언어

클릭 수
1.7천
Ľubomír Stanček DC - Rozhovor o svätosti 13/15

Meditácie Ľubomíra Stančeka
www.evanjelizacia.eu - prednáška z duchovných cvičení pre rehoľné sestry | Nazaret bazilika Zvestovania Pána | ospravedlňujeme sa za nekvalitu zvukovej nahrávky, nakoľko pôvodne nemala slúžiť na tento účel | - photos by Tisinko - vďaka!