ភាសា
412

ត្រាស់ហៅយ៉ាងឱឡារិក

05:26
បេក្ខជន៨៧នាក់ដែលហៀបនឹងទទួលពិធីជ្រមុជទឹកនៅរាត្រីបុណ្យចម្លងខាងមុខនេះត្រូវបានលោកអភិបាលត្រាស់ហៅយ៉ាងឱឡារិកនៅព្រះវិហារសន្តយ៉ូសែប ផ្សារតូចកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី២៦កន្លងទៅនេះ។ Ap.vik.: Phnom… ច្រើនទៀត
សរសេរយោបល់
1

Pope Francis the Insulter Preaches Against Insults

Insulting is “a way of killing”, said Pope Francis in his October 17 general audience. He added that it would be wonderful if each of us could say: “I will never insult anyone.” In June 2016, …
សរសេរយោបល់
107

Second Young French Priest Commits Suicide

Father Pierre-Yves Fumery, 38, a priest of the Diocese of Orléans, France, was found dead on October 20 in his presbytery in Gien, France. Orléans Bishop Jacques Blaquart wrote in a statement that …
សរសេរយោបល់
1 1 242

The Upside-down world of the Kingdom. Homily for the 29th Sunday in Ordinary Time, Year B

14:11
Fr.GeoffreyPlant on Oct 16, 2018 The upside-down world of God's kingdom is about a cross, not a crown; about being last, not first; about being a servant, not lord; self-sacrifice, not glory.
សរសេរយោបល់
Irapuato
2 1ពាន់
សរសេរយោបល់
Prayhard
It strongly suggests (alongside other evidence) that pro-gay bishops are generally gay themselves, perverts.
Lisi Sterndorfer
They speak open.
1 472

Facebook Chick Sounds Like a Programmed NPC

00:39
Facebook Product Manager pretty much says they are defaulting to "third party fact checkers" to stamp out fake news on their platform. These "third party" organizations don't even attempt to hide … ច្រើនទៀត
សរសេរយោបល់
Lisi Sterndorfer
Perfect answer - by Donald Trump
2011 Interview with Fr. Gary Thomas, exorcist. Quote: "Now I will tell you in the same breath, that there are bishops who don’t believe. I’ve had rector generals tell me they don’t believe."
catholicmom.com

An Interview with An Exorcist: Fr. Gary Thomas - CatholicMom.com - Celebrating Catholic Motherhood

Editor’s Note: As part of our coverage of the opening of The Rite, I’m pleased to share the following interview of Fr. Gary Thomas whose story …
http://catholicmom.com/2011/01/28/an-interview-with-an-exorcist-fr-gary-thomas/
សរសេរយោបល់
1 955

The Difference Between Francis and Paul VI

03:04
The Difference Between Francis and Paul VI In a lecture given in mid-October in Melbourne, Cardinal Raymond Burke compared Paul VI with Francis. Burke noticed that Francis speaks frequently and … ច្រើនទៀត
សរសេរយោបល់
pw
Has it actually recorded?
6 3
The Trump Admin has a definition of sex as "a person’s status as male or female based on immutable biological traits identifiable by or before birth.”
nytimes.com

‘Transgender’ Could Be Defined Out of Existence Under Trump Administration

The Trump administration is considering a legal definition of gender as immutable and fixed at birth, the most drastic in a series of moves against …
https://www.nytimes.com/2018/10/21/us/politics/transgender-trump-administration-sex-definition.html
សរសេរយោបល់
alex j
More power to you Mr. President! Common sense at last!!!!!!!!
TommasoG
@Tesa NO COMMENT
3 1
Both the president of Steubenville University and his COO (who functions as a de facto executive vice president) are “pushing the school to embrace the LGBT agenda,” says an angry parent.
spectator.org

‘Conservative’ Steubenville Becoming Liberal Notre Dame

Secularized American Catholic universities fail every test of honest advertisement: they are neither Catholic nor American, insofar as they peddle …
https://spectator.org/conservative-steubenville-is-turning-into-liberal-notre-dame/
សរសេរយោបល់
Joseph a' Christian
Wow. More evidence, that we are within the tremendous falling away. . Our Christ Is Great. Man’s world is a ransid, dying, ច្រើនទៀត
alex j
Contrast this with a letter written by a body of Catholic students in Australia and sent to all delegates at the current Youth Synod. www.scribd.… ច្រើនទៀត
4 5 916
សរសេរយោបល់
seepamrun
I would very much like to see the 4-minute video that changed these individuals' minds. Can you please make it available to us so that we can share … ច្រើនទៀត
barefootgirl
A video should be shown to all high school age students as part of their curriculum! The truth about the horrible tragedy of abortion needs to be … ច្រើនទៀត
4 719

Read This. From Rod Dreher's Blog (Commentary)

Dreher knows the posting mother personally.
សរសេរយោបល់
alex j
Check out www.scribd.com/…/Australian-Yout…&from_embed but I confess to hardly being computer literate but I do hope that all bloggers on this … ច្រើនទៀត
mccallansteve
Satan's plan is working perfectly.
1 1 147

Saint Hilarion - October 21

00:55
cybrotius (c. 291 – 371) Despite his best efforts to live in prayer and solitude, today’s saint found it difficult to achieve his deepest desire. People were naturally drawn to Hilarion as a source … ច្រើនទៀត
សរសេរយោបល់
Irapuato
4 797

St Stephen’s Cathedral, Vienna, as dance floor

01:01
They call this "a powerful night of unity, prayer, worship and salvation".
សរសេរយោបល់
mccallansteve
Another example of the Church adapting to the world. Exactly opposite of how it should be.
pw
sacrilege