jozef1807
jozef1807
6985

O kąkolu heretyckim i diabelskiej wolności religijnej

O kąkolu heretyckim i diabelskiej wolności religijnej Ks. Piotr Skarga SI Summariusz: Czwarty znak kąkolu heretyckiego: podobieństwo do pszenice. Naprawują Kościół heretycy jako obraz przykurzony. …
AnnaN.
To dorzucę propozycję od siebie; drugim patronem ekumenizmu mógłby zostać jeden z największych świętych, Wielki syn narodu polskiego - święty …More
To dorzucę propozycję od siebie; drugim patronem ekumenizmu mógłby zostać jeden z największych świętych, Wielki syn narodu polskiego - święty Andrzej Bobola...
jozef1807
Ponoć rusza proces kanonizacyjny ks. Piotra Skargi. Czytając to kazanie mam taką propozycję, by ten Sługa Boży został patronem ekumenizmu.
4 more comments
jozef1807
141.1K

Przez posłuszeństwo ku apostazji

Zawsze Wierni nr 30 (1999) forum.piusx.org.pl/index.php Hirpinus Przez posłuszeństwo ku apostazji Poniżej zamieszczamy artykuł pochodzący z włoskiego czasopisma katolickiego Courrier de Rome (lipie…
jozef1807
tahamata — 2013-01-15 21:39:51: Tak... ja też zmuszam się by wierzyć w to, że nie została przekroczona. Lepiej w tym wypadku zaufaj faktom a nie …More
tahamata — 2013-01-15 21:39:51:
Tak... ja też zmuszam się by wierzyć w to, że nie została przekroczona.
Lepiej w tym wypadku zaufaj faktom a nie pobożnym życzeniom
jozef1807
fr_parvus — 2013-01-15 21:36:52: Powiem tak: nie została przekroczona ta granica w nauczaniu Papieży posoborowych, poza którą znajduje się błąd, …More
fr_parvus — 2013-01-15 21:36:52:
Powiem tak: nie została przekroczona ta granica w nauczaniu Papieży posoborowych, poza którą znajduje się błąd, któremu należałoby się sprzeciwić
Ekumenizm, kolegializm, NOM czyli nowa Msza, nowe doktryny, nowe dogmaty jak ten gloszacy powszechność zbawienia, wolność religijna, nowy Katechizm, nowa ekumeniczna wiara. Tym błędom należy się sprzeciwić.
12 more comments
jozef1807
6677

Dlaczego pracujemy w Polsce? Bo jesteśmy najbardziej nowocześni ze wszystkich

Zawsze wierni nr 1/2013 (164) ks. Jan Jenkins FSSPX Dlaczego pracujemy w Polsce? Bo jesteśmy najbardziej nowocześni ze wszystkich Każdego roku Kościół święty przeżywa rocznicę Narodzin naszego Zbawi…
jozef1807
Psy szczekają a karawana jedzie dalej, tak ja jutro pojadę na Mszę Trydencką do Przeoratu Bractwa PX. Kto katolik, niech robi tak samo.More
Psy szczekają a karawana jedzie dalej, tak ja jutro pojadę na Mszę Trydencką do Przeoratu Bractwa PX.
Kto katolik, niech robi tak samo.
jozef1807
(ks J. Jenkins)W jaki sposób stawi temu opór? Nie jest to trudne — wystarczy czynić to, co Kościół czynił przez stulecia, podobnie jak czynili nasi …More
(ks J. Jenkins)W jaki sposób stawi temu opór? Nie jest to trudne — wystarczy czynić to, co Kościół czynił przez stulecia, podobnie jak czynili nasi pradziadkowie — nic więcej i nic mniej. Wrogowie mają po swojej stronie liczebną przewagę, ale zwyciężyć nie mogą. Kościół św. będzie trwał o tyle, o ile my będziemy wierni Tradycji.
4 more comments
jozef1807
1709

Każdemu inna

Każdemu inna… ewapolak-palkiewicz.pl/kazdemu-inna Posted on 18.12.2012 by Ewa Polak-Pałkiewicz in Wykłady „Goście jadą”. Przed dworem w Lipnikach na Podlasiu (zdjęcie z archiwum rodzinnego Elżbi…
Nemo potest duobus dominis servire !
-Gospodarz polskiego dworu, tak jak Mickiewiczowski Sędzia, nigdy nie będzie dozwalał, by przy stole chybiono względu Dla wieku, urodzenia, rozumu, …More
-Gospodarz polskiego dworu, tak jak Mickiewiczowski Sędzia, nigdy nie będzie dozwalał, by przy stole chybiono względu Dla wieku, urodzenia, rozumu, urzędu.
Tym ładem domy i narody słyną.
Z jego upadkiem domy i narody giną.
Dlatego nigdy nie pozwoli, by do domu wtargnął ktoś obcy, ktoś, kto nie tyle zawali błotem lśniące posadzki, ile zabrudzi moralnym nieładem, w jakim żyje i jakim emanuje, niewinność dzieci, zniszczy ciszę domu natrętnym hałasem, naruszy chrześcijańskie zasady życia przestrzegane od wieków.-
jozef1807
2682

SW II i odrzucenie społecznego panowania Naszego Pana

SW II i odrzucenie społecznego panowania Naszego Pana www.tedeum.pl/tytul/11,Kazania Sobór Watykański II i odrzucenie społecznego panowania Naszego Pana - krótki fragment z kazania arcybiskupa M. …
Anja39
👍
jozef1807
(abp Lefebvre)Chcemy panowania Naszego Pana Jezusa Chrystusa i wyznajemy naszą wiarę, kiedy mówimy, że Nasz Pan Jezus Chrystus jest Bogiem. Dlatego …More
(abp Lefebvre)Chcemy panowania Naszego Pana Jezusa Chrystusa i wyznajemy naszą wiarę, kiedy mówimy, że Nasz Pan Jezus Chrystus jest Bogiem. Dlatego chcemy także Mszy świętej świętego Piusa V! Ponieważ ta Msza święta jest zapowiedzią Królestwa Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nowa Msza jest rodzajem Mszy mieszanej, która nie jest już hierarchiczna, która jest demokratyczna, podczas której zgromadzony lud odgrywa większą rolę niż kapłan, i która wskutek tego nie jest już prawdziwą Mszą, zwiastującą Królestwo Naszego Pana Jezusa Chrystusa. W jaki sposób Nasz Pan Jezus Chrystus stał się królem? Stworzył On swoje królestwo przez Krzyż. Regnavit a ligno Deus.Jezus Chrystus ugruntował swoje panowanie przez drzewo Krzyża, ponieważ przez Swój Krzyż zwyciężył grzech, zwyciężył szatana, zwyciężył śmierć. Są to trzy wspaniałe zwycięstwa Naszego Pana Jezusa Chrystusa!
jozef1807
31.1K

Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa – nauczanie Magisterium Kościoła i błędne …

jozef1807
Pius XII, Encyklika Haurietis aquas o kulcie Najświętszego Serca Jezusowego, Rzym 1956, rozdz. III, 7: „7. KULT SERCA JEZUSOWEGO JEST KULTEM BOSK…More
Pius XII, Encyklika Haurietis aquas o kulcie Najświętszego Serca Jezusowego, Rzym 1956, rozdz. III, 7:
„7. KULT SERCA JEZUSOWEGO JEST KULTEM BOSKIEJ OSOBY SŁOWA WCIELONEGO
Serce naszego Odkupiciela jest zatem obrazem Boskiej Osoby Słowa i Jego podwójnej natury – boskiej i ludzkiej. Z tego tytułu należy w Nim widzieć nie tylko symbol, ale jakby streszczenie całej tajemnicy naszego okupienia. Kiedy wielbimy Najświętsze Serce Jezusa, to w nim i przez nie czcimy zarówno niestworzoną miłość Słowa Bożego, jak i Jego miłość ludzką, wraz ze wszystkimi uczuciami i cnotami. Jedna i druga bowiem miłość skłoniła naszego Zbawiciela do ofiarowania się za nas i za cały Kościół, swoją Oblubienice, jak mówi Apostoł: «Chrystus umiłował Kościół i wydał samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby samemu stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś takiego, lecz aby był święty i nieskalany» (Ef 5, 25-27).
Potrój…
More
jozef1807
Leon XIII, Encyklika Annum sacrum o poświęceniu się ludzi Najświętszemu Sercu Jezusowemu, Rzym 1899, 2. „Serce Boże jest symbolem i żywym obrazem …More
Leon XIII, Encyklika Annum sacrum o poświęceniu się ludzi Najświętszemu Sercu Jezusowemu, Rzym 1899, 2.
„Serce Boże jest symbolem i żywym obrazem nieskończonej miłości Jezusa Chrystusa, która nas pobudza do odwzajemniania się również miłością. Dlatego jest rzeczą najzupełniej odpowiednią poświęcenie się temu Najświętszemu Sercu. Poświęcenie zaś takie nie jest niczym innym, jak oddaniem się Jezusowi Chrystusowi, ponieważ wszelki objaw czci, hołdu i miłości względem Bożego Serca odnosi się w rzeczywistości do osoby samego Chrystusa”.
One more comment
jozef1807
211.1K

„Świecznik” czy „Menora”?

„Świecznik” czy „Menora”? Posted by Marucha w dniu 2013-01-05 (sobota) Scena, jaką opiszę to wprost wymarzony temat na film Stanisława Barei. Ach gdyby śp. Pan Stanisław żył. Miejsce akcji – gmach …
Nemo potest duobus dominis servire !
-Oficjalnie ustanowiono w Polsce nagrodę za walkę z Krzyżem i Kościołem, a jej nazwa zamiast „Kryształowy Świecznik” powinna brzmieć raczej „Kryszta…More
-Oficjalnie ustanowiono w Polsce nagrodę za walkę z Krzyżem i Kościołem, a jej nazwa zamiast „Kryształowy Świecznik” powinna brzmieć raczej „Kryształowa Menora”.-
jozef1807
daniel.k — 2013-01-13 20:35:51: Czy ty nigdy nie zrozumiesz, że osądem każdego człowieka zajmie się Bóg w odpowiednim czasie? Zlo nalezy demaskować,…More
daniel.k — 2013-01-13 20:35:51:
Czy ty nigdy nie zrozumiesz, że osądem każdego człowieka zajmie się Bóg w odpowiednim czasie?

Zlo nalezy demaskować,a Ty jesteś po prostu pamiętliwym hipokrytą, bo mnie osądzasz i przypominasz dawne wypowiedzi z których się spowiadałem, więc nie stosujesz się do tego co ponoć wyznajesz.
Ja stosuję sie do tej zasady.
Każdą rzecz zowię, jaką jest: figę figą, motykę motyką, a heretyka heretykiem.
(Kard. Stanisław Hozjusz).
19 more comments
jozef1807
162.9K
Ofiara Auschwitz mówi prawdę o Auschwitz. www.youtube.com/watchMore
Ofiara Auschwitz mówi prawdę o Auschwitz.
www.youtube.com/watch
04:37
Acheron shares this
Artykuły. artykułyMore
Artykuły.
artykuły
mkatana
Józef1807 Podaję źródło moich informacji:Antypolonizm zdzieranie masek-J.R. Nowak.More
Józef1807
Podaję źródło moich informacji:Antypolonizm zdzieranie masek-J.R. Nowak.
5 more comments
jozef1807
2836

Przesłanie na rok 2013

Przesłanie na rok 2013 marucha.wordpress.com/…/przeslanie-na-r… Posted by Marucha w dniu 2013-01-03 (czwartek) Panowie! Życząc Wam z okazji nowego roku Polski wolnej, sprawiedliwej i monarchicznej…
Nemo potest duobus dominis servire !
-Sprowadzili owi przebierańcy Kościół Boży do roli gracza przy demokratycznym stoliku brydżowym, zrzekli się władzy sądzenia, serwując ludzkości …More
-Sprowadzili owi przebierańcy Kościół Boży do roli gracza przy demokratycznym stoliku brydżowym, zrzekli się władzy sądzenia, serwując ludzkości jako prawowierną naukę potępiane przez świętych ojców, a podstarzałe cokolwiek nowinki.
Jeżeli na czymś nowość czasów obecnych polega, to na odrzuceniu przez całe narody prawdziwej wiary, która je z niebytu wyciągnęła, wykształciła i uczyniła krzepkimi.
Jest to zjawisko demoniczne, bez precedensu w dziejach — i niech nas nie zwiodą socjologiczne czy psychologiczne opisy zjawiska. Zdarzały się, owszem, zbiorowe konwersje, ale zbiorowej konwersji ku ateizmowi praktycznemu do naszych czasów nie było.-
jozef1807
Panowie! Życząc Wam z okazji nowego roku Polski wolnej, sprawiedliwej i monarchicznej — jeszcze za naszego, doczesnego żywota — nie mogę oprzeć się …More
Panowie! Życząc Wam z okazji nowego roku Polski wolnej, sprawiedliwej i monarchicznej — jeszcze za naszego, doczesnego żywota — nie mogę oprzeć się refleksji, że dzieła owego nie dokonamy, jeśli pierwej nieodbijemy Kościoła Bożego z rąk złośliwej sekty modernistycznej, okupującej katolickie niegdyś stolice biskupie, seminaria i zakony.
Oto sól straciła swój smak, oto wilcy w owczych skórach wołają: pokój, pokój. Humanistyczne brednie okraszone synkretycznym sosem podaje się owieczkom do spożycia od lat niemal pięćdziesięciu i w tym upatruję przyczyn słabnięcia sił duchowych naszego narodu. [A najważniejsza w zyciu jest "mniłość" - admin]
jozef1807
571.1K

Świętowanie błędu w "Roku Wiary"

Świętowanie błędu w "Roku Wiary" KS. KEVIN VAILLANCOURT Ryzykując splagiatowanie wypowiedzi prezydenta Roosevelta po zbombardowaniu Pearl Harbor w 1941 roku, muszę stwierdzić, że był taki straszny…
,,Stefanek,,
jozef1807 — 2013-01-03 11:05:57: ,Stefanek,, — 2013-01-03 10:40:21: ...uważam że to Twoje błędne spostrzeżenie ,którego absolutnie nie podzielam. po …More
jozef1807 — 2013-01-03 11:05:57:
,Stefanek,, — 2013-01-03 10:40:21:
...uważam że to Twoje błędne spostrzeżenie ,którego absolutnie nie podzielam.
po co pisał do mnie że;

Primo — 2013-01-02 22:16:36:
"Wiara bez uczynków jest martwa" ?
Sugeruje on, jakobym wiarę pełnił bezuczynkowo.
Wiara jest na pierwszym miescu i nie jest nią coś, co się wierze sprzeciwia, czyli jakikolwiek błąd co do niej.
=================================== ...jeśli dobrze wiemy -na pierwszym miejscu przed wiarą jest miłość. Primo nie sugerował Ci że :"jakobyś wiarę pełnił bezuczynkowo "lecz że wiara i uczynki się muszą uzupełniać ,aby stać sie doskonałym.
jozef1807
Primo — 2013-01-02 22:52:25: Św. Paweł pisał : "I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie …More
Primo — 2013-01-02 22:52:25:
Św. Paweł pisał :
"I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał."

A najważniejsza w zyciu jest "mniłość"(gajowy Marucha)
55 more comments
jozef1807
4825

Działa już tajemnica bezbożności

Działa już tajemnica bezbożności marucha.wordpress.com/…/dziala-juz-taje… Posted by Marucha w dniu 2013-01-02 (środa) Nie opuszcza nas groza, która musi przejmować osłupiającym zdumieniem każde …
Nemo potest duobus dominis servire !
Zainfekowanie sacrum -Tym, co najbardziej uderza w metodzie stosowanej przez tych, którzy wzbudzają klimat nienawiści i pogardy wobec religii, …More
Zainfekowanie sacrum
-Tym, co najbardziej uderza w metodzie stosowanej przez tych, którzy wzbudzają klimat nienawiści i pogardy wobec religii, Kościoła, duchownych i wprost Boga samego, jest niespotykane dotąd natężenie wulgaryzmu, chamstwa, obsceniczności i trywialności.
Nawet komuniści, i to w szczytowym okresie prześladowań (przynajmniej w Polsce), w zasadzie nie posuwali się do tego; ich wojna z Kościołem toczyła się, by tak rzec, na wyższym diapazonie, a poza tym wielu z nich zachowywało niejako atawistycznie pewien zabobonny lęk wobec sfery sacrum.-
alanowa
na facebooku umieszczany jest link informatorcodzienny.wordpress.com/…/..u letnich katolików to budzi trwogę i zwatpienie ...Nie wiem jak to zablok…More
na facebooku umieszczany jest link informatorcodzienny.wordpress.com/…/..u letnich katolików to budzi trwogę i zwatpienie ...Nie wiem jak to zablokować
2 more comments
jozef1807
9875

"wierny ten" obraża pamięć Jana Pawla II i jego współpracowników

"wierny ten" obraża pamięć Jana Pawla II i jego współpracowników breviarium.blogspot.com Motto: Cieszę się, że podjąłeś się tej inicjatywy, gdyż "wierny ten" obraża pamięć Jana Pawła II i jego …
Anja39
Nie ma piękna, jeśli w nim leży krzywda człowieka. Nie ma prawdy, która tę krzywdę pomija. Nie ma dobra, które na nią pozwala... Jakże szybko ów …More
Nie ma piękna, jeśli w nim leży krzywda człowieka. Nie ma prawdy, która tę krzywdę pomija. Nie ma dobra, które na nią pozwala...
Jakże szybko ów kamień z ziemi podnosimy by nim w bliźnich mierzyć.Jaka to prawda , która zniesławia i szkaluje? A ja wam mówię, kiedyś nadejdzie taki dzień, ze te wszystkie kamienie,które z takim impetem dziś są w bliźniego rzucane -własnoręcznie , na kolanach i z płaczem bedziemy zbierać.Tyle,że juz będzie za póżno.
jozef1807
“obraza pamięci Jana Pawła II” to grzech, który nie podlega rozgrzeszeniu? Gorszy niż lekceważenie Dziesięciu Przykazań, Ewangelii i Tradycji? Niech …More
“obraza pamięci Jana Pawła II” to grzech, który nie podlega rozgrzeszeniu? Gorszy niż lekceważenie Dziesięciu Przykazań, Ewangelii i Tradycji?
Niech Pan spyta byle katolo-pitekantropusa z Neokościoła, jak Pan mi nie wierzy.
(gajowy Marucha)''marucha.wordpress.com/2013/01/03/krytyka-kosciola
7 more comments
jozef1807
1305.9K
To już było. www.youtube.com/watchMore
To już było.
www.youtube.com/watch
02:08
jozef1807
Jedna z wypowiedzi na forum Krzyż bardzo pasujaca do tego wątku. krzyz.nazwa.pl/…/topic,7288.0.ht… Mysle, ze jest to zawsze trudne pytanie: jak bedzi…More
Jedna z wypowiedzi na forum Krzyż bardzo pasujaca do tego wątku.
krzyz.nazwa.pl/…/topic,7288.0.ht…
Mysle, ze jest to zawsze trudne pytanie: jak bedzie za iles tam lat? Pewnych zmian kulturowych nie zatrzymamy, szczegolnie jesli wiara dla wielu jest tylko przywiazaniem do tradycji. Ciekawe jest natomiast, ze coraz czesciej spotykam sie z opiniami mlodych ksiezy w Polsce, ktorzy sami zauwazaja, ze cos jest nie tak: mniej ludzi w kosciele, mniejsza ofiarnosc (nie wiedzialem, czy to napisac, ale to jest dla wielu naprawde BARDZO wymierny element ), chore wewnetrzne relacje w koscielnych srodowiskach, dazenie do kariery za kazda cene a do tego dochodzi bezsilnosc tych wlasnie mlodych ksiezy, ze nie sa w stanie nic zrobic, bo ci, ktorzy by mogli cos zrobic, maja sie dobrze i bledy widza tylko na zewnatrz. W ciagu dwoch dni rozmawialem o opiniach swoich kolegow inaczej patrzacych na wiele spraw, ale w tym sie zgadzali - moze sa to tylko jakies "jaskolki" uswiadomienia a moze faktycznie juz …More
,,Stefanek,,
aaa — 2012-12-31 13:15:44: Stefanek Wcześniej już pisałem że ja mam swoich kaznodziei(autorytety )... ............................. No to pochwal …More
aaa — 2012-12-31 13:15:44: Stefanek
Wcześniej już pisałem że ja mam swoich kaznodziei(autorytety )...
.............................
No to pochwal się nimi.
===================================
...jednego już wymieniłe.Słucham miedzy innymi ks. Małkowskiego ks .Jacka Bałembę,ks.Kneblewskiego,
bp.Pęzioła
.....
128 more comments
jozef1807
11.4K

POSTY OBOWIĄZUJĄCE Ks. Franciszek Bączkowicz CM

POSTY OBOWIĄZUJĄCE Ks. Franciszek Bączkowicz CM I. Pojęcie i podział. Rozróżniamy post naturalny (ieiunium naturale), polegający na zupełnym wstrzymaniu się od jedzenia i picia, oraz kościelny…
jozef1807
Tradycyjnym katolikom przypominam, że jutro mamy Środę Suchych Dni Grudniowych. Dwa bezmięsne lekie posilki i jeden do syta. To chyba niewielkie wyrz…More
Tradycyjnym katolikom przypominam, że jutro mamy Środę Suchych Dni Grudniowych. Dwa bezmięsne lekie posilki i jeden do syta.
To chyba niewielkie wyrzeczenie?
jozef1807
61.4K

Przemówienie końcowe papieża Pawła VI podczas sesji plenarnej Soboru Watykańskiego II 7 …

Przemówienie końcowe papieża Pawła VI podczas sesji plenarnej Soboru Watykańskiego II 7 grudnia 1965 Fragmenty. Tłum.z franc. Marian Ostrowski "Kościół nie zboczył z drogi, ale zwrócił się ku człow…
tahamata
"Niechże już nigdy nikt nie głosi, że religia jest bezużyteczną; w szczególności katolicka, która w swojej formie jest religią najbardziej skuteczną …More
"Niechże już nigdy nikt nie głosi, że religia jest bezużyteczną; w szczególności katolicka, która w swojej formie jest religią najbardziej skuteczną i świadomą - taką jest religia Soboru , która proklamuje, że cała, bez reszty oddaje się na służbę dobru człowieka."
Wyborne... Religia Soboru proklamująca służbę dobru człowieka. Giovanni mnie dziś natchnął: dobro człowieka kojarzy mi się z papierem toaletowym. Bo jak wszyscy wiemy, papier toaletowy nie rozróżnia wyznawanej przez użytkownika religii, koloru skóry, zdrowych, chorych, bogatych i biednych. Jest dobrem dla dosłownie! każdego człowieka.
jozef1807
Poco komu wiara w czlowieka który stał się bogiem? My katolicy mamy wiarę w Boga który stał się czlowiekiem i umarł za nas na krzyżu, trzeciego dnia …More
Poco komu wiara w czlowieka który stał się bogiem?
My katolicy mamy wiarę w Boga który stał się czlowiekiem i umarł za nas na krzyżu, trzeciego dnia zmartwychwstając.
4 more comments
jozef1807
3611

Kanoniczne Ostrzeżenie o Ekumenizmie z 1948

Kanoniczne Ostrzeżenie o Ekumenizmie z 1948 Poniższy tekst kanonicznego ostrzeżenia, tzw. Monitum, dowodzi, że Rzymski Kościół Katolicki potępia, a nie zachęca lub wspiera, ekumenizm. Powodem …
jozef1807
Kanoniczne Ostrzeżenie o Ekumenizmie z 1948 Poniższy tekst kanonicznego ostrzeżenia, tzw. Monitum, dowodzi, że Rzymski Kościół Katolicki potępia, a …More
Kanoniczne Ostrzeżenie o Ekumenizmie z 1948
Poniższy tekst kanonicznego ostrzeżenia, tzw. Monitum, dowodzi, że Rzymski Kościół Katolicki potępia, a nie zachęca lub wspiera, ekumenizm. Powodem takiego podejścia do kwestii ekumenizmu jest to, że ciężko zagraża Wierze, jak to wyjaśnił Pius XI w encyklice "Mortalium Animos" (1928) oraz Pius XII w instrukcji "De Motione Oecumenica" (1949).
Dla przypomnienia Najwyższa Święta Kongregacja Świętego Oficjum, potocznie zwana Świętym Oficjum, powołana w 21 lipca 1542 roku, Konstytucją Apostolską "Licet ab initio", przyjęła taką nazwę w roku 1908 na życzenie Piusa X.
jozef1807
Opinia publiczna zmienną jest? W 1815 r. oficjalna gazeta francuska „Le Monitem” zamieszczała na pierwszej stronie informacje o powrocie Napoleona …More
Opinia publiczna zmienną jest?
W 1815 r. oficjalna gazeta francuska „Le Monitem”
zamieszczała na pierwszej stronie informacje o powrocie
Napoleona z Elby pod takimi tytułami: „Bandyta ucieka z Elby;
Uzurpator wchodzi do Grenoble;
Napoleon wkracza do Lyonu; Cesarz przybędzie dziś
wieczorem do Paryża".
One more comment
jozef1807
2542

Ks Jan Jenkins Sobór Watykański II – Śmierć zachodniej kultury

Sobór Watykański II – Śmierć zachodniej kultury 11 Marzec 2012 Drodzy wierni, szanowni Państwo, jako tytuł niniejszej konferencji wybrałem „Vaticanum II i śmierć kultury zachodniej”. Chciałbym …
jozef1807
Modernistyczny ''katolicyzm'' jest w istocie ateizmem. Sprzeczności które targają Kościołem posoborowym, każą bardzo się zastanowić co ja w Nim …More
Modernistyczny ''katolicyzm'' jest w istocie ateizmem. Sprzeczności które targają Kościołem posoborowym, każą bardzo się zastanowić co ja w Nim robię. Wierzę że Kościół posoborowy jest jeszcze katolickim, ale ta wiara we mnie słabnie coraz bardziej. Czego jeszcze od Koscioła posoborowego oczekuję? Przede wszystkim całkowitego odrzucenia wszelakich nowinek i to bez żadnych wyjątków. Zdaję sobie sprawę, że moje życzenia w tej chwili są bardzo nierealne, ale to kwestia czasu kiedy religia uczyniona ręką czlowieka musi upaść, a to co Boże jako wieczne pozostanie.Katolik nie może swoją obecnościa autoryzować jakichkolwiek herezji czy bluźnierstw, których coraz więcej w świątyniach, przez wieki należących do Kościoła Katolickiego.
tahamata
"Twierdzenie, że każda religia, niezależnie od swego stosunku do widzialnego ciała Kościoła, posiada „pierwiastki uświęcenia i prawdy” jest w istocie …More
"Twierdzenie, że każda religia, niezależnie od swego stosunku do widzialnego ciała Kościoła, posiada „pierwiastki uświęcenia i prawdy” jest w istocie destrukcyjna dla religii w ogóle. Gdyby prawdą było, że zbawienie osiągnąć można przez praktykowanie każdej religii, nie byłoby w istocie żadnego powodu, by być katolikiem. Idąc dalej za tą logiką można by zapytać, po co w ogóle praktykować jakąkolwiek religię? Jeśli nie ma różnicy, czy wierzę w Rzeczywistą Obecność Chrystusa w sakramentach jak to czynią katolicy, czy też odrzucam tę wiarę jak protestanci, wówczas logicznie rzecz biorąc nie ma żadnego znaczenia, czy wierzę w cokolwiek. Jeśli wszystkie idee religijne są w istocie tym samym i wszystkie prowadzą do uświęcenia, wówczas najlogiczniejsze i najbezpieczniejsze wydaje się ignorowanie religii, albo przynajmniej ignorowanie wszystkiego, co jest w niej kontrowersyjnego i spornego."
jozef1807
341.1K

Jan Vennari Apostazja w Domu Papieskim

Jan Vennari Apostazja w Domu Papieskim Sobór Trydencki określił dogmatycznie, że bez Wiary katolickiej „niemożliwe jest podobać się Bogu1. Magisterium zawiera również definicję ex cathedra, że …
jozef1807
carpediem1 — 2012-12-14 13:12:57: fr_parvus — 2012-12-14 13:06:03: "...zgryźliwi starcy...są jednym ze szczytowych osiągnięć szatana". .............…More
carpediem1 — 2012-12-14 13:12:57:
fr_parvus — 2012-12-14 13:06:03:
"...zgryźliwi starcy...są jednym ze szczytowych osiągnięć szatana".
..................................................................................
Mądrość starca więcej znaczy niż wytrwałość młodzieńca w walce.

Autor: Ali ibn Abi Talib
Starzec był kiedyś młody, niepewne zaś jest, czy młodzieniec osiągnie wiek starca.
Autor: Demokryt
Mlody gniewny a stary wk.....y
jozef1807
Jacekalbert — 2012-12-14 13:47:05: Tak trzymaj Józio razem rozwalimy tę sektę Czy wiesz Jackualbercie, że u mnie to nawet świnia swoje prawa ma? Dlat…More
Jacekalbert — 2012-12-14 13:47:05:
Tak trzymaj Józio razem rozwalimy tę sektę
Czy wiesz Jackualbercie, że u mnie to nawet świnia swoje prawa ma?
Dlatego zostawiam twój wpis bez dalszego komentarza. Mądrej glowie dość dwie słowie.
32 more comments
jozef1807
4673

Sobór Watykański II” – największa katastrofa w historii świata

Sobór Watykański II” – największa katastrofa w historii świata tradycja-2007.blog.onet.pl Bóg stworzył świat 6013 lat temu. Ostatnim znakiem przed końcem świata jest Odstępstwo, jak napisał św. …
AnnaN.
Dlatego też należy unikać kościoła posoborowego, jak ognia piekielnego. A w ogóle, świetny artykuł.
2 more comments
jozef1807
4838

judeokościół to nie fikcja

środa, 12 grudnia 2012 Niech Twój udział w życiu gminy żydowskiej przybliży Cię do Chrystusa Czyli ojcowie jezuici radzą.. Szczęść Boże! Od roku uczę się hebrajskiego i pasjonuję się judaizmem. Czy …
alanowa
sam abp.Michalik powiedział ,że Chrystus prowadzi nas do judaizmu.Czyżby abp świadomie wprowadzał katolików w błąd? po co?
jozef1807
Centralne obchody XVI Dnia Judaizmu – 17 stycznia 2013 r. w Opolu Centralne obchody XVI Dnia Judaizmu odbędą się 17 stycznia przyszłego roku w Opolu …More
Centralne obchody XVI Dnia Judaizmu – 17 stycznia 2013 r. w Opolu
Centralne obchody XVI Dnia Judaizmu odbędą się 17 stycznia przyszłego roku w Opolu – poinformował bp Mieczysław Cisło, przewodniczący obradującego dzisiaj w Warszawie Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem. Mottem styczniowego Dnia Judaizmu będą słowa z Księgi Rodzaju: „Ja jestem Józef, brat wasz” (Rdz 45,4).
„Ta tematyka związana jest z kontynuacją omawiania postaci starotestamentalnych patriarchów – poinformował bp Cisło. – Dzień Judaizmu w Opolu będzie miał wymiar ogólnopolski obchodów i odbędzie się na zaproszenie bp. Andrzeja Czai. Właśnie dzisiaj dokładnie programowaliśmy ten dzień”.
Ważnym punktem obchodów są m.in. debaty na temat osiągnięć i wyzwań dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Podczas najbliższego Dnia Judaizmu zaplanowano m.in. panel dyskusyjny z udziałem teologów katolickich, biskupów oraz rabinów, w tym naczelnego rabina Polski.
pl.radiovaticana.va/articolo.asp
2 more comments