Jazyk

Pozretia
2 tis.
Ľubomír Stanček ~ Čo odo mňa žiada Ježiš? 2/5

www.evanjelizacia.eu - na záberoch: Galilea, Galilejské more (foto by Tisinko - Ďakujeme!) Viac