Language
16

"തീവണ്ടി പാളം തെറ്റാൻ" ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ കാരണമായി - കർദ്ദിനാൾ മുള്ളർ

വത്തിക്കാൻ "ഗർത്തത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ബ്രേക്ക്" അമർത്തിയെന്ന്, പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ജർമ്മൻ സമ്മർദ്ദത്തെ സംബന്ധിച്ച് …
Write a comment

Francisco “fez o trem descarrilhar” - Cardeal Müller

Em relação ao impulso alemão para impor a Comunhão aos protestantes, o Vaticano ativou o freio de emergência “pouco antes do abismo”, explicou o cardeal Gerhard Ludwig Müller à agência de notícias
Write a comment
75

Franciscus heeft "de trein doen ontsporen" - Kardinaal Müller

Met betrekking tot de Duitse protestantse communie heeft het Vaticaan "kort voor de afgrond" aan de noodrem getrokken, zoals kardinaal Gerhard Ludwig Müller aan het persbureau dpa heeft uitgelegd (…
Write a comment
16

Francis가 "기차가 탈선하게 했다" - 추기경 Müller

신교도 영성체를 위한 독일의 노력에 대해, 바티칸이 "허공 바로 전에" 긴급 브레이크를 작동했다고 추기경 ?Gerhard Ludwig Müller가 …
Write a comment
31

方济各已经“导致火车出轨”——红衣主教Müller

在德国推动新教圣礼的过程中,梵蒂冈在“快坠入深渊前”紧急刹车,红衣主教Gerhard Ludwig Müllerr向新闻机构dpa(6月5日)…
Write a comment
23

Francis "Naging Dahilan ng Paglihis ng Tren" - Kardinal Müller

Tungkol sa pagtutulak ng mga Aleman sa Protestanteng Komunyon, gumamit ang Vatican ng emerhensiyang paghinto "bago ang bangin" ipinaliwanag ni Kardial Gerhard Ludwig Müller sa ahensya ng balita na …
Write a comment
20

Кардинал Мюллер вважає, що Папа Франциск «став причиною сходження поїзда з рейок»

5 червня, під час інтерв'ю агентству dpa, кардинал Герхард Мюллер зазначив, що в ході розгляду питання щодо надання Причастя протестантам, Ватикан вирішив використовувати систему …
Write a comment
34

Francis đã "Khiến xe lửa chệch ray" - Hồng y Müller

Với cú huých của Đức đối với Lễ Ban Thánh Thể của Tin lành, Vatican đã phải kéo phanh khẩn cấp của đoàn "ngay trước vực thẳm", Đức Hồng y Gerhard Ludwig Müller đã giải thích cho cơ quan tin tức dpa…
Write a comment
14

फ्रांसिस की वजह से "ट्रेन पटरी से उतरी है" - कार्डिनल मुलर

5 जून को कार्डिनल गेरहार्ड लुडविग मुलर ने समाचार एजेंसी डीपीए को बताया कि प्रोटेस्टेंट कम्युनियन के लिए जर्मन समर्थन के संबंध में वेटिकन ने "अस्थिरता से कुछ समय पहले आपातकालीन रोक लगा दी"। उन्होंने …
Write a comment

Cardinal Müller : François a "fait dérailler le train"

Concernant la poussée allemande pour la communion protestante, le Vatican a appliqué le frein d'urgence "peu de temps avant l'abîme", a expliqué le cardinal Gerhard Ludwig Müller à l'agence de …
Write a comment
GChevalier
Toi, Müller, tu as déraillé depuis belle lurette ! Donc... tu n'as plus qu'à te taire. En fait, le vrai déraillage a eu lieu à Vatican II. More
351

Franjo je "prouzrokovao da vlak iskoči" - kardinal Müller

Što se tiče njemačkog guranja protestantske pričesti, Vatikan je zakočio "odmah prije ponora", kardinal Gerhard Ludwig Müller objasnio je novinskoj agenciji dpa(5. lipnja). Dodao je da je "vlak …
Write a comment

Franciszek "spowodował wykolejenie pociągu" – kardynał Müller

W sprawie ciśnienia, jakie wywiera niemiecki Kościół w kwestii Komunii protestanckiej, Watykan zastosował hamulec bezpieczeństwa "niedaleko przed przepaścią", powiedział kardynał Gerhard Ludwig …
Write a comment
ZBM
Niemiecki Kościół "wypadł z szyn" i jest nad przepaścią - to dramatyczna konstatacja kardynał Müllera. Jeśli pociąg byłby na torach - możnaby go … More
stanislawp
Zgorszenia, zniszczemia, wykolejenia, ohydy jakiego dokonal w 5 lat Francesco Bonjorno nie da sie poprawic..chodzacy Antychryst

František "spôsobil vykoľajenie vlaku" - Kardinál Muller

Pokiaľ ide o nemecký tlak na Protestantské Sv.Prijímanie, Vatikán použil núdzovú brzdu "krátko pred priepasťou", vysvetlil Lardinál Gerhard Ludwig Müller tlačovej agentúre dpa (5. júna). Dodal, že …
Write a comment
ľubica
Pre Müllera je teraz dôležité dostať vlak späť na jeho koľajnice. ....................... ano pokanie je podstatné..... ale musí to byť ozaj pokanie … More

Cardenal Müller: Francisco ha “hecho descarrilar el tren”

Al referirse a la presión alemana para imponer la Comunión a los protestantes, el Vaticano aplicó el freno de emergencia “inmediatamente antes del abismo”, explicó el 5 de junio el cardenal Gerhard …
Write a comment
Yugo
Oración Plenitud
jamacor
Para Müller, ahora es importante volver a poner el tren en las vías. Y, ¿quién le pone el cascabel a este gato? Porque en este descarrilamiento ha … More
77

Кардинал Мюллер считает, что Папа Франциск "стал причиной схода поезда с рельс"

5 июня, во время интервью агентству dpa, кардинал Герхард Мюллер отметил, что в ходе рассмотрения вопроса причастия для протестантов Ватикан решил использовать систему экстренного …
Write a comment
10

Francisks "nones vilcienu no sliedēm" saka kardināls Millers

Attiecībā uz Vācijas virzību uz komūnija sniegšanu arī protestantiem, Vatikāns lika lietā avārijas bremzi "tieši pirms kritiena bezdibenī", kardināls Gerhards Ludvigs Millers ziņoja aģentūrai dpa(…
Write a comment

Francesco ha "fatto deragliare il treno" – Cardinale Müller

Riguardo le pressioni in Germania per la Comunione ai Protestanti, il Vaticano ha tirato il freno d'emergenza "poco prima dell'abisso", ha spiegato il cardinale Gerhard Ludwig Müller all'agenzia …
Write a comment
ricgiu
Ormai il Bergoglione è diventato l'argomento attuale e tutti si accorgono che è uscito dal seminato in maniera grossolana. Se Benedetto … More
luca78
Non mi pare che sia cosi, altrimenti perché bergoglio avrebbe dovuto dire che al momento i tempi non sono maturi? La realtà è che questo è un … More
429

Müller bíboros: Ferenc pápától "kisiklott a vonat"

A német protestáns szentáldozás ügyében a Vatikán "a szakadék előtti utolsó pillanatban" megfogta a vészféket - müldta Gerhard Ludwig Müller bíboros a dpa hírügynökségnek. A bíboros hozzátette, …
Write a comment
8

Francis "Telah Mengakibatkan Keretapi Lari Daripada Landasan"-Kardinal Müller

Berkenaan dengan langkah pergerakan Jerman untuk Komunion Protestan, pihak Vatican telah bertindak menekan brek kecemasan "sebelum terjunam ke parit kekeliruan", jelas Kardinal Gerhard Ludwig Müller …
Write a comment
35

الكاردينال مولر: فرانسيس "يتسبب في خروج القطار عن السكة"

ضغط الفاتيكان فيما يتعلق بالضغط الألماني على السماح بالقربان البروتستانتي الطوارئ "قبل فترة وجيزة من الهاوية"، كما أوضح الكاردينال جيرهارد لودفيغ لوكالة الأنباء dpa (6 يونيو/…
Write a comment

Franziskus hat "den Zug zum Entgleisen gebracht" - Kardinal Müller

Der Vatikan hat gegenüber dem deutschen Vorstoß zur Protestanten-Kommunion die Notbremse "kurz vor dem Abgrund" gezogen. Das sagte Kardinal Gerhard Ludwig Müller laut der deutschen Agentur dpa (…
Write a comment
Ratzi
@SvataHora Sie sollten das Gebet für den Kardinal intensivieren, dann wird der Kardinal geheiligt. Pater Gereon Goldmann (der Lumpensammler von … More
SvataHora
Müller hört sich heute rechtgläubig an; und schon am nächsten Tag lässt er wieder was vom Stapel, dass einem grausen könnte!

Francis Has "Caused the Train to Derail" – Cardinal Müller

Regarding the German push for Protestant Communion, the Vatican applied the emergency brake "shortly before the abyss", Cardinal Gerhard Ludwig Müller has explained to the news agency dpa (June 5). …
Write a comment
MonkChanan
To get"the train back on its rails" the Bishops, who act like hirelings, must declare the antipapacy of Bergoglio & acknowledge Benedict XVI as the … More
whomJesusLoved
too late, and too hesitantly. too little 'o's