Jazyk

Kaplnka sedembolestnej Panny Márie v Novej Bošácej

Kaplnka sedembolestnej Panny Márie v Novej Bošácej
Napísať komentár
janevanj
Áno sestra tu všetku bolesť, surovosť života a nepochopenie okolia odovzdávam v tejto kaplnke do rúk Panny Márie.
henta
Tak konečněvidím jak vypadá tvoje oblíbená kaplička v NOvej Bošácej. Viac

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie v Novej Bošácej

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie v Novej Bošácej kde plačúca Panna Mária drží v rukách Ukrižovaného Krista s tečúcou Krvou v ranách.
Napísať komentár
janevanj
@Hoki, až budete prsty vkládat na klávesnici s písmeny a psát komentáře vzpomeňte si, že každý prst je symbolem modlitby za někoho Viera bez súcitu… Viac
Hoki
Více než pět let, ale od Gábiny je komentář stále aktuální... až nadčasový. --------------------- Gábi 12. čvn 2013 Děkuji, že se vám líbí tento vkla… Viac
3 89

The inscription on the Galilee Lake Mt. 5 : 10 Blessed are the persecuted for righteousness, for …

Nápis na Galilejskom jazere Mt 5:10 Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo Beati qui persecutionem patiuntur propter justitiam: quoniam ipsorum est regnum caelo… Viac
Napísať komentár

The holy site of the "Džebel Qarantal" - Forty Days Mountain and the orthodox Monastery

V Jerichu bola v 10. storočí pred n. l. za kráľa Achaba škola prorokov, ktorú viedol Eliáš. Zakladateľ prorockej školy po skončení svojej misie vystúpil na "ohňovom voze" na nebesia. V blízkosti Jeri… Viac
Napísať komentár
janevanj
@snakee : Zberám pohľadnice z bývalého Rakúska - Uhorska a osobitne z Viedne, a všetky pohľadnice doručené na územie terajšej ČR sú v českom jazyku … Viac
miňocraft
Daniel Krman ale aj iní evanjelickí duchovní sú zapísaní do dejín slovenského národa zlatými písmenami,pretože veľmi pozdvihli slovenský národ na … Viac

The ortodox monastery of holy Catherine on Sinai in Egypt

Ortodoxný kláštor svätej Kataríny v Egypte Kláštor svätej Kataríny je najstarší obývaný kláštor na svete. Jeho korene siahajú do 4. storočia po Kristovi a nesie meno po veľmi krásnej a vzdelanej … Viac
Napísať komentár
henta
Někde jsem četla,což nasvědčuje tomu, že temné síly v řkc už tentkrát pilně pracovali. Tento klášter je tajemným svědkem toho proč ho muslimská … Viac

Kde je poklad tvoj, tam je i srdce tvoje v tele, ako aj po odložení tela

Jiljí Můller, kněz, Kolín n. R. 1898 : Poutnická hůl řím. kat. křesťana Bývám tu, kde myšlení mé jest, myšlení pak mé tam bývá, kde to jest, co miluji. Kde jest poklad tvůj, tam jest i srdce tvé. …
Napísať komentár
henta
Blahoslavený však člověk, který pro Tebe Pane, všemu stvoření výhost dává, který sobě násilí činí, a žádosti tělesné duchem vroucím křižuje, aby … Viac
janevanj
Srdce Márie, od všetkého poškvrny hriechu vždy čistė. Srdce Márie, na všetkých bolestiach svojho Syna účastnė. Srdce Márie, ktoré sa Srdcu Ježišovmu … Viac

Mária Magdaléna je predobrazom prvotnej a POSLEDNEJ plačúcej, trpiacej a prenasledovanej Cirkvi na …

Mária Magdaléna je predobrazom prvotnej a poslednej plačúcej, trpiacej a prenasledovanej Cirkvi pôsobiacej v radosti a vône Zmŕtvychstaného Spasiteľa vo Svetle ožarujúceho prázdny hrob. Nie je náhoda…
Napísať komentár
janevanj
Sestra Amarilo, úprimne ďakujem, a myslím si že každí milovaní učeník v písme mal inú úlohu. Napríklad učeník ktorí bol známi veľkňazovi mal za úlohu… Viac
amarillo
tlieskam ti Janevanj,este skusis tie turice vysvetlit..zeny nemohli byt v jednej miestnosti s mužmi.pri veceradle a … Viac
1 55

The room under the Golgotha with the Cross

Miestnosť pod Golgotou s Krížom kde v klenbovom strope sú otvory na zhadzovanie krížov.
Napísať komentár

The Galilee Lake and The Dove of Light

Galilejské jazero a Holubica Svetla
Napísať komentár
henta
www.novinky.cz/…/470802-treti-ne… U nás ve Vatikáně tak Také primas Moravy monseňor Graubner, kryl jak se dalo. Po pokání ,mimo BKP ,… Viac
henta
Jen si ještě dovolím poznamenat, že křesťanský sbor církve ve které působil , je pomýlený. Těm tedy "časovaná bomba" v tom knězi, uplně uniká. Viac

The Baptismal Site on The Jordan River

Zopakovanie krstných sľubov Pravoslávnych kresťanov v bielych rúchach v rieke Jordán. Kresťania sú celý oblečení do bielych rúch ako do Krista a do Pravdy pri pamiatke svätého krstu bez ktorého je … Viac
Napísať komentár
amarillo
Večný Otce maj milosrdenstvo s Petrom skalkou a ,,brvnom v oku" u Viac
Peter(skala)
...asi to bol fakenews Viac

Dve olivy v sade v Jeruzaleme v Getsemanskej záhrade vedľa baziliky Agónie - smrteľného zápasu …

Dve olivy v sade v Jeruzaleme v Getsemanskej záhrade vedľa baziliky Agónie - dvaja svedkovia pred 2000 rokmi kde sa Ježiš Kristus rád so svojimi učeníkmi modlil. Oliva v biblickom ponímaní je stromom… Viac
Napísať komentár
Peter(skala)
Keby nosenie klerickeho odevu bol len vymysel ludí, tak samozrejme že klerik by ani nemusel mať vyčitky, ak by nenosil taký odev, ale žiadosť cirkvi,… Viac
janevanj
nenosí ani kleriku ani kolárik. Hanbil som sa za nich, lebo tým pred Izraelitmi zo strachu zapierajú svoju príslušnosť ku Kristovmu kňažstvu. Tiež … Viac

Mŕtve more

Muller - kňaz (Kolín n. R. 1898) : Lebo pohŕdanie svetskou márnosťou, vytrvalosť v pokání, k poslušnosti a k zapieraní seba samého, trpezlivé znášanie všetkých strastí života z lásky k Pánovi … Viac
Napísať komentár
Zedad

Jeruzalem - Bazilika Božieho hrobu

Jeruzalem - Bazilika Božieho hrobu
Napísať komentár
Zedad
Zedad
Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy. Smiluj se nad námi.

obraz Vzkrieseného Ježiša v Jeruzaleme

obraz Vzkrieseného Ježiša v Jeruzaleme
Napísať komentár
henta
oprava vynechané věty: ......svého Syna .Ducha volajícího Abba Otče. Už tedy...... Viac