Jazyk

Pozretia
1,5 tis.
Ľubomír Stanček - 4/14 Voľba medzi nebom a peklom 2/3

celú duchovnú obnovu a oveľa viac nájdete tu: duchovna obnova