Język Kontakt
Napisz komentarz

Lista zamordowanych w Katyniu , Miednoje i Charkowie.
Zamordowani , mianowani pośmiertnie na kolejne stopnie w trakcie uroczystych obchodów w dniach 09 - 10 listopada 2007r.
[Więcej]

Pamiętajcie o pomordowanych, nie zapominajcie o historii - ona lubi się powtarzać.. [Więcej]