Language Contact
2,560x1,600
4 965

Ziemia - "wielki Babilon" i "Wielka Nierządnica"

Ziemia - "wielki Babilon" i "Wielka Nierządnica" Teraz, Mario (Maria Valtorta), biorę cię za rękę, aby cię poprowadzić ku najciemniejszemu punktowi Księgi Jana. Jej glosatorzy Glosator - komentator dawnego tekstu. (Przyp. tłum.) wyczerpali swą wied…
Share Like
Please type your posting hereMaria Valtorta dopisuje:
Jestem strzępem, biednym strzępem człowieka. Jedynie duszę mam zanurzoną w słodyczy. W tym dyktandzie Jezus pozwala mi zrozumieć, że kiedy mówi Ziemia to oznacza świat, ale nie pojmowany, jako kula ziemska, złożona z pyłu i wody, lecz jako osoby. Nie wiem, czy to dobrze wyjaśniam. Kiedy mówi Ziemia (z dużej litery) oznacza to osoby, jakby osobę prawną, a kiedy mówi ziemia (z małej litery), oznacza to po prostu planetę złożoną ze skib ziemi, z gór, z wód. Pierwsza jest… [More]
jadwiska likes this.

Maria Valtorta wyjasniająca niektóre tajemnice Apokalipsy św Jana
Mam jej ksiązki
Zaraz zajrzę na nowo.
Tak, były tutaj próby wprowadzania niektórych wyjasnień, choćby co to takiego
Rapture-Porwanie Adventyści maja swoje tłumaczenia i wierzenia /herezje/ a katolicy to chyba nie mają nic ustalonego bo gdy kiedykolwiek do tej pory były takie próby to ci badacze pism popadali w herezje. Ks Piotr jako obecnie jeden z nielicznych juz zaczął medytacje nad tym tematem i wierzę, że on pójdzie najdalej … [More]

Dziekuję Sławku.
==========
Ziemia - "wielki Babilon" i "Wielka Nierządnica"
Teraz, Mario (Maria Valtorta), biorę cię za rękę, aby cię poprowadzić ku najciemniejszemu punktowi Księgi Jana. Jej glosatorzy Glosator - komentator dawnego tekstu. (Przyp. tłum.) wyczerpali swą wiedzę, podając różne przypuszczenia, aby wyjaśnić ludziom, co oznacza "wielki Babilon". Patrząc tylko po ludzku - wzrokiem, któremu nie były obce wstrząsy wywołane przez wydarzenia zamierzone tylko lub dokonane - Babilonem … [More]

Babilonem nazwali wiele rzeczy. Ale jak się to stało, że nigdy nie pomyśleli, iż "wielki Babilon" to cała ziemia? Byłbym Bogiem Stwórcą bardzo małym i ograniczonym, gdybym stworzył tylko ziemię, jako jedyny świat zamieszkały! Poruszeniem mojej woli wzbudziłem z nicości liczne światy i rzuciłem je, jak promieniejący pył, na ogrom sklepienia nieba.
Czyż ziemia, którą się tak chlubicie i o którą jesteście tak okrutnie zazdrośni, nie jest tylko jednym z pyłków wirujących w nieskończoności - i to …
[More]