Jazyk

Pozretia
2,4 tis.
† Poznávajme tajomstvo Najsvätejšej Trojice

www.evanjelizacia.eu - Najsvätejšia Trojica | Mt 28, 16 - 20 | Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš … Viac