kata
kata

Rehoľníčka tancuje

Nádherne tancovala. Keby všetci kresťania boli tak radostní a úprimní, svet okolo nás by sa menil k lepšiemu. Akí sme svedkovia Božej nádeje a radosti my?
Boh nám stvoril aj telo, aby sme ho ním chválili.
A tak každý chváli Pána podľa toho aký dar dostal. 👏
kata

Tancujúci kňaz Pater Tony

Je vidno, že rozumie mladým ľuďom. 👏