언어

클릭 수
2.5천
† Ovocie je rozhodujúce

www.evanjelizacia.eu | Mt 7, 15-20 | Ježiš povedal svojim učeníkom: „Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z … 더보기