언어

클릭 수
1.7천
Ľubomír Stanček DC - Svätosť musí mať Ducha 12/15

Meditácie Ľubomíra Stančeka
evanjelizacia.eu | prednáška z duchovných cvičení pre rehoľné sestry | foto: Jeruzalem - Dávidovo mesto, Kána Galilejská | ospravedlňujeme sa za nekvalitu zvukovej nahrávky, nakoľko pôvodne nemala slúžiť na tento účel