Jazyk

Mária Magdaléna je predobrazom prvotnej a POSLEDNEJ plačúcej, trpiacej a prenasledovanej Cirkvi na …

Mária Magdaléna je predobrazom prvotnej a poslednej plačúcej, trpiacej a prenasledovanej Cirkvi pôsobiacej v radosti a vône Zmŕtvychstaného Spasiteľa vo Svetle ožarujúceho prázdny hrob. Nie je náhoda…
Napísať komentár
janevanj
Sestra Amarilo, úprimne ďakujem, a myslím si že každí milovaní učeník v písme mal inú úlohu. Napríklad učeník ktorí bol známi veľkňazovi mal za úlohu… Viac
amarillo
tlieskam ti Janevanj,este skusis tie turice vysvetlit..zeny nemohli byt v jednej miestnosti s mužmi.pri veceradle a … Viac
37

The room under the Golgotha with the Cross

Miestnosť pod Golgotou s Krížom kde v klenbovom strope sú otvory na zhadzovanie krížov.
Napísať komentár
44

The room under the Golgotha with the Cross

Miestnosť pod Golgotou s Krížom kde v klenbovom strope sú otvory na zhadzovanie krížov.
Napísať komentár

The Galilee Lake and The Dove of Light

Galilejské jazero a Holubica Svetla
Napísať komentár
henta
www.novinky.cz/…/470802-treti-ne… U nás ve Vatikáně tak Také primas Moravy monseňor Graubner, kryl jak se dalo. Po pokání ,mimo BKP ,… Viac
henta
Jen si ještě dovolím poznamenat, že křesťanský sbor církve ve které působil , je pomýlený. Těm tedy "časovaná bomba" v tom knězi, uplně uniká. Viac

The Baptismal Site on The Jordan River

Zopakovanie krstných sľubov Pravoslávnych kresťanov v bielych rúchach v rieke Jordán. Kresťania sú celý oblečení do bielych rúch ako do Krista a do Pravdy pri pamiatke svätého krstu bez ktorého je … Viac
Napísať komentár
amarillo
Večný Otce maj milosrdenstvo s Petrom skalkou a ,,brvnom v oku" u Viac
Peter(skala)
...asi to bol fakenews Viac

Dve olivy v sade v Jeruzaleme v Getsemanskej záhrade vedľa baziliky Agónie - smrteľného zápasu …

Dve olivy v sade v Jeruzaleme v Getsemanskej záhrade vedľa baziliky Agónie - dvaja svedkovia pred 2000 rokmi kde sa Ježiš Kristus rád so svojimi učeníkmi modlil. Oliva v biblickom ponímaní je stromom… Viac
Napísať komentár
Peter(skala)
Keby nosenie klerickeho odevu bol len vymysel ludí, tak samozrejme že klerik by ani nemusel mať vyčitky, ak by nenosil taký odev, ale žiadosť cirkvi,… Viac
janevanj
nenosí ani kleriku ani kolárik. Hanbil som sa za nich, lebo tým pred Izraelitmi zo strachu zapierajú svoju príslušnosť ku Kristovmu kňažstvu. Tiež … Viac

Mŕtve more

Muller - kňaz (Kolín n. R. 1898) : Lebo pohŕdanie svetskou márnosťou, vytrvalosť v pokání, k poslušnosti a k zapieraní seba samého, trpezlivé znášanie všetkých strastí života z lásky k Pánovi … Viac
Napísať komentár
Zedad

Jeruzalem - Bazilika Božieho hrobu

Jeruzalem - Bazilika Božieho hrobu
Napísať komentár
Zedad
Zedad
Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy. Smiluj se nad námi.

obraz Vzkrieseného Ježiša v Jeruzaleme

obraz Vzkrieseného Ježiša v Jeruzaleme
Napísať komentár
henta
oprava vynechané věty: ......svého Syna .Ducha volajícího Abba Otče. Už tedy...... Viac
1 4 343

Betlehem - Pole pastierov

Betlehem - Pole pastierov
Napísať komentár
henta
Moc pěkné! Taková zář s/zhora, nás má halit po každé když otvíráme své srdce před Kristem Pánem....dotek nebe. Viac
11 1 657

Dúha nad Svätou Zemou so záhradami pri Judskej púšti

Dúha nad Svätou Zemou so záhradami pri Judskej púšti
Napísať komentár
Beno
Kdy už přestaneš s tím hloupým lhaním, tlučhubo?
Zedad
Beno, kvalitní čtení patří možná do televize. Modlitba je vztah s Bohem. Škoda, že nechápeš!
1 357

Vody Galilejského jazera kde sa stráca čas ...

Evanjelium podľa Jána kap. 3, ods. 5 : Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho.
Napísať komentár
henta
Tak jest bratře. Průzračná voda, připomíná mi vývar z uzeného ,taky byla tak průzračná, vynikající. Viac
2 2 498

Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma

Evanjelium podľa Lukáša - kapitola 9 : 23-24 : A všetkým povedal: "Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí … Viac
Napísať komentár
alica111
Cirkev musí byť každému nablízku hlavne Božím slovom a Správou o Spasení. Jej hlavnou úlohou má byť hlásať Evanjelium. Lásku, súcit a útechu môže … Viac
Okceinls
Církev chce být každému nablízku s láskou, soucitem a útěchou, které pocházejí od Krista. Tweet papeže Františka z 16. března 2017 Vďaka Ti, Pane … Viac
7 1 538

Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma

Evanjelium podľa Lukáša - kapitola 9 : 23-24 : A všetkým povedal: "Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí … Viac
Napísať komentár
janevanj
Naša výprava sa zastavila pred vstupom do kláštora kde sme videli starších mníchov v čiernych rúchach a pracovali lebo všade okolo nich bolo veľa … Viac
Peter(skala)
...a tí mnisi maju aj knaza? Inač to je super, že su známi ako tí, čo sa postaraju o putujucich, pretože sa ich ludia nemusia bať, ked maju dobru … Viac
471

Eséni a ich zásluhy pri vzniku kresťanstva

Foto je z lokality Kumrán kde sa našlo v blízkosti esénske sídlisko mníchov (na obrázku v hornej jaskyni sa našli po II. sv. vojne esénske zvitky). Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny … Viac
Napísať komentár
4 715

Galilea - krajina mladosti a neznámych utajených rokov Ježiša Krista v ústraní samoty ...

Kniha proroka Izaiáša - kapitola 9 : 1 Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine tieňa smrti, zažiari svetlo. Viac
Napísať komentár
1 317

svätý Ján apoštol a svätý Ján evanjelista

Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej : Život Panny Márie v Efeze. Vytvorenie krížovej cesty (str. 187) : „Často som videla prichádzať do jej domu a odchádzať muža, … Viac
Napísať komentár