timur

Greek-Orthodox Patriarchate, Alexandria, Egypt, telah memperkenalkan “peraturan deaconess” pada November 2016. Menurutpatriarchateofalexandria.com pada Februari 2017, ia merupakan “pertama kali …
hu.news
461

Diákonusnők a keleti ortodox egyházban

Az egyiptomi Alexandria görögkeleti pátriárkája 2016 novemberében bevezette a "diákonusnők rendjét". A patriarchateofalexandria.com 2017 februári bejegyzése szerint "ez volt az első alkalom az afrik…
es.news
1642

Diaconisas en las Iglesias Ortodoxas Orientales

El Patriarcado Greco-Ortodoxo de Alejandría (Egipto) introdujo en noviembre de 2016 la “Orden de las Diaconisas”. Según la página web patriarchateofalexandria.com, en febrero de 2017 fue “la primera…
ar.news
72

شماسات في الكنائس الأرثوذكسية الشرقية

عرضت بطريركية الإسكندرية الأرثوذكسية، بمصر، في تشرين الثاني / نوفمبر 2016 "نظام الشماس". وحسب patriarchateofalexandria.com في فبراير 2017 كانت "المرة الأولى التي يحدث فيها …
lv.news
60

Diakones austrumu ortodoksu draudzēs

Grieķu ortodoksu patriarhāts Aleksandrijā, Ēģiptē 2016.gada novembrī ieviesa "diakoņu kārtību". Pēc ziņām patriarchateofalexandria.com, 2017.gada februārī bija "pirmā Āfrikas misija vēsturē", kad …
it.news
2782

Diaconesse nelle Chiese Ortodosse Orientali

Il patriarcato greco-ortodosso di Alessandria, Egitto, ha introdotto nel novembre 2016 "l'ordine delle diaconesse". Secondo patriarchateofalexandria.com, nel febbraio 2017 è stata "la prima volta …
Francesco Federico
@Acchiappaladri In effetti anche alle clarisse veniva attribuito il titolo di "diaconesse", così come a certe madri badesse venivano attribuiti i …More
@Acchiappaladri
In effetti anche alle clarisse veniva attribuito il titolo di "diaconesse", così come a certe madri badesse venivano attribuiti i titoli della dignità vescovile. Ma queste cose avevano un valore esclusivamente nobiliare e gerarchico da un lato e di potere temporale dall'altro, quando, ad esempio l'abbazia delle monache esercitava il potere su di un determinato territorio. Questi titoli non corrispondevano assolutamente ad ordinazioni sacerdotali.
Queste suore erano comunque delle religiose laiche. Mentre un diacono coniugato è un chierico secolare.
Bisogna vedere se nel caso specifico della chiesa di Alessandria sia stato veramente impartito il sacramento dell'ordine sacro o se , semplicemente, come era nella chiesa cattolica si tratta di un titolo onorifico, non privo, però di conseguenze giuridiche e gerarchiche.

C'è molta confusione sui termini e, certamente, Bergoglio ed i suoi manutengoli non contribuiscono a fare chiarezza.
Acchiappaladri
Mi sembra da quanto sopra riferito (servizio "ordinato", "consacrato" .... bisognerebbe vedere bene anche questi termini in originale... di assistenz…More
Mi sembra da quanto sopra riferito (servizio "ordinato", "consacrato" .... bisognerebbe vedere bene anche questi termini in originale... di assistenza sociale) che il nome "diaconesse" NON significhi quello che di solito intendono con quel nome i propagandisti del "diaconato femminile" nella loro neo-chiesa (solo formalmente cristiana cattolica) dove il loro obbiettivo è essenzialmente liturgico per arrivare a demolire l'esclusività maschile del sacerdozio cristiiano.
Grande confusione anche in questo.
en.news
21.1K

Deaconesses in the Eastern Orthodox Churches

The Greek-Orthodox Patriarchate of Alexandria, Egypt, introduced in November 2016 the “order of deaconess”. According to patriarchateofalexandria.com in February 2017 it was “the first time in the …
knizhnik
@ BrTomFordeOFMCap Exactly!More
BrTomFordeOFMCap
Any serious research I have ever read on deaconesses has concluded that they were not the female equivalents of deacons but were more like our …More
Any serious research I have ever read on deaconesses has concluded that they were not the female equivalents of deacons but were more like our modern active sisters. They were there to assist in the catechising of women and children, in the baptism of women (usually by immersion back then) and in caring for those who were sick, elderly etc and had no one else to care for them. If women could be admitted to the actual diaconate then there would be no theological reason to exclude them from the presbyterate and episcopate since they form one single Sacrament in three degrees or orders. Calling these women deaconesses is unfair to them and unfair to the people of God. It sows confusion and fosters division. Acknowledge the good they do and give it a place in the Church but do not let them be confused with clergy. There was enough of that in the past with 'choir sisters' and 'lay sisters.' It did no lasting good.