Franciszek o Traditionis Custodes Grafika: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsYmrobzgptv
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
. BERGOG - SŁUGO sZATANA, ODEJDŹ i NAWRÓĆ SIĘ ! INACZEJ SKOŃCZYSZ JAK JUDASZ ! . . Bulla Quo primum tempore św. Piusa V Ustanowienie Wieczne…More
.
BERGOG - SŁUGO sZATANA, ODEJDŹ i NAWRÓĆ SIĘ !
INACZEJ SKOŃCZYSZ JAK
JUDASZ !
.
.
Bulla Quo primum tempore św. Piusa V Ustanowienie Wiecznego Kanonu Mszy św. Konstytucja Apostolska Jego Świątobliwości Papieża św. Piusa V z 14 lipca 1570 r.
Pius, Biskup, Sługa Sług Bożych, na wieczną rzeczy pamiątkę
Do Naszych Czcigodnych Braci: Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów, i innych Miejscowych Ordynariuszy w Pokoju i Łączności ze Stolicą Apostolską Czcigodni Bracia, zdrowie i Błogosławieństwo Apostolskie! Po wyniesieniu Nas na tron apostolski, z zadowoleniem skoncentrowaliśmy Nasz umysł i energię, i skierowaliśmy wszystkie Nasze myśli na kwestię zachowania nieskazitelnym publicznego kultu Kościoła; i dołożyliśmy starań, z Bożą pomocą, wszelkimi środkami naszej władzy, do osiągnięcia tego celu. Zważywszy, iż, pośród innych dekretów Świętego Soboru Trydenckiego, powierzono nam również obowiązek zrewidowania i ponownego wydania świętych ksiąg, a mianowicie Katechizmu, …
More
3 more comments
Franziskus über Traditionis Custodes Bild: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsYmrobzgptv
Kirchen-Kater
Igitt!More
Igitt!
Erich Foltyn
er ist der Feind seiner Anhänger, so wie es bei (fast) allen Politikern ist.
Francis About Traditionis Custodes Picture: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsYmrobzgptv
Ave Crux
Hmmmm.....maybe someone else can explain how replacing the Mass of 2,000 years origin - beginning with the Apostles themselves -- with a Mass devise…More
Hmmmm.....maybe someone else can explain how replacing the Mass of 2,000 years origin - beginning with the Apostles themselves -- with a Mass devised by mere handful of conniving prelates (after consulting with a team of Protestants) who hastily composed one of the Eucharistic Prayers at the local Café to meet a 24-hour deadline is not a complete and criminal rupture with 2,000 years of Tradition.
Let’s examine this glaringly erroneous Neo-Con claim that what followed Vatican II was not destruction of Tradition and is only a subjective characterization akin to that of the rebellion of Luther (!), and that truly faithful Catholic prelates charged with safeguarding the Church’s Patrimony should simply have stood by and allowed it to be done in the name of a false obedience
[N.B. for a better understanding of true and false obedience, see link provided. Also, a talk given by the incomparable Michael Davies on true and false obedience can be found here]
Excerpt from a much more info…More
7 more comments
… Imagen: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsYmrobzgptv
FJP1001
obviamente bergoglio aparte de que no es catolico es incoherente.
bear
Excelente cartoon!
… Image: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsYmrobzgptv
Joséphine Cyr shares this
Virginie Fortin shares this
One more comment
Francesco e il Traditionis Custodes Foto: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsYmrobzgptv
Davide Romano shares this
Don Andrea Mancinella
Quello che i suoi ideatori - Grillo, Roche e Papa Bergoglio - hanno osato, con evidente scherno, chiamare 'Traditionis custodes' (=I custodi dellaTra…More
Quello che i suoi ideatori - Grillo, Roche e Papa Bergoglio - hanno osato, con evidente scherno, chiamare 'Traditionis custodes' (=I custodi dellaTradizione) è solo l'ultimo grido disperato di chi sta per annegare e si aggrappa freneticamente ai suoi miti di gioventù, al bugninismo e alla pseudo-riforma liturgica del '69/70 di Papa Paolo VI ormai in rotta catastrofica in tutto il mondo.
E' la reazione scomposta di chi vede con scoraggiamento crescente avanzare un nuovo clero, per lo più giovane, che riscopre la Santa Messa della Tradizione che quella falsa riforma, ispirata all'eresia anglicana, aveva tentato invano di soffocare.
Da 'Traditionis custodes' emana inarrestabile un lezzo di vecchiume 'conciliare' da far inorridire, come fa inorridire chiunque abbia conservato il sensus Fidei la 'nuova Messa di Paolo VI / Bugnini'.
Sono finiti, il loro è il canto non del cigno ma della cornacchia.
Si possono pure chiudere nella loro tomba in anticipo, nessuno fermerà più le nuove generazio…More
One more comment
František o Tradičných Kustodách Obrázok: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsYmrobzgptv
…: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsYmrobzgptv
Ferenc a a Traditionis Custodesről Kép: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsYmrobzgptv
Franjo o Traditiones Custodesu Slika: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsYmrobzgptv
…Изображение: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsYmrobzgptv
…Custodes Зображення: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsYmrobzgptv