언어

클릭 수
2천
P. Ľubomír Stanček - Ježiš nás učí modliť sa ako On 3/15

Meditácie Ľubomíra Stančeka
evanjelizacia.eu | duchovné cvičenie r. 2011 | ©Ľubomír Stanček - Rozprávať sa s Bohom - knižná NOVINKA! - úryvky z knihy - Desatoro: 1. Dôležitejšie, než to, čo robím ako XY, je to, ako žijem. 2. … 더보기