jamacor
10

Hem kennen en jezelf kennen (IX): Vrees niet, Ik ben met u

In de loop van ons gebedsleven zullen er ook moeilijkheden of twijfels opduiken. Maar er zijn veel redenen om te denken dat God op die momenten juist bijzonder dichtbij is. GELOOFSVORMING15-11-…
De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid; Allen, die ze doen, hebben goed verstand; Zijn lof bestaat tot in der eeuwigheid. Catherine of Alexandria - Maestro de Altura.Meer
De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid;
Allen, die ze doen, hebben goed verstand;
Zijn lof bestaat tot in der eeuwigheid.
Catherine of Alexandria - Maestro de Altura.
jamacor
5

Gebed

81 Actie is niets waard zonder gebed; het gebed krijgt waarde door het offer. 82 Eerst het gebed; vervolgens de boete; op de derde plaats, pas op de “derde plaats” de actie. 83 Het gebed is het funda…
jamacor
17

Bericht van de prelaat (22 november 2020)

Op het hoogfeest van Christus Koning nodigt mgr. Ocáriz ons uit om enkele woorden van de heilige Jozefmaria te overwegen opdat Christus ook in óns hart kan regeren. PASTORALE BRIEVEN EN BERICHTEN…
Onze heilige moeder Maria Verheug u vol genade, onze Moeder Heilige Maria, verheug u, vol van genade, zorg voor ons. Onze hoop ben jij, vandaag vragen we je om bij ons te zijn, voor ons te zorgen.Meer
Onze heilige moeder Maria
Verheug u vol genade, onze Moeder
Heilige Maria, verheug u, vol van genade, zorg voor ons.
Onze hoop ben jij, vandaag vragen we je om bij ons te zijn, voor ons te zorgen.
07:49
jamacor
27

Iets groots dat liefde is (IV): Hoe ontdekken we onze roeping?

Er zijn evenveel roepingsverhalen als er mannen en vrouwen zijn. Dit artikel wijst op de meest voorkomende tekenen die kunnen helpen om tot de overtuiging te komen over onze eigen roeping. ROEPING…
jamacor
33

Humanae Vitae, een profetisch document

In zijn lezing vorig jaar plaatse kardinaal Eijk de encycliek Humanae Vitae van paus Paulus VI in een historische context. HUWELIJK EN GEZIN16-9-2019 Foto: pexels.com (CC0). De encycliek Humanae…
Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart. Saint …Meer
Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart.
Saint Cecilia and an Angel - Orazio Gentileschi and Giovanni Lanfranco
jamacor
19

Publicatie van enkele brieven van de heilige Jozefmaria

Een interview met Luis Cano, onderzoeker bij het Istituto Storico San Josemaría Escrivá te Rome, over de publicatie van enkele brieven van de stichter van Opus Dei. GESCHRIFTEN Met de uitgave van …
jamacor
28

Ik heb jullie vrienden genoemd (IV): Broederschap en vriendschap

"Vriendschap wordt altijd belangeloos geschonken; als het plichtmatig wordt beoefend of als middel dient, is het nooit authentiek." GELOOFSVORMING14-11-2020 Eind jaren veertig had Zurbaran, een …
jamacor
21

Ik heb jullie vrienden genoemd (I): Heeft God vrienden?

God heeft altijd actief naar vriendschap met ons gezocht en Hij heeft ons aangeboden in gemeenschap met Hem te leven. Noch menselijke zwakte noch het stof op de weg hebben Hem van gedachten doen …
Op U, o HEERE! betrouw ik; laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. In te Domine Speravi – Padre José Maurício Nunes Garcia Op U, o HEERE! betrouw ik; laat mij niet beschaamd worden in eeuwighei…Meer
Op U, o HEERE! betrouw ik; laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid.
In te Domine Speravi – Padre José Maurício Nunes Garcia
Op U, o HEERE! betrouw ik; laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid.
(Ps 71,1)
02:26
jamacor
47
14 February 2020: A journey made. 14 Februari 2020: Een pad door velen bewandeld Op 14 februari 1930 zag de heilige Jozefmaria dat God de roeping tot het Opus Dei aan veel vrouwen wilde geven. Sindsd…Meer
14 February 2020: A journey made.
14 Februari 2020: Een pad door velen bewandeld
Op 14 februari 1930 zag de heilige Jozefmaria dat God de roeping tot het Opus Dei aan veel vrouwen wilde geven. Sindsdien hebben velen uit alle de delen van de wereld deze roeping gevolgd.
VAN HET OPUS DEI15-2-2020
opusdei.org/…-een-pad-door-velen-bewandeld/
facebook
twitter
01:01
jamacor
38

Ik heb jullie vrienden genoemd (II): Om de aarde te verlichten

Het ‘nieuwe gebod’ dat Jezus ons aan het einde van zijn leven heeft toevertrouwd, leert ons dat ware vriendschap ook authentiek apostolaat is. GELOOFSVORMING5-11-2020 De bron van 's werelds groot…
jamacor
40

De Gemeenschap van de Heiligen: Meer verenigd dan ooit

Bidden voor de ander en bij onze dierbaren zijn en bij iedereen die het nu nodig heeft; offers voor hen brengen. Dit is een prachtig plan voor ons geestelijk leven tijdens deze uitdagende tijden …
Zekerlijk, hij zal in der eeuwigheid niet wankelen. Zekerlijk, hij zal in der eeuwigheid niet wankelen; de rechtvaardige zal in eeuwige gedachtenis zijn. Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen; zijn …Meer
Zekerlijk, hij zal in der eeuwigheid niet wankelen.
Zekerlijk, hij zal in der eeuwigheid niet wankelen; de rechtvaardige zal in eeuwige gedachtenis zijn.
Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen; zijn hart is vast, betrouwende op den HEERE.
jamacor
35
Kom Heilige Geest. Voorbereiding op Pinksteren. Kom heilige Geest Een voorbereiding op Pinksteren. GELOOFSVORMING25-5-2020 opusdei.org/nl/video/kom-heilige-geest/ facebook twitterMeer
Kom Heilige Geest. Voorbereiding op Pinksteren.
Kom heilige Geest
Een voorbereiding op Pinksteren.
GELOOFSVORMING25-5-2020
opusdei.org/nl/video/kom-heilige-geest/
facebook
twitter
26:00
jamacor
66
Témoignage de Sophie. Sophie's getuigenis Sophie, een medewerker van het Opus Dei, trouwde op 25-jarige leeftijd met Cedric. Acht maanden later kreeg haar man een ernstig ongeval, waardoor hij …Meer
Témoignage de Sophie.
Sophie's getuigenis
Sophie, een medewerker van het Opus Dei, trouwde op 25-jarige leeftijd met Cedric. Acht maanden later kreeg haar man een ernstig ongeval, waardoor hij ernstig invalide werd. “Je bent jong. Als je hem wil verlaten, doe het nu,” zei een maatschappelijk werker. Maar ze bleef. Dit is haar getuigenis.
GETUIGENISSEN
opusdei.org/nl/video/sophies-getuigenis/

facebook
twitter
07:36
jamacor
41

Brief van de prelaat van het Opus Dei (28 oktober 2020)

Brief van de prelaat (28 oktober 2020) Mgr. Fernando Ocáriz biedt ons een aantal beschouwingen aan over de geest van het Opus Dei en hoe deze beleefd kan worden in ieders persoonlijke omstandigheden. …
jamacor
61

Groeien in liefde: De waarde van moeilijkheden

Een nieuw artikel over liefde tussen mensen. "Hoe kunnen getrouwde stellen de ontgoocheling en moeilijkheden overleven om uiteindelijk het niveau van rijpe en hernieuwde liefde te bereiken?" HUWELI…