언어

클릭 수
1.9천
Ľubomír Stanček DC - Hriech 8/15

Meditácie Ľubomíra Stančeka
evanjelizacia.eu | prednáška z duchovných cvičení pre rehoľné sestry | Bazilika Božieho hrobu | ospravedlňujeme sa za nekvalitu nahrávky, nakoľko pôvodne nemala slúžiť na tento účel