jarek280
jarek280
361
Pielgrzymka. PielgrzymkaMore
Pielgrzymka.
Pielgrzymka
One page
jarek280
5.7K
MEDJUGORIE - OSTATNIE WEZWANIE NASZEJ MATKI (Z UDZIAŁEM S. EMMANUEL. MEDJUGORIE - OSTATNIE WEZWANIE NASZEJ MATKI (Z UDZIAŁEM S. EMMANUELMore
MEDJUGORIE - OSTATNIE WEZWANIE NASZEJ MATKI (Z UDZIAŁEM S. EMMANUEL.
MEDJUGORIE - OSTATNIE WEZWANIE NASZEJ MATKI (Z UDZIAŁEM S. EMMANUEL
28:47
jarek280
42.5K
AnTeomo
"Drogie dzieci, wzywam was do jedności w duchu z moim Synem. Wzywam was, abyście przez modlitwę i przez mszę świętą, kiedy mój Syn w szczególny sposób …More
"Drogie dzieci, wzywam was do jedności w duchu z moim Synem. Wzywam was, abyście przez modlitwę i przez mszę świętą, kiedy mój Syn w szczególny sposób jednoczy się z wami, starali się być jak On: abyście jak On zawsze byli gotowi pełnić wolę Bożą, nie żądając by spełniła się wasza. Albowiem, dzieci moje, jesteście – istniejecie z woli Bożej, a bez Bożej woli niczym jesteście. Ja, jako Matka żądam od was, abyście swoim życiem mówili o chwale Bożej, gdyż w ten sposób z Jego woli, wy również sami chwałą się okryjecie. Bądźcie wobec wszystkich pokorni i okazujcie miłość bliźniemu. Przez pokorę i miłość mój Syn zbawił was i otworzył wam drogę do Ojca Niebieskiego. Proszę was, abyście otwierali drogę do Ojca Niebieskiego tym, którzy Go jeszcze nie poznali i nie otworzyli serca na Jego miłość. Swoim życiem otwierajcie drogę tym, którzy wciąż błąkają się w poszukiwaniu prawdy. Dzieci moje, bądźcie moimi apostołami, którzy nie żyli na próżno. Nie zapominajcie, że staniecie przed Ojcem Niebieskim …More
AnTeomo
25 marca "Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was, abyście wzięli w ręce krzyż mego umiłowanego Syna Jezusa i abyście rozważali Jego mękę i śmierć …More
25 marca
"Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was, abyście wzięli w ręce krzyż mego umiłowanego Syna Jezusa i abyście rozważali Jego mękę i śmierć. Niech wasze cierpienia będą zjednoczone z Jego cierpieniem i miłość zwycięży, bo On, który jest miłością sam siebie wydał z miłości, aby zbawić każdego z was. Módlcie się, módlcie się, módlcie się dopóki miłość i pokój nie zapanują w waszych sercach. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."
2 more comments
jarek280
2.4K
jarek280
2.2K
jarek280
2.2K
jarek280
2.1K
jarek280
2.1K
jarek280
2K
jarek280
2.2K
jarek280
2.2K
jarek280
2K
jarek280
12.3K
renka
Milujem MEDJUGORRJE 🙏 👏
jarek280
1.8K
jarek280
4.3K
49:51
jarek280
114.3K
MIEJSCA WYBRANE PRZEZ MARYJĘ - LA SALETTE, www.medjugorje.com.plMore
MIEJSCA WYBRANE PRZEZ MARYJĘ - LA SALETTE,
www.medjugorje.com.pl
31:47
EWAM.
Piekny film.
jarek280
7K
MEDJUGORIE - A MESSAGE OF PEACE FOR YOU - MEDJUGORIE - ORĘDZIE POKOJU SKIEROWANE DO CIEBIE (PL) … www.medjugorje.com.plMore
MEDJUGORIE - A MESSAGE OF PEACE FOR YOU - MEDJUGORIE - ORĘDZIE POKOJU SKIEROWANE DO CIEBIE (PL) …
www.medjugorje.com.pl
29:38
jarek280
3.8K
Maryjne Objawienia w Państwie Islamskim. www.medjugorje.com.plMore
Maryjne Objawienia w Państwie Islamskim.
www.medjugorje.com.pl
58:13
jarek280
17.1K
KIBEHO (OBJAWIENIE MARYI MATKI SŁOWA W RWANDZIE) (PL) www.medjugorje.com.plMore
KIBEHO (OBJAWIENIE MARYI MATKI SŁOWA W RWANDZIE) (PL)
www.medjugorje.com.pl
49:24
jarek280
4.1K
Garabandal - Objawienie Maryjne. www.medjugorje.com.plMore
Garabandal - Objawienie Maryjne.
www.medjugorje.com.pl
01:00:30