언어

클릭 수
2천
Ľubomír Stanček DC - Svätosť tela a duše 3/15

evanjelizacia.eu | Hora Tábor | pokračovanie prednášky pre rehoľné sestry - ospravedlňujeme sa za nekvalitu nahrávky, nakoľko pôvodne nemala slúžiť na tento účel