Jazyk

Pozretia
2,6 tis.
Ľubomír Stanček - Výzva od Ježiša pre nás: Bez prestania sa modlite 5/11

www.evanjelizacia.eu | Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Bošáci ("Noc kostolov" - 27.05.2011) www.bosaca.fara.sk | filiálny rímskokatolícky kostol sv. Cyrila a Metoda v Novej… Viac