jac505
jac505
90

Gdzie jest Trzeźwe Myślenie w Kościele Powszechnym ?

Obserwuję negujące ks. dr Piotra Natanka kampanie niejakich kinio / kiopol, nakłaniającą do zniechęcenia wobec księdza, którego nasi arcy-kapłani i uczeni w pismach najwyraźniej obawiają się usunąć …
jac505
1169

Gdzie jest Trzeźwe Myślenie w Kościele Powszechnym ?

Obserwuję negujące ks. dr Piotra Natanka kampanie niejakich kinio / kiopol, nakłaniającą do zniechęcenia wobec księdza, którego nasi arcy-kapłani i uczeni w pismach najwyraźniej obawiają się usunąć …
1. Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, który po Soborze Watykańskim II nie zmienił poglądów, 2. Jezus Chrystus, który po Soborze Watykańskim II pozostaj…More
1. Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, który po Soborze Watykańskim II nie zmienił poglądów,
2. Jezus Chrystus, który po Soborze Watykańskim II pozostaje „wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” (
Hbr13, 8),
3. Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny, pełne łaski (
Łk 1, 28), rozważające tajniki Bożej Prawdy (Łk 2, 19),
4. Słowo Boże, w którym po Soborze Watykańskim II nie zmieniła się „ani jedna jota, ani jedna kreska” (
Mt 5, 18),
5. Ewangelia, której po Soborze Watykańskim II nie zmienił żaden „anioł z nieba” (
Ga 1, 8),
6. Tradycja, która pozostaje krystalicznym źródłem Bożego Objawienia,
7. Nieomylne Magisterium Kościoła, zawarte nade wszystko w sformułowaniach dogmatycznych,
8. Życiorysy wielkich Świętych, które pozostają bezpiecznym świadectwem Prawdy zrealizowanej w historii, 9. Pisma wielkich Świętych, w których Prawda Bożego Objawienia mieni się wieloma szlachetnymi barwami. (Precyzuję: przez wielkich Świętych rozumiem wielkich Pasterzy, Doktorów Kościoła, Apologetów, …
More
Jerzy4711 likes this.