Jazyk

Great Moravian princes and Pribina of the first Christian prince only on stamps of the Slovak state

Veľkomoravské kniežatá iba na známkach Slovenského štátu Knieža Pribina prvé kresťanské slovanské knieža so sídlom v Nitre. refresher.sk/34693-Pribina-Z… sk.wikipedia.org/wiki/Pribina Viac
Napísať komentár
janevanj
Za vlády Pribinu sa začína rozkvet významných centier, z ktorých mnohé vo forme hradov a neskôr miest, hrali veľmi dôležitú úlohu v priebehu celého … Viac
snakee
V roce 858 se Rostislav spojil s Karlomanem (Karlmannem), správcem Východní marky (dnes část Rakouska) a synem Ludvíka Němce. Rostislav získal … Viac
Napísať komentár
janevanj
doverujem-a-verim.blogspot.com/…/svata-bernadett… Krásna Pani sa opäť zjavila a prosila vizionárku: "Budeš taká láskavá a budeš sem prichádzať sedem… Viac
janevanj
Vďaka Bohu Hospodinu za všetko v mojom živote hoc aj trpkého s veľkou pokorou a s pokáním.

The abandoned settlement of Black Vah on Liptov in the passage of time ...

Zvonica pri kostole Svätej Trojice a hroby s liatinovými krížmi a na pätách s anjelmi. Kristus svojou smrťou na Kríži vykúpil plynutie odmeraného času mnohým na zemi a aj anjeli tomu svedčia. Viac
Napísať komentár
Caesar
Lesnícky cintorín na Čiernom Váhu V roku 1803 postavil kráľovský komorský úrad v Liptovskom Hrádku v tunajšej lesníckej osade Hošková (teraz Čierny … Viac

All of you come in suffering and I will delight you

Všetci v utrpení príďte a Ja poteším vás. Pohľadnica z Rakúsko Uhorska z roku 1916 od maliara Adolfa Liebschera Viac
Napísať komentár
15

Jesus with Maria and Martha

Ježiš s Máriou a Martou - pohľadnica z Rakúsko Uhorska z roku 1915
Napísať komentár
11

Jesus with Maria and Martha

Ježiš s Máriou a Martou - pohľadnica z Rakúsko Uhorska z roku 1915
Napísať komentár

Slovenský štát - deťom z roku 1944

Slovenský štát - deťom z roku 1944
Napísať komentár
apredsasatoci
@alica111 ale vie co je Sviatost oltarna. som svedkom. uz sa aj ty zmier so skutocnostou.
alica111
henta pred 1 hodinou skutek-utek :-) Henti ty si zase dobre mimo, ako vždy! Tie transportéry predsa nepadli na Slovensko z neba, ale prešli PREDSA … Viac

Vznik I. Slovenského štátu so znakom dvojKríža

Oslavy v Nitre 14.3.1939 založenia Slovenského štátu a známky kňaza Andreja Hlinku
Napísať komentár
snakee
miňocraft
Ten znak vznikol v Uhorsku,nie vo Veľkej Morave.Preto zahŕňa tri pohoria v Uhorskom kráľovstve.Ale je to iba jedna z hypotéz,zozaciatku bol používaný… Viac

Kaplnka sedembolestnej Panny Márie v Novej Bošácej

Kaplnka sedembolestnej Panny Márie v Novej Bošácej
Napísať komentár
janevanj
Áno sestra tu všetku bolesť, surovosť života a nepochopenie okolia odovzdávam v tejto kaplnke do rúk Panny Márie.

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie v Novej Bošácej

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie v Novej Bošácej kde plačúca Panna Mária drží v rukách Ukrižovaného Krista s tečúcou Krvou v ranách.
Napísať komentár
menhir
Raději se směju tvým povedeným, šťastníku z 10. května bez velkých gest, když kopíruješ moudra od Gábiny.
Hoki
Ach ty nešťastníku "menhire"... Jednou se zasměješ sám sobě za nepovedené komedie a to bude konečně tvůj skutečný den.
3 97

The inscription on the Galilee Lake Mt. 5 : 10 Blessed are the persecuted for righteousness, for …

Nápis na Galilejskom jazere Mt 5:10 Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo Beati qui persecutionem patiuntur propter justitiam: quoniam ipsorum est regnum caelo… Viac
Napísať komentár

The holy site of the "Džebel Qarantal" - Forty Days Mountain and the orthodox Monastery

V Jerichu bola v 10. storočí pred n. l. za kráľa Achaba škola prorokov, ktorú viedol Eliáš. Zakladateľ prorockej školy po skončení svojej misie vystúpil na "ohňovom voze" na nebesia. V blízkosti Jeri… Viac
Napísať komentár
janevanj
@snakee : Zberám pohľadnice z bývalého Rakúska - Uhorska a osobitne z Viedne, a všetky pohľadnice doručené na územie terajšej ČR sú v českom jazyku … Viac
miňocraft
Daniel Krman ale aj iní evanjelickí duchovní sú zapísaní do dejín slovenského národa zlatými písmenami,pretože veľmi pozdvihli slovenský národ na … Viac

The ortodox monastery of holy Catherine on Sinai in Egypt

Ortodoxný kláštor svätej Kataríny v Egypte Kláštor svätej Kataríny je najstarší obývaný kláštor na svete. Jeho korene siahajú do 4. storočia po Kristovi a nesie meno po veľmi krásnej a vzdelanej … Viac
Napísať komentár
henta
Někde jsem četla,což nasvědčuje tomu, že temné síly v řkc už tentkrát pilně pracovali. Tento klášter je tajemným svědkem toho proč ho muslimská … Viac

Kde je poklad tvoj, tam je i srdce tvoje v tele, ako aj po odložení tela

Jiljí Můller, kněz, Kolín n. R. 1898 : Poutnická hůl řím. kat. křesťana Bývám tu, kde myšlení mé jest, myšlení pak mé tam bývá, kde to jest, co miluji. Kde jest poklad tvůj, tam jest i srdce tvé. …
Napísať komentár
henta
Blahoslavený však člověk, který pro Tebe Pane, všemu stvoření výhost dává, který sobě násilí činí, a žádosti tělesné duchem vroucím křižuje, aby … Viac
janevanj
Srdce Márie, od všetkého poškvrny hriechu vždy čistė. Srdce Márie, na všetkých bolestiach svojho Syna účastnė. Srdce Márie, ktoré sa Srdcu Ježišovmu … Viac

Mária Magdaléna je predobrazom prvotnej a POSLEDNEJ plačúcej, trpiacej a prenasledovanej Cirkvi na …

Mária Magdaléna je predobrazom prvotnej a poslednej plačúcej, trpiacej a prenasledovanej Cirkvi pôsobiacej v radosti a vône Zmŕtvychstaného Spasiteľa vo Svetle ožarujúceho prázdny hrob. Nie je náhoda…
Napísať komentár
janevanj
Sestra Amarilo, úprimne ďakujem, a myslím si že každí milovaní učeník v písme mal inú úlohu. Napríklad učeník ktorí bol známi veľkňazovi mal za úlohu… Viac
amarillo
tlieskam ti Janevanj,este skusis tie turice vysvetlit..zeny nemohli byt v jednej miestnosti s mužmi.pri veceradle a … Viac