Jazyk

Pozretia
2,1 tis.
Ľubomír Stanček - Dcéra kresťanskej lásky a stretnutie s Bohom 2/2

www.evanjelizacia.eu -ďalšia z prednášok duchovného cvičenia: POZNAŤ SEBA SAMÚ podľa vzoru sv. Luisy de Marillac