Jazyk

Pozretia
1,7 tis.
Ľubomír Stanček - Naše miesto je medzi ľuďmi 10/10

www.evanjelizacia.eu - za poskytnuté foto relikie sv. Luisy ďakujeme sestrám satmárkam z Vrícka Viac